Top banner
zpět na homepage
Ovládání
Kategorie: Herní principy

Ovládání

1. Přihlášení do hry

Hráč se do hry přihlašuje na internetové adrese www.evropa2045.cz vyplněním loginu a hesla. Login a heslo dostane od svého učitele, nebo mu přijde mailem. Při prvním přihlášení do hry je hráč vyzván ke změně hesla.

2. Noviny a ovládací lišta

V obrazovce „Noviny“ se hráč ocitne při každém přihlášení do hry. Na této obrazovce vidí přehled zpráv o událostech z minulého kola.

Rubrika „Z domova“ obsahuje zprávy týkající se hráčova státu. Rubrika „Zahraničí“ obsahuje zprávy o globálních událostech, které se týkají celé Evropské unie. V pravém sloupci vidí hráč v rubrice „Evropská unie“ seznam návrhů na změnu politik Evropské unie, o kterých se právě hlasuje, a změny, které byly odhlasovány v minulém kole. O trochu níže se nalézá rubrika „Ekonomika“, kde je přehled celkového množství odvětví průmyslů a služeb přítomných v hráčově státě, jejich podíl na HDP a změna oproti minulému kolu. V dolní části obrazovky může hráč listovat mezi vydáními novin z předchozích kol. Každý novinový článek je možné zobrazit celý kliknutím na tlačítko „Celý článek“.

Kliknutím na ikonu televize si hráč může přehrát aktuální zprávy. Skutečné zprávy ze země, kterou hráč v simulaci zastupuje, si může prohlédnout kliknutím na odkazy pod názvem novin.

V horní části obrazovky se nachází ovládací lišta. Tato lišta zůstává stejná ve většině následujících obrazovek.

Tlačítka na ovládací liště

 • „Hrát hru“
  Kliknutím na toto tlačítko se hráč dostane přímo do obrazovky svého státu.
 • „Diskuse“
  Kliknutím na toto tlačítko se hráč dostane do obrazovky diskusních fór.
 • „Statistiky“
  Toto tlačítko hráči zpřístupní statistiky o jeho státě, státech soupeřů a Evropské unii.
 • „Noviny“
  Tlačítko „Noviny“ hráče vrátí zpět na stránku novin.
 • „Nápověda“
  Kliknutím na toto tlačítko se hráč dostane do herní nápovědy. Herní nápověda obsahuje podrobné informace o jednotlivých státech, politikách Evropské unie, herních principech a ovládání.

V pravém horním rohu obrazovky se nachází dvě tlačítka:

 • „Nastavení“
  Toto tlačítko hráči umožní změnit heslo, nastavit kontaktní informace a velikost flashe.
 • „Odhlásit se“
  Kliknutí na tlačítko „Odhlásit se“ odhlásí hráče ze hry. Pokud bude chtít ve hře pokračovat, musí znovu zadat svůj login a heslo.

3. Televize

Televize hráči zobrazí přehled nejdůležitějších zpráv z minulého kola formou televizních šotů. Televizi lze vypnout jednoduchým zavřením okna prohlížeče.

4. Nastavení

V menu „Nastavení“ může hráč změnit své heslo. Zároveň je zde možnost nastavit volitelné kontaktní údaje (např. Skype, ICQ atd.). Hráč může také zvolit rozlišení, ve kterém chce hrát vlastní hru. Vhodné rozlišení závisí na velikosti monitoru a nastavení Windows. Doporučujeme vyzkoušet, které rozlišení je nejvhodnější. V neposlední řadě je v nastavení možné vybrat si vlastní ikonu, která se bude poté zobrazovat u všech příspěvků hráče v diskusních fórech.

Všechny změny musí být potvrzeny stiskem tlačítka „Uložit změny“.

5. „Hrát hru“

Kliknutí na tlačítko „Hrát hru“ spustí vlastní simulaci. Pokud se hra nezobrazí, je třeba nainstalovat přehrávač Flash.

6. Stát a ovládací prvky

Po spuštění hry se hráči zobrazí základní obrazovka, tzn. obrazovka s mapou jím spravovaného státu. Ovládací prvky ve hře zůstávají stejné ve všech čtyřech následujících obrazovkách.

Ovládací prvky

Ovládací prvky jsou soustředěny do horní části obrazovky. V levém horním rohu se nachází tlačítko „Hlasování“. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí veškeré návrhy, o nichž je možné hlasovat v tomto kole. U každého návrhu hráč vidí název návrhu, stručný popis a název státu, který návrh předložil. Hráč může zvolit ze tří možností: ano, ne, zdržet – kliknutím na křížek vedle dané možnosti. Kliknutím na tlačítko otazníku otevře hráč nápovědu týkající se daného návrhu. V určitých případech, pokud hlasuje o reakci na globální události, si může zvolit z více různých možností. Každá možnost je stručně popsána přímo na hlasovacím lístku. Pokud je hlasovacích lístků více, než se vejde na obrazovku, může mezi nimi hráč listovat pomocí šipek v horní a dolní části obrazovky. Hra také zobrazuje předložené návrhy, o nichž se bude hlasovat příští kolo. Tyto návrhy se zobrazují jako průsvitné a není možné u nich vybrat žádnou z možností. Dále se na ovládací liště nacházejí čtyři základní tlačítka:

 • „Stát“
  Kliknutí na toto tlačítko přesune hráče do obrazovky jeho státu.
 • „Ministři“
  Kliknutím na toto tlačítko se hráč dostane do obrazovky ministrů.
 • „Mapa Evropy“
  Kliknutím na toto tlačítko hráč otevře mapu Evropy s vyznačenými státy, které se účastní dané partie.
 • „Politiky EU“
  Kliknutí na toto tlačítko hráče přesune do obrazovky, ve které může předkládat návrhy na změnu politik Evropské unie.

Dále následují tlačítka:

 • „Diskusní fórum“
  Otevře novou obrazovku s diskusními fóry.
 • „Statistiky“
  Otevře novou obrazovku s přehlednými statistikami o hráčově státě, státech jeho soupeřů a Evropské unii.
 • „Noviny“
  Otevře nové okno s herními novinami.
 • „Nápověda“
  Otevře nové okno s herní nápovědou.

V některých prohlížečích se místo nového okna změní obsah již dříve otevřeného okna. V takovém případě se hráč musí do nového okna přepnout na dolní liště prohlížeče.

Tlačítko „Uložit hru“ slouží k uložení všech akcí, které hráč dosud provedl, na herní server. Nikdy nezapomeňte uložit stav hry před zavřením okna prohlížeče. Doporučujeme ukládat hru průběžně, aby se neztratily provedené akce v případě např. výpadku spojení. Až do ukončení kola se může hráč do hry znovu přihlásit a veškeré akce změnit nebo zrušit.

V pravém horním rohu se nachází lístek s názvem a vlajkou státu, za který hráč hraje, s informacemi o aktuálním kole, době zbývající do konce kola a penězích, které má hráč v tomto kole k dispozici. Po kliknutí na tento lístek se otevře okno s podrobnějšími informacemi o hráčově zemi. Toto okno se zavírá kliknutím kamkoliv mimo jeho plochu.

Na pravé straně obrazovky jsou ve sloupci uspořádány základní ukazatele hráčova státu: spokojenost, armáda, věda a vzdělání, kultura, infrastruktura a životní prostředí. Pod každou ikonou je číslo od 0 do 99 zobrazující hodnotu daného ukazatele. Čím je číslo nižší, tím je stav tohoto ukazatele v zemi horší, čím je vyšší, tím je stav lepší. Za lomítkem se zobrazuje změna stavu oproti minulému kolu. V pravém dolním rohu je tlačítko k vypnutí nebo zapnutí zvuku.

7. Ministři

V obrazovce „Ministři“ může hráč nastavovat základní politiky a opatření svého státu. K dispozici má šest ministrů: ministra financí, ministra životního prostředí, ministra obrany, ministra vnitra, ministra práce a sociálních věcí a ministra školství. Po kliknutí na konkrétního ministra se ministr objeví v popředí. Vedle něj se zobrazí panel, který přehledně zobrazuje všechny politiky a opatření, které jsou v resortu tohoto ministra. Nastavení jednotlivých politik symbolizuje ovladač, na němž se nastavuje konkrétní úroveň politiky. Vedle názvu každé politiky se nachází určitý počet pozic, na které je možné danou politiku nastavit. Pokud hráč najede kurzorem myši na konkrétní tlačítko, ukáže se v dolní části panelu podrobný popis dané úrovně nastavení. Zároveň se tak dozví, jak by tato úroveň nastavení zatížila státní rozpočet. Úplně dole se na panelu zobrazují souhrnné náklady, které ze státního rozpočtu odčerpává toto konkrétní ministerstvo a všechna jeho opatření. Nastavení politik provádí hráč kliknutím na zvolené tlačítko. Pokud chce nastavit politiky jiného ministra, klikne na jeho figurku v pozadí.

8. Mapa Evropy

V obrazovce „Mapa Evropy“ se zobrazuje mapa celé Evropské unie. Státy, za které v partii někdo hraje, jsou na mapě zvýrazněny vlaječkou. Pokud hráč umístí ukazatel myši na vlajku, objeví se v nápovědě název státu, jméno hráče, který za daný stát hraje, a projekt, který prosazuje. Kliknutí na vlajku otevře obrazovku jeho státu. Hráč, který si prohlíží cizí stát, je v roli diváka a nemůže zde nic měnit.

9. Politiky Evropské unie

Obrazovka „Politiky Evropské unie“ znázorňuje úředníky Evropské unie v několika různých sekcích. Každá sekce má na starosti jinou oblast politik Evropské unie. Tyto sekce jsou: Hospodářské a sociální politiky, Zahraniční a bezpečnostní politika, Instituce EU a rozšiřování, Vnitřní záležitosti, Životní prostředí, Energetika a zemědělská politika. Po kliknutí kamkoli v dané sekci se na kulatém stole uprostřed obrazovky objeví konkrétní politiky Evropské unie, které do zvolené sekce spadají. Na levé straně stolu se nacházejí politiky, které jsou v současné době mimo platnost, nicméně o jejich zavedení se v Evropské unii vede debata. Na pravé straně stolu vidí hráč politiky, které v současné době v Evropské unii platí a ve hře dají zrušit. Posunutí ukazatele myši na lísteček s konkrétní politikou zobrazí v bloku v pravé dolní části obrazovky podrobný popis dané politiky. Zároveň se zde hráč dozví, kolik bodů prestiže stojí navržení zavedení nebo zrušení této politiky a kolik bodů prestiže má k dispozici. Ve spodní části bloku se nachází tlačítko otazníku, které po kliknutí otevře v nové obrazovce příslušné heslo herní nápovědy. Kliknutí na lísteček s politikou EU otevře dialogové okno, ve kterém musí hráč potvrdit, zda skutečně chce navrhnout zavedení nebo zrušení dané politiky. I v tomto menu má hráč možnost otevřít si k dané politice nápovědu. Po kliknutí na „ano“ se hráči odečtou body prestiže a hra zaznamená předložení návrhu. Kliknutí na „ne“ akci zruší a body prestiže se hráči neodečítají.

10. Diskusní fóra

Přímo ve hře má hráč možnost vyjednávat a diskutovat se spoluhráči prostřednictvím diskusních fór.

Ve hře existují následující diskusní fóra:

 • „Všeobecné“
  Všeobecné fórum slouží jedné konkrétní partii. Do tohoto fóra může přispívat učitel a všichni hráči dané partie.
 • „Týmové“
  Toto fórum je určené pouze pro hráče jednoho týmu, kteří prosazují společný projekt. V tomto fóru se mohou domlouvat se svými spoluhráči na společné strategii a způsobu vyjednávání. Příspěvky v tomto fóru jsou viditelné pouze hráčům příslušného týmu.
 • „Vyjednávání“
  Toto fórum slouží k přímé diplomacii mezi jednotlivými hráči. V tomto fóru musí hráč zvolit adresáta zprávy. Tu potom obdrží pouze tento adresát. Fórum je určeno k domlouvání a vyjednávání o podpoře návrhů na změnu politik Evropské unie.
 • „Učitelské“
  Ve hře je přítomno učitelské fórum, které je přístupné pouze uživatelům s učitelským loginem. Příspěvky v tomto fóru hráči nevidí.

Všechna fóra mají stejnou strukturu. Příspěvky jsou seřazeny podle data od nejnovějších k nejstarším, přičemž u každého příspěvku se zobrazuje, který hráč ho zadal a kdy. Pokud hráč zadává vlastní příspěvek, vyplní nadpis příspěvku a poté vloží vlastní text. Kliknutí na tlačítko „Odeslat“ příspěvek zveřejní v daném fóru.

Hráč si může v menu „Nastavení“ zvolit vlastní ikonu, která se poté bude zobrazovat u všech jeho příspěvků v diskusních fórech.

11. Statistiky

Statistiky obsahují přehledné údaje o hráčově státu, státech spoluhráčů a celé Evropské unii. Výběr mezi konkrétními statistikami probíhá v pravém horním rohu kliknutím na tlačítko „Stát“. Zde si v rolovacím menu může hráč vybírat mezi Evropskou unií a kterýmkoli hrajícím či nehrajícím státem. U nehrajících států se zobrazují pouze reálné údaje, u hrajících států jak reálné údaje, tak údaje související s herní simulací. U každého státu se zobrazují nejprve skutečné statistické údaje z roku 2007. V další sekci se nacházejí statistické údaje z aktuálního herního kola. Tyto údaje odrážejí simulovaný vývoj států nebo Evropské unie v průběhu hry. U každého ukazatele je v závorce změna oproti minulému kolu. V sekci „Ekonomika“ je přehledně znázorněn počet výrobních jednotek daného průmyslu nebo služeb v hráčově zemi, a kolika procenty se tento průmysl nebo služby podílí na hrubém domácím produktu (HDP) státu. Níže se nachází přehled všech dosud proběhlých hlasování o návrzích na změnu politik EU.

Úplně dole se ve statistikách ukazuje průběžný seznam projektů, setříděný podle toho, jak se jednotlivým projektům daří prosazovat svoji politiku na evropské úrovni. Na konci hry zvítězí ten hráč nebo tým hráčů, jejichž projekt se umístí v tomto seznamu na prvním místě.

12. Nápověda

Nápověda obsahuje podrobné informace o hře, státech EU, politikách EU a další. Témata nápovědy jsou rozdělena do osmi kategorií: Herní principy, Herní agenda EU, Členské státy EU, Sousedé EU, Instituce a organizace, Principy a činnost EU, Myšlenkové směry, Události. Kliknutí na kteroukoli kategorii rozbalí seznam všech hesel, která se v dané kategorii nacházejí. Kliknutí na konkrétní heslo zobrazí podrobné vysvětlení hesla. Ve spodní části textu se vždy nalézají odkazy na dodatečné internetové zdroje v českém, respektive anglickém jazyce. V pravé horní části obrazovky se nachází formulář „Vyhledávání“. Do formuláře může hráč zadat jakékoli slovo nebo výraz a po stisknutí tlačítka „Hledat“ se program pokusí najít daný pojem nebo výraz ve všech textech, které nápověda obsahuje.

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.