Top banner
zpět na homepage
Body prestiže
Kategorie: Herní principy

Body prestiže

Body prestiže ve hře znázorňují, jak silnou pozici má stát v mezinárodní a evropské politice. Hráči získávají body prestiže za úspěšné spravování svého státu a vlivem některých mezinárodních událostí. Za body prestiže pak mohou hráči předkládat návrhy na změnu politik Evropské unie.

Body prestiže získané v jednotlivých kolech se hráči sčítají a možnost předložit návrh si za ně hráč „kupuje“. Každé kolo hra rozdělí celkem čtyřnásobný počet bodů prestiže, než kolik hraje hráčů. Každý hráč dostane automaticky po jednom bodu prestiže. Další body prestiže obdrží hráči, kteří dosáhnou nejvyšších hodnot anebo největšího nárůstu od počátku hry v následujících kategoriích:

  1. Ekonomika (HDP)
  2. Spokojenost
  3. Životní prostředí
  4. Kultura
  5. Armáda

Hra tedy příznivě hodnotí nejen hráče za absolutně nejúspěšnější státy, ale také hráče, kteří svůj stát úspěšně řídí a dosahují růstu. Body prestiže může hráč získat také v důsledku některých mezinárodních událostí. Za předložení návrhu na změnu politiky EU musí hráč „zaplatit“ body prestiže. Cena návrhu se mění v závislosti na počtu hráčů.

Počet hráčů8101214151618202124
Cena návrhu8101012121314141416

Body prestiže se pro každého hráče počítají zvlášť a nemohou se přesouvat mezi státy, ani v rámci jednoho týmu. Hráči stejného týmu proto musí k prosazení svého projektu předkládání návrhů koordinovat.

Hráč může zjistit, za co dostal body prestiže, v obrazovce statistiky států.

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.