Top banner
zpět na homepage
Regulace bank
Kategorie: Herní politiky EU

Zpřísnění pravidel pro finanční trhy

V souvislosti se světovou finanční krizí, která se v září 2008 přelila do Evropy, se začalo v Evropské unii hovořit o přísnější regulaci bank a kontrole finančních trhů, aby bylo v budoucnu zabráněno opakování podobné situace.

Zkušenosti z průběhu krize v USA a z následné nutnosti záchrany největších bank naplno odhalily zásadní problém fungování většiny dnešních ekonomik. To jest, že banky jsou sice nezávislé a mohou s penězi svých klientů v rámci zákonných mezí nakládat, jak uznají za vhodné, ale ty největší z nich jsou nezbytné pro fungování celé ekonomiky, jelikož je na ně přímo či nepřímo vázána značná část prostředků. To pak vede k situaci, kdy stát musí finančně vypomáhat bankám, jejichž manažeři často udělali řadu špatných rozhodnutí. Ne vždy jsou samozřejmě na vině manažeři, v mnoha případech se pouze jedná o nedůvěru investorů v dané zemi či zkrátka regionální projev ekonomické krize.

Tyto scénáře se opakovaly (byť v různých podobách) i v některých evropských zemích, jako jsou například Irsko, Velká Británie či Řecko. Evropská unie od roku 2009 navrhla řadu regulačních opatření pro banky členských států. Tato opatření například zavádějí povinná zátěžová testování bank, povinnost odesílat kontrolorům údaje o každém převodu peněz většího rozsahu nebo také nutnost mít připravený plán pro případnou likvidaci banky v případě insolvence (krachu).

Velká část těchto návrhů doposud nebyla přijata či zavedena do praxe. Dnes proto funguje regulace bank pouze v omezené míře a není zdaleka tak silná a flexibilní, jak by si přáli její obhájci. Další možnou formou regulace bank a finančních toků, o které se nyní v EU diskutuje, je návrh na zavedení daně z finanční transakce. Argumentace zastánců tohoto kroku je postavena na tvrzení, že finanční spekulace mají pro ekonomiky nulový přínos a naopak přinášejí riziko ztráty financí. Odpůrci namítají, že zdanění by vedlo banky a další finanční instituce ke kompenzačním opatřením a tím ke zvýšení či zavedení nových poplatků, které by zasáhly nejchudší vrstvy obyvatel.

Obecně se dá konstatovat, že EU se musí rozhodnout, zda zůstane na cestě mírné regulace, která nebude příliš omezovat finanční trhy, čímž nebude brzdit růst ekonomiky, anebo se vydá cestou omezování rizik a přísné regulace. První kroky směrem ke druhé cestě již byly učiněny během roku 2012.

Odkazy

Euroskop.cz: Finanční balík (česky)
http://www.euroskop.cz/13/14738/clanek/aktualizace-financni-balik/
Europeans for Financial Reform: Financial Transaction Tax (anglicky)
http://europeansforfinancialreform.org/en/node/122
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.