Top banner
zpět na homepage
Evropská armáda
Kategorie: Herní politiky EU

Společná evropská armáda pod jednotným velením

Společná evropská armáda je v současné době teprve v procesu vzniku. Jedná se o nesmělý projekt společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie, který je limitovaný především ochotou a schopností jednotlivých členských států se dohodnout na společných krocích. Úspěšné fungování evropské armády by pravděpodobně Evropské unii přineslo nemalou mezinárodní prestiž a podle zastánců by mohlo napomoci k vyřešení některých současných konfliktů.

armada

Pod vlajkou Evropské unie bylo do zahraničních misí vysláno již přes 10 000 vojáků, policistů a pozorovatelů. Velká část z nich působila od roku 2004 na Balkáně, v misi EUFOR Althea, kde ve své činnosti navázala na vojska NATO. Dále společné evropské vojenské síly působily např. v roce 2003 v Kongu v rámci mise ARTEMIS, kde se podílely na uklidňování nestabilní situace, nebo také v srpnu 2008 v Gruzii, kam EU vyslala své vojenské pozorovatele, aby monitorovali situaci během uzavřeného příměří mezi Gruzií a Ruskem.

Různé návrhy na vytvoření jednotné evropské armády se průběžně objevovaly již od konce druhé světové války, ale Evropská unie se na nutnosti vytvoření společné evropské obranné struktury dohodla až v roce 2000 na summitu v Nice. V současné době může EU operovat se 2 vojenskými skupinami, tzv. Battlegroups. Každá z nich čítá 1 500 mužů. Jedná se o nepočetné, mobilní, mnohonárodnostní a kvalitně vycvičené jednotky rychlé akce.

Efektivní fungování evropské armády však čelí dvěma základním problémům. Prvním je neochota jednotlivých členských států vyčlenit své vojenské jednotky pro společnou evropskou armádu a investovat do tohoto projektu dostatečné finanční prostředky. Druhým závažným problémem je neschopnost evropských států dohodnout se na vytvoření jednotné zahraniční politiky Evropské unie. Je velmi málo případů, kdy se všechny Evropské státy dohodnou na použití společné armády.

Aby se společná evropská armáda dále rozvíjela, je zapotřebí, aby se více sblížily zahraniční politiky jednotlivých evropských států. Další nezbytnou podmínkou jsou větší a efektivněji investované prostředky do obrany. Silná evropská armáda by dokázala Evropské unii přinést silné slovo na mezinárodní scéně a potenciálně tak přispět k řešení závažných konfliktů v bezprostřední blízkosti Evropské unie (např. v súdánském Dárfúru nebo na Blízkém východě). Vznikem evropské armády by navíc bylo možné výrazně snížit náklady na nákup vojenského vybavení (díky společným nákupům) a vytvořit komplexnější vizi pro obranné a vojenské investice.

Odkazy:

Oficiální stránky Rady Evropské unie: Bezpečnost a obrana (česky/anglicky)
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence?lang=cs
Oficiální stránky Rady Evropské unie: Mise EU ve světě v roce 2012 (anglicky)
http://www.consilium.europa.eu/eeas/security-defence/eu-operations?lang=en
Oficiální stránky EU: Zahraniční a bezpečnostní politika (česky)
http://europa.eu/pol/cfsp/index_cs.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.