Top banner
zpět na homepage
Zákaz kouření
Kategorie: Herní politiky EU

Zákaz kouření na veřejných místech

V poslední době věnuje EU, zvláště pak Komise, problému kouření velkou pozornost a z dlouhodobého hlediska se snaží prosadit úplný zákaz kouření na veřejných místech v rámci celé EU. Odhadem 25% úmrtí na rakovinu a 15% veškerých úmrtí v EU má souvislost s kouřením. Nemoci spojené s kouřením a následná léčba představují velkou zátěž pro zdravotnictví, proto je kouření v Unii systematicky omezováno, s cílem chránit kuřáky pasivní (tj. osoby, které samy nekouří, ale vdechují kouř v zakouřených prostorech).

koureni

V roce 1989 vyzvala Evropská rada členské země k zákazu kouření na veřejných místech. Státy EU se zavázaly přijmout technická a legislativní opatření omezující kouření a chránící pasivní kuřáky před zdravotními následky, které vyplývají z nedobrovolného pobytu v zakouřených prostorách. V praxi zavedly všechny členské země určitá opatření omezující či zakazující kouření v různých veřejných prostorech, jako jsou nemocnice, pracoviště, školy, úřady, divadla, kina či veřejná doprava.

První členskou zemí, která zcela zakázala kouření ve všech vnitřních veřejných prostorech, bylo Irsko (2004). Od roku 2007 se připojila také Velká Británie a podobný zákaz platí rovněž v Bulharsku, Řecku, Španělsku, Maďarsku, většině skandinávských zemí a v Pobaltí. Ostatní členské země jako např. Malta, Itálie, Nizozemí, Polsko, FrancieSlovinsko zavedly částečné zákazy umožňující např. kouření ve vyhrazených prostorech barů a restaurací, které jsou samostatně klimatizovány. V České republice platí zákaz kouření na veřejných místech, jako jsou veškeré instituce či nemocnice. Restaurace, bary a kluby (pokud chtějí být kuřácké) musejí mít oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Na druhou stranu např. Německo, Dánsko nebo Portugalsko zavedly minimální opatření a nemají zatím v plánu kouření nějak důsledněji regulovat či zcela na veřejných místech zakazovat. Tato rozdílná pojetí protikuřácké politiky odrážejí rozdílnou míru nadšení členských zemí z tohoto zákazu a tím i z prosazení jednotného unijního zákazu kouření na veřejných místech.

Průzkumy Eurobarometru přitom ukazují, že popularita opatření zavádějících nekuřácké prostředí roste – 84 % Evropanů se vyslovilo pro kanceláře a jiná uzavřená pracoviště bez kouře, 77 % je pro restaurace bez kouře a 61 % podporuje čistě nekuřácké bary a hospody.

V roce 2009 přijala Evropská komise návrh doporučení Rady, které vyzývá členské státy, aby přijaly zákony, které ochrání občany před tabákovým kouřem v uzavřených veřejných prostorech, na pracovištích a ve veřejných dopravních prostředcích. Dále aby zlepšily účinnost zákonů zajišťujících prostředí bez kouře přijetím opatření, jako jsou ochrana dětí, podpora občanů, kteří se snaží přestat kouřit, a obrazová varování na tabákových produktech.

Kromě zmiňovaných legislativních úprav Evropská unie a členské státy ve svém boji proti kouření zavádějí také různé kontrolní a daňové mechanismy zaměřené na tabákový průmysl, reklamní omezení, financují výzkumné, preventivní a informativní projekty, jako například mediální kampaně proti kouření Nebojte se říct NE a HELP – pro život bez tabáku.

Tabákový průmysl z hlediska daňového přináší značné zisky do státního rozpočtu, které jsou však alespoň částečně spotřebovány vyššími náklady ve zdravotnictví. Navíc omezování či zákaz kouření v pohostinství odrazuje kuřáckou klientelu, což vyvolává tlak ze strany podnikatelů. Protikuřácká politika EU však pomalu přináší pozitivní výsledky v podobě zmenšujícího se počtu kuřáků. Nejrůznější občanská sdružení, jakož i politické strany usilují o jednotný zákaz kouření ve všech veřejných prostorách (včetně barů a restaurací) v celé EU.

Odkazy:

Europa.eu: Další kroky v boji proti kouření (česky)
http://ec.europa.eu/news/environment/090708_cs.htm
Zastoupení Evropské komise v ČR: Komise požaduje Evropu bez tabákového kouře do roku 2012 (česky)
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/091060_cs.htm
„Nezastavitelní“ (česky)
http://www.exsmokers.eu/cz-cs/about
Eurobarometer: Survey on Tobacco - Analytical report 2009 (anglicky)
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/eb_253_en.pdf
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.