Top banner
zpět na homepage
Evropská policie
Kategorie: Herní politiky EU

Evropská policejní spolupráce (EUROPOL)

S cílem zajistit celoevropské zpravodajství v oblasti trestné činnosti bylo v Maastrichtské smlouvě (1992) rozhodnuto o zřízení Evropského policejního úřadu (EUROPOL). Úmluva o jeho založení byla podepsána roku 1995, vstoupila v platnost roku 1998. Činnost EUROPOLU je součástí spolupráce zemí EU v oblasti vnitra, justice a policie. Členské státy mají povinnost budovat národní jednotky EUROPOLU a vysílat do centrály, která sídlí v Haagu (Nizozemí) své styčné důstojníky. Své zástupce u EUROPOLU mají i nečlenské země jako například Norsko.

policie

Evropský policejní úřad (EUROPOL) má status evropské agentury čítající cca 600 zaměstnanců (z toho asi 130 styčných důstojníků z jednotlivých členských zemí EU), nemá však nadnárodní výkonné pravomoci (např. nemůže zatýkat).   Jako přidružená agentura EU je EUROPOL financován z rozpočtu EU. EUROPOL je odpovědný Radě pro spravedlnost a vnitřní věci, tzn. ministrům spravedlnosti a vnitra všech členských států EU. Ředitelství EUROPOLU jmenuje Rada EU.

Teroristické útoky v USA roku 2001 spustily debatu o budoucnosti EUROPOLU, které vyústili k rozšiřování oblastí, kterými se EUROPOL zabývá. EUROPOL se nyní věnuje kromě boje proti nadnárodnímu organizovaného zločinu i potírání padělání peněz (především Eura), boji proti terorismu a praní špinavých peněz.

Hlavní náplní činnosti EUROPOLU, který oficiálně funguje od 1. července 1999, je prosazování zákonů a zpracovávání informací o kriminální problematice, což zahrnuje vytváření různých operativních a strategických analýz, odbornou a technickou pomoc, podporu při výměně informací mezi státy atp. Od roku 2002 funguje k těmto účelům počítačový systém TECS (pro výměnu dat a informací).

Cílovými oblastmi působnosti jsou prevence a boj proti terorismu, obchod s drogami a jadernými a radioaktivními látkami, převaděčství, praní špinavých peněz, padělání peněz, obchod s lidmi, sexuální zneužívání dětí či krádeže aut.

Vnitřní bezpečnost státu je však velmi citlivým tématem a existence nadnárodního Evropského policejního úřadu do něj zasahuje. Také i z toho důvodu má EUROPOL velmi omezené pravomoci a počet zaměstnanců, což s  ohledem na neochotu některých členských států nepůjde tak snadno změnit. Odpůrci proto zastávají názor, že postrádá smysl financovat instituci s takto omezenými pravomocemi.

Odkazy

Oficiální stránky EUROPOL (česky/anglicky)
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=facts_cs&language=cs
Businessinfo.cz: Evropský policejní úřad - Europol (česky)
http://www.Businessinfo.cz/cz/clanek/e/evropsky-policejni-urad-europol/1000697/5228/?fornewsid=5228
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.