Top banner
zpět na homepage
Legalizace prostituce
Kategorie: Herní politiky EU

Legalizace prostituce

Prostituce není regulována na úrovni Evropské unie a její regulace tedy spadá do pravomocí jednotlivých států.

prostitutka

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Prostitute_tj_modificada.jpg?uselang=cs

Legislativní přístup členských států je však v otázce prostituce velmi různorodý. Prostituce je nelegální v Irsku, Polsku a Švédsku (zde je postihován zákazník) a Litvě. V Itálii, Lucembursku, Portugalsku, Finsku, Francii, Belgii, Lotyšsku, ŠpanělskuBulharsku samotná prostituce není nelegální (není tedy kriminalizovaná), ale nucení k jejímu vykonávání již ano. Prostituci je možné vykonávat nezávisle a bez narušování veřejného pořádku ve Velké Británii. Jako profese existuje prostituce v Nizozemí (2001), Rakousku, Spolkové republice Německo (2002) a v Dánsku (1998/1999). V EstonskuČeské republice neexistují doposud žádné zákony upravující tuto oblast.

Problémem regulace prostituce na úrovni EU je výše zmíněný různorodý přístup jednotlivých států. Podle dosavadních zkušeností s legalizací prostituce v jednotlivých zemích EU je možné odvodit, že kriminalizace zákazníka nevede ke snížení poptávky a směřuje výkon profese hlouběji do ilegality. Legalizace prostituce omezená pouze na občany země, případně na občany EU, zase znamená zhoršení podmínek v oblasti prostituce vykonávané imigranty, aniž by řešila problém obchodu se ženami. Na základě těchto faktů se jeví jako nejpravděpodobnější návrh legalizování prostituce jako profese nesoucí s sebou odpovídající práva a povinnosti.

Legalizace prostituce má své příznivce i své odpůrce. Příznivci legalizace prostituce tvrdí, že toto opatření poskytne ochranu práv a bezpečnost prostituujícím osobám, omezí obchod se ženami a organizovaný zločin, umožní udržet kontrolu zdravotního stavu prostituujících osob a omezit tak šíření přenosných chorob, zdanění této činnosti umožní financovat rehabilitační a vzdělávací programy atd.

Odpůrci legalizace prostituce naopak tvrdí, že prostituce je činnost nemorální, znamená zneužívání osoby a je zdrojem šíření přenosných chorob. Proto odmítají, aby EU tuto činnost postavila na roveň jiných profesí a kontrolovala její výkon.

Odkazy:

Euroskop.cz: Otázka legalizace prostituce je v Evropě stále živá (česky)
http://www.euroskop.cz/38/4739/clanek/otazka-legalizace-prostituce-je-v-evrope-stale-ziva/
Mark Liberator: Legalized Prostitution - Regulating the Oldest Profession (anglicky)
http://www.liberator.net/articles/prostitution.html
Janice Raymond: 10 Reasons for not Legalizing Prostitution (anglicky)
http://www.rapereliefshelter.bc.ca/issues/prostitution_legalizing.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.