Top banner
zpět na homepage
Evropský prezident
Kategorie: Herní politiky EU

Evropský prezident

Nejedná se o funkci prezidenta EU, ale o předsedu Evropské rady voleného na delší časové období, který by řídil jednání Evropské rady a zastupoval Unii navenek v oblastech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

prezident

O funkci se začalo mluvit v souvislosti s návrhem evropské ústavy přijatým v červnu roku 2003. V článku 21 se hovořilo o volbě předsedy Evropské rady na dobu dva a půl roku s možností jednoho znovuzvolení. Jeho úkolem by bylo: předsedat a vést jednání Evropské rady, zajišťovat plynulost těchto jednání, usilovat o soudržnost uvnitř Evropské rady a reprezentovat Unii navenek.

Myšlenku ustavit funkci evropského prezidenta podporovaly hlavně velké státy (Francie, Velká Británie, Španělsko). Menší a středně velké země se obávaly, že by na takové změně tratily. Je pravděpodobné, že takto významnou funkci by obsadil zástupce velké členské země, čímž by se v rukou velkých členských zemí koncentrovala moc. Vzniklo by riziko oslabení postavení Evropské komise, která je chápána jako obhájce zájmů menších států, všechny členské země jsou v ní zastoupeny jedním komisařem).

Po odmítnutí návrhu Ústavní smlouvy v referendech ve Francii a Nizozemí došlo v červnu 2007 k dohodě o vytvoření nové, Lisabonské smlouvy. Funkce evropského prezidenta v ní byla z hlediska obsahu prakticky zachována, nicméně s ohledem na kritiku některých států, že název implikuje existenci EU jako státu, byl použit jiný titul této funkce – Stálý předseda Evropské rady. Prvním stálým předsedou byl po ratifikaci Lisabonské smlouvy v roce 2009 jmenován bývalý belgický premiér Herman van Rompuy.

Diskuze, která jmenování předcházela, byla velmi komplikovaná. Postupně bylo zmiňováno několik možných kandidátů – např. bývalý britský premiér Tony Blair, lucemburský premiér Jean-Clauda Juncker, nizozemský ministerský předseda Jan Peter Balkenende nebo bývalá lotyšská prezidentka Vaira Vike-Freiberga. Jmenování na mezinárodní scéně relativně neznámého a nevýrazného van Rompuye bylo pro mnohé překvapením a bylo také kritizováno jako nepřesvědčivý krok EU směrem k silné reprezentaci navenek.

Odkazy:

Euractiv.cz: Prvním europrezidentem je Herman van Rompuy (česky)
http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/prvnim-europrezidentem-je-herman-van-rompuy-006769
European Council: The President (anglicky)
http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx
Wikipedia: Herman van Rompuy (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Herman_Van_Rompuy
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.