Top banner
zpět na homepage
Evropská federace
Kategorie: Herní politiky EU

Evropská federace

Federace je uspořádání více států, ve kterém je část státních funkcí (zpravidla obrana, zahraniční politika, měnová politika) vyhrazena společným federálním orgánům. (Příkladem států s federálním upořádáním jsou Spolková republika Německo nebo Spojené státy americké).

Jednou z možných představ o výsledné podobě uspořádání EU federace jejích členských států – Evropská federace. Tato představa stála u zrodu procesu integrace v 50. letech 20. století. Cíl vybudovat organizaci s nadnárodním rozhodovacím právem byl vlastní především Spolkové republice Německo, Beneluxu (Belgie, Nizozemí, Lucembursko) a Itálii.

Proti tomuto konceptu stojí představa EU jako „Evropy vlastí“, v níž by jádrem integračního procesu byla mezivládní spolupráce suverénních států.

Současná struktura EU má znaky obou pojetí, další vývoj evropské integrace směřuje ve prospěch posilování federálních prvků. Dokládá to vznik společné zahraniční a bezpečnostní politiky, společné politiky spravedlnosti a vnitřních věcí, funkce vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku („ministyně zahraničních věcí EU“) nebo stálého předsedy Rady („prezidenta EU“).

Zformování skutečné federace by znamenalo ztrátu některých zásadních aspektů svrchované moci členských států nad svým územím – podobně jako např. jednotlivé spolkové země v Německu nebo státy v USA, protože ve federacích jsou přinejmenším obrana a zahraniční politika vykonávány federálními orgány. Mohlo by se tedy stát, že členské státy budou muset strpět rozhodnutí, se kterými nesouhlasí.

Nepřikročí-li však EU k prohloubení dosavadní spolupráce, bude to podle zastánců federace znamenat, že se nikdy nestane relevantním subjektem na mezinárodní scéně, který by svým vlivem dokázal vyvážit vzrůstající moc států jako jsou Čína a Indie. Ani největší členské státy EU jim zřejmě v budoucnu samy nedokáží konkurovat, ať se bude jednat o obranu či hospodářský vliv.

Odkazy:

Euroskop.cz: Diskuze o Evropě – Spojené státy evropské, Winston Churchill (česky)
http://www.euroskop.cz/8613/10951/clanek/spojene-staty-evropske
Wikipedia: United States of Europe (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_of_Europe
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.