Top banner
zpět na homepage
Rumunsko
Kategorie: Členské státy EU

Rumunsko

Rumunsko je největším balkánským státem a zaujímá strategickou polohu na pobřeží Černého moře. Z nedávné historie je pak Rumunsko známo především vládou diktátora Nicolae Ceausescu.

V čele země stojí prezident s poměrně rozsáhlými pravomocemi. Prezident země má do určité míry podobně silné postavení jako jeho francouzský protějšek. To má za následek, že může docházet ke konfliktu mezi premiérem a prezidentem. Rumunsko má dvoukomorový parlament.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Rumunsko
Oficiální název (=rozšířený název) Rumunsko
Název v rodném jazyce România
Hlavní město Bukurešť (Bukuresti) 1 677 985 obyvatel (2011)
Státní zřízení poloprezidentská republika
Rozloha 238 391 km2
Délka hranic 2 508 km
Obyvatelstvo 21 355 849 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel -0,26 % (2012)
Jazyky rumunština (úřední), maďarština, romština
Měna rumunský leu (RON)
HDP 136,48 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 12 299 EUR (2011)
Růst HDP 2,5 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 2007
Zastoupení v Evropském parlamentu 33 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 14 hlasů
Dluh 33,3 % HDP (2011)
Počet migrantů -0,26 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Maďaři (6,7 %)
Romové (2,5 %)
Ukrajinci (0,3 %)
Němci (0,3 %)
ostatní (0,7 %)
Hlava státu prezident republiky Traian Băsescu (od 20.12.2004)
Předseda vlády Victor-Viorel Ponta (od 7.5. 2012)

Nejvyšším představitelem výkonné moci je prezident. Ten je volen přímo na dobu pěti let. Prezident jmenuje ministerského předsedu, který je hlavou rady ministrů, kterou sám jmenuje.

Zákonodárná moc je rozdělena mezi senát a poslaneckou sněmovnu. Sněmovna má 345 členů, senát 140. Členové obou komor jsou voleni ve všeobecných volbách jednou za čtyři roky.

Podle údajů z roku 2002 je národnostní složení Rumunska následující: Rumuni (89,5 %), Maďaři (6,6 %), Romové (2,5 %), Ukrajinci (0,8 %), Němci (0,3 %), Rusové (0,2 %),

Turci (0,2 %). V oblasti Banát na západě země žije též početná komunita Čechů.

Většinovým náboženství jsou pravoslavní křesťané (87 %). Dalšími významnými náboženstvími jsou pak evangeličtí křesťané (6,8 %), římskokatoličtí a řeckokatoličtí křesťané (5,6 %). Muslimové a další náboženství tvoří 0,4 % obyvatelstva.

Počátky moderního Rumunska sahají k vyhlášení nezávislého rumunského království na konci 19. století. Během první světové války Rumunsko bojovalo proti Německu, aby se pak ve druhé světové válce přidalo na jeho stranu. Období komunismu v Rumunsku je poznamenáno vládou diktátora Ceausescu. Násilný převrat v zemi v prosinci 1989 vedl k pádu Ceausecova režimu. Rumunská cesta k demokracii byla komplikována řadou vnitřních problémů. Vyrovnání se s bývalým režimem a zaostalé hospodářství se stalo hlavním problémem Rumunska v 90. letech.

Střed Rumunska je hornatý, dominují mu Karpaty. Pohraničí je tvořeno nížinami. Na západě se nachází Velká uherská nížina, na jihu leží Valašská nížina. Nejvýznamnějšími řekami jsou Dunaj a Prut, která se vlévá do Dunaje. Nejdůležitějšími městy jsou Bukurešť, Brašov, Temešvár, Kluž a Konstance.

Rumunskému hospodářství se v poslední době relativně daří. V zemi dochází k ekonomickému rozkvětu zejména díky rozvoji průmyslu v oblasti zpracování a exportu surovin. Rumunsko má poměrně rozsáhlé zásoby nerostných surovin (například se jedná o zásoby ropy, černého a hnědého uhlí, železné rudy, a zemního plynu). Zemědělství se dobře rozvíjí v úrodné Rumunské nížině. Pěstuje se zejména pšenice, slunečnice, brambory, zelenina a ovoce. Také je rozšířen chov vepřů, ovcí a skotu.

Rumunsko v EU:

Rumunsko svou strategickou polohou na Balkáně a na pobřeží Černého moře rozšiřuje zahraničněpolitické působení Unie. Zájmy Bruselu se tak více posouvají nejen do černomořské oblasti, ale i dále na Blízký Východ. Dá se očekávat, že v tomto směru by se mohla do budoucna Bukurešť aktivně angažovat.

Problémem Rumunska zůstává jeho relativní ekonomická zaostalost vůči zbytku Unie. Dalším problémem je pak přetrvávající korupce. Do budoucna zatím není jisté, zdali bude Rumunsko plně schopno využívat dotace z Bruselu. V oblasti zemědělství zůstává sporná otázka rozdělovaní zemědělských dotací. Dále pak Brusel upozorňuje na nízkou kvalitu rumunského potravinářského průmyslu.

Společně s dalšími novými členskými zeměmi musí Rumunsko čelit různým dočasným omezením, zejména pak v oblasti volného pohybu osob. Jen některé členské státy se v tomto směru Rumunsku plně otevřely.

V Radě ministrů má Rumunsko 14 hlasů a zasedá za něj 35 poslanců v Evropském parlamentu.

Bukurešť na Google Maps

Odkazy:

Stručné informace o Rumunsku (domácí politická situace, zahraniční politika, hospodářství):
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={E63EFF93-2F37-4BBC-9D6E-9DAB60415FEE}
Geografická a historická charakteristika Rumunska:
http://www.libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=140
Rumunsko na cestě do EU (v angličtině):
http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-romania-relations/article-129587
Wikipedie – otevřená encyklopedie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.