Top banner
zpět na homepage
Finsko
Kategorie: Členské státy EU

Finská republika

Finská republika (Suomen tasavalta), rozprostírající se na severovýchodním pobřeží Botnického zálivu, je s rozlohou téměř 340 tisíc km2 šestou největší zemí Evropy. Hlavním městem Finska jsou Helsinki ležící na břehu Finského zálivu. Přestože přibližně jedna čtvrtina území leží za polárním kruhem, patří Finsko mezi průmyslově vyspělé státy a jeho ekonomika je považována za jednu z nejefektivnějších.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Finsko
Oficiální název (=rozšířený název) Finská republika
Název v rodném jazyce Suomen tasavalta/Republiken Finland
Hlavní město Helsinky (Helsinki) 595 384 obyvatel (2011)
Státní zřízení parlamentní republika
Rozloha 338 145 km2
Délka hranic 2 681 km
Obyvatelstvo 5 401 267 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,07 % (2012)
Jazyky úředními jazyky jsou finština a švédština
Měna euro (EUR)
HDP 189,37 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 28 900 EUR (2011)
Růst HDP 2,7 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 1995
Zastoupení v Evropském parlamentu 14 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 7 hlasů
Dluh 49,1% HDP (2011)
Počet migrantů 0,62 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Švédové (5,7 %)
Rusové (0,4 %)
Estonci (0,3 %)
Hlava státu prezident republiky Sauli Väinämö Niinistö (od 1.3. 2012)
Předseda vlády Jyrki Katainen (od 22.7.2011)

Finsko sousedí se třemi státy, na severu s Norskem (727 km) na severozápadě se Švédskem (614 km) a na východě s Ruskem (1340 km). S výjimkou severních oblastí ležících daleko za polárním kruhem, kde vládne studené subarktické klima, panuje díky golfskému proudu na většině finského území klima mírné.

Finsko je republikou s poloprezidentským systémem v jehož čele stojí prezidentka Tarja Halonen. Prezident se dělí o své pravomoci s parlamentem. Státní vlajkou Finska je modrý kříž na bílém pozadí. Od března roku 2007 vládne Finsku koalice složená ze stran Centrum, Národní Koalice, Švédská strana lidová, a Liga zelených, která má ve 200 členném parlamentu 125 hlasů. Ministerským předsedou je Matti Vanhanen ze strany Centrum.

Od třináctého století bylo Finsko součástí Švédska. Během Napoleonských válek bylo v roce 1809 připojeno k Rusku jako autonomní Finské velkoknížectví. Součástí Ruska zůstalo až do bolševického puče v roce 1918, kdy vyhlásilo samostatnost. Na začátku druhé světové války čelilo Finsko snahám Sovětského svazu znovu připojit území bývalého carského impéria. Jeho odhodlání vojensky se bránit znamenalo, že si Finsko na rozdíl od Pobaltských států uhájilo svoji samostatnost.

Ve Finsku žije 5 290 157 obyvatel, z nichž 16,9 % je mladší 14 let a 16,4 % starší 65 let. Většina obyvatelstva je soustředěna v jižní části země. Jen v aglomeraci velkých Helsinek žije téměř jedna čtvrtina obyvatel. Přirozený přírůstek obyvatelstva je 0,127%. Finové tvoří 93,4% obyvatel. Mezi menšinami zaujímá dominantní postavení švédská menšina, která tvoří přibližně 6%, dalšími minoritními národy jsou Rusové, Estonci a Romové. Zajímavostí je i národní menšina Sámů, obyvatel nejsevernějších částí Finska, tzv. Laponska. 84 % obyvatel Finska se hlásí k luteránské církvi, 13% obyvatel jsou lidé bez vyznání. Finsko patří mezi evropské země s nejmenším počtem imigrantů. Obyvatelé narození mimo Finsko tvoří pouze 2% populace.

Efektivitu a úspěšnost Finské ekonomiky dokazuje skutečnost, že byla v letech 2003 až 2005 vyhlášena Světovým ekonomickým fórem za nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa. Hrubý domácí produkt finské ekonomiky činil v roce 2006 176,4 mld. USD, neboli 33 700 USD na jednoho obyvatele. Finská ekonomika vzrostla v roce 2006 o 5,5 %.

V roce 1995 vstoupilo Finsko spolu se Švédskem a Rakouskem do Evropské unie. Na rozdíl od Švédska, které si ponechalo švédskou korunu (SEK), zavedlo Finsko euro. V druhé polovině roku 2006 předsedalo Finsko Evropské radě, kde se snažilo prosazovat svoje dlouhodobé priority, mezi než patří rozšiřování EU, energetická politika, posilování konkurenceschopnosti, boj proti změnám klimatu a spolupráce s Ruskem.

Finsko má v evropské radě 7 hlasů z celkových 345. V Evropské Unii patří mezi státy, které do Evropského rozpočtu dávají více peněz, než později dostávají. V rozpočtu na léta 2007 až 2012 činí ročně tento rozdíl průměrně 0.2 % finského HDP. Od roku 1996 je Finsko jako člen EU součástí Schengenského prostoru.

Helsinky na Google Maps

Odkazy:

Souhrnné teritoriální informace (CZ)
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/finsko/1000417/
Stránky o jednotlivých členských státech (CZ)
http://www.euroskop.cz/47464/clanek/finsko/
oficiální stránky Finska (EN)
http://www.finland.fi/
multimediální průvodce Finskem (EN)
http://virtual.finland.fi/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.