Top banner
zpět na homepage
Francie
Kategorie: Členské státy EU

Francouzská republika

Metropolitní Francie se nachází v západní Evropě jihovýchodně od Velké Británie. Má přístup k Biskajskému zálivu, kanálu La Manche i Středozemnímu moři. Na severovýchodě hraničí s Belgií a Lucemburskem, na východě s Německem a Švýcarskem, na jihovýchodě s Itálií a na jihu se Španělskem, Andorrou a Monakem. Součásti Francouzské republiky jsou také zámořské departementy a zámořská území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Francie
Oficiální název (=rozšířený název) Francouzská republika
Název v rodném jazyce Republique francaise/France
Hlavní město Paříž (Paris) 2 258 971 obyvatel (2009)
Státní zřízení poloprezidentská republika
Rozloha 547 030 km2
Délka hranic 2 889 km
Obyvatelstvo 65 397 912 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,5 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je francouzština
Měna euro (EUR)
HDP 1 996,58 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 27 000 EUR (2011)
Růst HDP 1,7 % (2011)
Člen EU od 25. března 1957
Zastoupení v Evropském parlamentu 72 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 29 hlasů
Dluh 86,0 % HDP (2011)
Počet migrantů 1,10 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Arabové (3 %)
Hlava státu prezident republiky François Hollande (od 15.5.2012)
Předseda vlády Jean-Marc Ayrault (od 15.5. 2012)

Sever a západ Francie je převážně rovinatý nebo mírně zvlněný, na jihovýchodě se rozprostírají Alpy s nejvyšší horou Evropy, Mont Blancem (4 807 m), ve střední až jižní části země se nachází Francouzské středohoří a na jihozápadě Pyreneje. Klima se vyznačuje chladnou zimou a mírným létem, v blízkosti Středozemního moře mírnou zimou a horkým létem. Ve Francii, metropolitní i zámořské, žije 63 713 926 obyvatel, 60 876 136 obyvatel čítá pouze území metropolitní Francie. Obyvatelé do 14 let představují 18,6% populace, obyvatelé ve věku od 15 do 64 let představují 65,2% a osoby starší 65 let tvoří 16,2% obyvatel. Kromě Francouzů žijí na území Francie obyvatelé některých severoafrických států, Indonésie či nepočetná baskická menšina. Převažuje zde křesťanství, silně je zastoupen rovněž islám a judaismus. Francie je zemí, která byla po mnoho desítek let cílem imigrantů. Odhaduje se, že na jejím území žije 4-5 milionů přistěhovalců, tj. zhruba 7% obyvatelstva. Nejvíce imigrantů sem směřuje ze severní Afriky.

Francie je demokratickou republikou, v jejímž čele stojí volený prezident, kterým je od 16. května 2007 Nicolas Sarkozy. Národními symboly jsou píseň Marseillaisa, Marianne, motto "Svoboda, rovnost, bratrství," kohout, frygická čapka, trikolóra (vlajka), státní pečeť a datum 14. červenec (počátek Velké francouzské revoluce).

Francie byla původně obývána starověkým kmenem Galů, později byla osídlena germánskými Franky. Existence francouzského státu se datuje od rozdělení Franské říše v 9. století na východo- a západofranskou říši, ze které vznikla Francie. Vládnoucím rodům Kapetovců a Bourbonů se podařilo upevnit královskou moc, která dosáhla svého vrcholu za vlády krále Ludvíka XIV. Francie zažila v roce 1789 Velkou francouzskou revoluci a za císaře Napoleona Bonaparteho ovládala téměř celou Evropu. Během 20. století sice ztratila své velmocenské postavení, ale stála na počátku evropské integrace, na jejímž prohlubování se podílí dodnes. Je členem Evropské unie, a to od 25. března 1957. Je rovněž členem tzv. Schengenského prostoru (od 4. června 1985) a od 1. ledna 2002 používá jednotnou měnu euro. Evropská integrace představovala a představuje stěžejní bod francouzské zahraniční politiky. Její spolupráce s Německem je považována za hnací sílu Evropské unie. Francie jakožto silný členský stát EU usiluje o prohlubování stávající integrace, kterému dává přednost před rozšířením. Současná francouzská vláda je ostře proti vstupu Turecka do struktur EU. V Evropském parlamentu má 78 poslanců a v Radě EU disponuje 29 hlasy. Patří tradičně k čistým přispěvatelům do rozpočtu Evropské unie, což znamená, že mnohem více přispívá, než z rozpočtu čerpá.

Paříž na Google Maps

Odkazy:

Oficiální stránka prezidenta republiky
http://www.elysee.fr
Oficiální stránka premiéra
http://www.premier-ministre.gouv.fr
Oficiální stránka ministerstva zahraničí
http://www.diplomatie.gouv.fr
Oficiální stránka Národního shromáždění
http://www.assemblee-nationale.fr
Oficiální stránka Senátu
http://www.senat.fr
Stránky francouzského zastoupení v ČR
http://www.france.cz/

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook: fakta o Francii
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz: informace o Francii
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/francie/1000421/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.