Top banner
zpět na homepage
Itálie
Kategorie: Členské státy EU

Italská republika

Itálie se rozkládá v jižní Evropě na Apeninském poloostrově, který vybíhá do Středozemního moře. Sousedí s Rakouskem, Francií, Slovinskem, Švýcarskem a dvěma ministáty, které se nacházejí na italském území, Vatikánem a San Marinem. Itálie je parlamentní demokracií s voleným prezidentem, kterým je Giorgio Napolitano.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Itálie
Oficiální název (=rozšířený název) Italská republika
Název v rodném jazyce Repubblica Italiana/Italia
Hlavní město Řím (Roma) 2 612 068 obyvatel (2011)
Státní zřízení parlamentní republika
Rozloha 301 230 km2
Délka hranic 1 932,2 km
Obyvatelstvo 60 850 782 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,38 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je italština, v oblastech se zvláštní autonomií němčina, francouzština, slovinština
Měna euro (EUR)
HDP 1 580,22 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 25 300 EUR (2011)
Růst HDP 0,4 % (2011)
Člen EU od 25. března 1957
Zastoupení v Evropském parlamentu 72 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 29 hlasů
Dluh 120,1 % HDP (2011)
Počet migrantů 4,76 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Albánci (13,2 %)
Maročané (12,3 %)
Rumuni (10,4 %)
Číňané (4,7 %)
Hlava státu prezident republiky Giorgio Napolitano (od 15.5.2006)
Předseda vlády Mario Monti (od 16.11. 2011)

Itálie je převážně hornatý a skalnatý stát, při pobřeží se ale rozkládají nížiny. Podnebí je převážně středomořské, sever území je ovlivněn Alpami a jih je horký a suchý. V Itálii žije necelých 60 milionů obyvatel, z čehož populace do 14 let představuje 13,8%, obyvatelé ve věku od 15 do 64 let představují 66,4% a osoby starší 65 let tvoří 19,9%. Žije zde 98 % Italů, zbylá dvě procenta tvoří Němci, Slovinci, Francouzi, Romové a obyvatelé afického a asijského kontinentu. Většina obyvatelstva (97%) je katolického vyznání, 1,5% se hlásí k valdenské evangelické církvi, ostatní jsou muslimové či nedefinovaní.

Apeninský poloostrov byl původně osídlen kmeny Italiků a později Etrusků. Nejslavnější období historie je spjato s existencí Římské říše, která se v dobách své největší slávy rozprostírala po celém Středomoří a na Blízkém východě. Po jejím rozpadu se území rozdělilo na řadu státních útvarů. Východořímská říše si udržela vliv v oblasti Ravenny, Říma a v jižní Itálii. Řím se stal jádrem církevního státu. V 18. století patřila oblast Itálie k nejvyspělejším v Evropě. Až do roku 1861 existovalo na Apeninském poloostrově více států, které byly sjednoceny králem Viktorem Emanuelem. Do první světové války vstoupila italská monarchie po boku Německa a Rakouska-Uherska, ale válku dokončila na straně Dohody. Poválečné vyrovnání neuspokojilo italské územní požadavky a vedlo ke vzrůstu radikálního fašistického hnutí. V druhé světové válce bojovala Itálie po boku Hitlerova Německa, ale byla poražena. V roce 1946 se stala demokratickou republikou a podílela se na založení Severoatlantické aliance a Evropského hospodářského společenství. Od počátku silně podoporovala evropskou integraci, o čemž svědčí řada slavných italských jmen, např. Alcide de Gasperi, Luigi Einaudi či Altiero Spinelli, která se zapsala do historie integrace. Itálie patří k silným evropským hráčům a Evropská unie jí poskytuje prostor k posílení vlivu na přijímání důležitých rozhodnutí týkajících se evropského dění. Jako středomořský stát vidí jednu ze svých priorit v utváření a posilování vztahů se státy kolem Středozemního moře. Italská republika je členem tzv. Schengenského prostoru od 7. listopadu 1990 a používá jednotnou měnu euro od 1. ledna 2002.

Řím na Google Maps

Odkazy:

Oficiální stránky italské vlády (italsky)
http://www.governo.it/
Oficiální stránky italského premiéra (italsky)
http://www.romanoprodi.it/
Oficiální stránky italského ministerstva zahraničí (anglicky)
http://www.esteri.it/MAE/EN/Home.htm

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.