Top banner
zpět na homepage
Lotyšsko
Kategorie: Členské státy EU

Lotyššká republika

Lotyššká republika (Latvijas Republika) leží na východních březích Baltského moře. Hlavní městem republiky je Riga, staré hanzovní město ležící při ústí řeky Daugavy do Rižského zálivu. Lotyšsko je nejméně homogenním pobaltským státem. Podíl Lotyšů na celkovém obyvatelstvu nedosahuje ani 60% procent. Lotyšské státní občanství mají pouze tři čtvrtiny obyvatel. Lotyšsko je i přes strmý hospodářský růst v posledních letech stále jedním z nejchudších regionů EU.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Lotyšsko
Oficiální název (=rozšířený název) Lotyššká republika
Název v rodném jazyce Latvijas Republika
Hlavní město Riga 654 948 obyvatel (2012)
Státní zřízení parlamentní republika
Rozloha 64 589 km2
Délka hranic 1 348 km
Obyvatelstvo 2 242 371 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel -0,6 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je lotyština, rozšířená je i ruština
Měna 1 Lat (LVL nebo Ls) = 100 santimů
HDP 20,05 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 14 700 EUR (2011)
Růst HDP 5,5 % (2011)
Člen EU od 1. května 2004
Zastoupení v Evropském parlamentu 8 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 4 hlasy
Dluh 42,6 % HDP (2011)
Počet migrantů -2,34 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Rusové (27 %)
Bělorusové (4 %)
Poláci (2 %)
Ukrajinci (2 %)
Hlava státu prezident republiky Andris Berzinš (od 8.7. 2011)
Předseda vlády Valdis Dombrovskis (od 12.3.2009)

Lotyšsko sousedí se čtyřmi státy, na východě s Ruskem (282 km), na jihu s Litvou (576 km) a Běloruskem (167 km) a na severu s Estonskem (343 km). V Lotyšsku panuje mírné klima.

Lotyšská republika je parlamentní demokracií, v jejíž čele stojí prezident Valdis Zatler. Jeho role je ale víceméně pouze reprezentativní. Státní vlajkou republiky jsou tři vodorovné pruhy. Nahoře a dole pruh karmínový a mezi nimi pruh bílý. Od voleb v roce 2004 vládne v Lotyšsku koalice složená z Lidové strany, Unie Zelených a Farmářů, Lotyšské První strany a Strany pro vlast a svobodu. Ministerským předsedou je Aigars Kalv?tis z Lidové strany.

V raném středověku bylo Lotyšsko součástí Řádového státu Německých rytířů. V šestnáctém století připadlo Lotyšsko Polsko-Litevské Unii a o století později Švédsku. V 18. stol připojil Petr I. Lotyšsko k Rusku. Samostatnost získalo Lotyšsko po první světové válce. Během druhé světové války bylo Lotyšsko násilně připojeno k SSSR. Lotyšsko obnovilo svoji samostatnost až v roce 1991 a v roce 2004 vstoupilo do NATO a do EU.

V Lotyšsku žije 2 259 810 obyvatel, z nichž 13,6% je mladších 14 let a 16,7 % starších 65 let. Vývoj počtu obyvatel má v Lotyšsku klesající tendenci. Přirozený úbytek obyvatelstva byl v roce 2006 0.648%. Lotyšů není v Lotyšsku ani 60%. Zbytek tvoří příslušníci ukrajinské, běloruské, polské a zejména ruské menšiny. Její příslušníci tvoří v Lotyšsku téměř jednu třetinu obyvatelstva (29,7%). Jedná se většinou o Rusy, kteří přišli do Lotyšska po druhé světové válce v rámci programu intenzivní rusifikace Lotyšska. Pouze 56% příslušníků ruské menšiny má i lotyšské občanství a má tak právo volit do lotyšského parlamentu. Ruská menšina je proto neustálým zdrojem konfliktů s Ruskou Federací, které se snaží hájit její zájmy. Nejvíce obyvatel se hlásí ke katolické víře, k protestantismu a k pravoslaví.

Hrubý domácí produkt lotyšské ekonomiky činil v roce 2006 36.49 mld. USD, neboli 16 100 USD na jednoho obyvatele. Lotyšská ekonomika vzrostla v roce 2006 o 11.9 %. Lotyšský Lat je od roku 2005 pevně svázán s Eurem.

V roce 2004 vstoupilo Lotyšsko spolu s dalšími devíti státy v rámci východního rozšíření do Evropské unie. Priority, které se Lotyšsko snaží v Evropské unii prosazovat jsou výzkum a školství, energetika, liberalizace trhu služeb a migrace.

Lotyšsko má v evropské radě 4 hlasy z celkových 345. V Evropské unii patří mezi státy, které z Evropského rozpočtu dostávají více peněz, než do něj dávají. V rozpočtu na léta 2007 až 2012 činí ročně tento rozdíl průměrně 4.44 % lotyšského HDP.

Riga na Google Maps

Odkazy:

Souhrnné teritoriální informace (CZ)
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/lotyssko/1000682/
Stránky o jednotlivých členských státech (CZ)
http://www.euroskop.cz/43587/clanek/lotyssko/
oficiální stránky lotyšské republiky (EN)
http://www.latvija.lv
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.