Top banner
zpět na homepage
Lucemursko
Kategorie: Členské státy EU

Lucemburské velkovévodství

Lucembursko je malá země v centru Evropy mezi Belgií, Francií a Německem. Je jedním ze zakládajících členů ESUO a EHS. Patří k nejmenším a nejbohatším členským státům.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Lucembursko
Oficiální název (=rozšířený název) Velkovévodství lucemburské
Název v rodném jazyce Groussherzogtum Lëtzebuerg
Hlavní město Lucemburk (Lëtzebuerg, Luxembourg) 99 852 obyvatel (2011)
Státní zřízení konstituční monarchie s parlamentní demokracií
Rozloha 2 586 km2
Délka hranic 359 km
Obyvatelstvo 524 853 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 1,14 % (2012)
Jazyky lucemburština (národní jazyk), francouzština (admin. jazyk), němčina (admin. jazyk)
Měna euro (EUR)
HDP 42,82 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 68 900 EUR (2011)
Růst HDP 1,6 % (2011)
Člen EU od 25. března 1957
Zastoupení v Evropském parlamentu 6 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 4 hlasy
Dluh 18,2 % HDP (2011)
Počet migrantů 8,15 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Portugalci (13,3 %)
Francouzi (4,5 %)
Italové (4,3 %)
Němci (2,3 %)
ostatní (12,5 %)
Hlava státu velkovévoda lucemburský Henri I. Lucemburský (od 7.10. 2000)
Předseda vlády Jean-Claude Juncker (od 20.1. 1995)

Země, ležící mezi Belgií, Francií a Německem, má status dědičného velkovévodství s jednokomorovým parlamentním systémem a je jediným velkovévodstvím na světě. Nezávislost na Nizozemsku získalo roku 1839. V roce 1921 vstoupilo do hospodářské unie s Belgií, kdy mělo právo užívat její měnu a v roce 1948 vstupuje společně s Belgií a Nizozemskem do celní unie.

Oficiální hlavou státu je od roku 2000 velkovévoda Henri. Skutečnou správní mocí disponuje již od roku 1995 opětovně volený premiér Jean-Claude Juncker ze strany CSV (Sociálně - křesťanská lidová strana). Politicky je Lucembursko považováno za velice stabilní.

Národním jazykem je lucemburština, která je příbuzná s němčinou. Prvním jazykem pro většinu obyvatel je němčina. Francouzština je správním jazykem.

Až třetinu obyvatel Lucemburska tvoří cizinci, které sem láká kromě mezinárodních institucí zejména vysoká životní úroveň. Jejím původním zdrojem byl ocelářský průmysl. Postupně však došlo k diversifikaci a dnes je Lucemburské velkovévodství známé spíš jako daňový ráj a bankovní a pojišťovací centrum. Ze zemědělství převládá vinařství. Až 86% obyvatel pracuje ve službách, nezaměstnanost dosahuje 4%.

Vztah k EU:

Již v roce 1948 se Lucembursko spojilo s Belgií a Nizozemskem do společné celní unie, dnes známé pod označením Benelux. Ve stejné roce se také vzdalo své neutrality a vstoupilo do NATO. Když se proto počátkem padesátých let začala po Evropě šířit myšlenka společné organizace, Lucembursko se do ní okamžitě zapojilo. Dokazuje to i množství institucí EU sídlících v Lucemburku – část Evropské komise, Sekretariát evropského parlamentu, Eurostat, Evropská investiční banka, Dvůr auditorů a Úřad pro úřední tisky. Tři měsíce v roce (v dubnu, červnu a říjnu) se zde konají také zasedání Rady ministrů. Hlavní město Lucemburska si za své sídlo zvolilo také ESVO.

Lucembursko je dlouhodobě proevropsky orientováno a navzdory malé rozloze a nízkému počtu obyvatel si dokáže prosadit své. V Radě disponuje 4 hlasy a v Parlamentu 6.

Lucemburg na Google Maps

Odkazy:

Oficiální portál EU – Profily států (česky)
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/luxembourg/index_cs.htm
Oficiální portál EU – Rada Evropské unie (v angličtině)
http://europa.eu/institutions/inst/council/index_en.htm
Oficiální portál EU – Evropský parlament (v angličtině)
http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_en.htm
Oficiální portál BBC - Profily států (v angličtině)
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1061821.stm
Databáze států na portálu CIA (v angličtině)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lu.html
Lucembursko v kostce (v angličtině)
http://www.luxembourg.co.uk/nutshell.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.