Top banner
zpět na homepage
Německo
Kategorie: Členské státy EU

Spolková republika Německo

Spolková republika Německo je největší evropskou ekonomikou a druhým nejlidnatějším státem kontinetu. Rozkládá se ve střední Evropě v sousedství devíti států - Rakouska, České republiky, Nizozemska, Francie, Polska, Švýcarska, Belgie, Lucemburska a Dánska. Nejdelší hranici má s Rakouskem (815 km) a nejkratší s Dánskem (67 km). Severní pobřeží Německa o délce 2 389 km obklopuje Baltské a Severní moře. Jako federálně uspořádaná parlamentní demokracie má voleného prezidenta, kterým je Horst Köhler

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Německo
Oficiální název (=rozšířený název) Spolková republika Německo
Název v rodném jazyce Bundesrepublik Deutschland
Hlavní město Berlín (Berlin) 3 460 725 obyvatel (2010)
Státní zřízení federativní parlamentní republika
Rozloha 357 021 km2
Délka hranic 3 621 km
Obyvatelstvo 81 843 809 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel -0,20 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je němčina
Měna euro (EUR)
HDP 2 570,80 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 30 100 EUR (2011)
Růst HDP 3,0 % (2011)
Člen EU od 25. března 1957
Zastoupení v Evropském parlamentu 99 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 29 hlasů
Dluh 81,2 % HDP (2011)
Počet migrantů 0,71 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Turci (2,4 %)
ostatní (6,1 %)
Hlava státu prezident republiky Joachim Gauck (od 18.3. 2012)
Spolková kancléřka Angela Merkel (od 22.11.2005)

Německo je na severu nížinaté, ve střední části se rozprostírají vrchoviny a jih je hornatý. Podnebí je mírné s chladnou, větrnou a vlhkou zimou i létem. Ač je Německo druhým nejlidnatějším státem v Evropě, potýká se s nízkou porodností. V roce 2007 dosahoval roční přírůstek obyvatelstva záporných ukazatelů. Obyvatelé do 14 let představují 13,9% populace, obyvatelé ve věku od 15 do 64 let představují 66,3% a osoby starší 65 let tvoří 19,8% obyvatel. V Německu žije 91,5% Němců, 2,4% Turků a zbytek tvoří především Řekové, Italové, Poláci, Rusové, Španělé a obyvatelé některých států bývalé Jugoslávie. Stejné procento (34%) obyvatel vyznává římsko-katolické a protestantské náboženství, necelá 4% islám. Zbylá procenta představují jiná náboženství např. judaismus, který vyznává 0,2% obyvatel.

Území dnešního Německa bylo původně osídleno germánskými kmeny, které přijaly křesťanství. Německo bylo také součástí Římské říše resp. na jejích troskách vybudované Východofranské říše. V 10. století vznikla Svatá říše římská národa německého, která byla v roce 1806 rozpuštěna Napoleonem a byla nahrazena Německým spolkem. Jednotlivé německé státy pak byly sjednoceny pod vedením Pruska v roce 1871 během prusko-francouzské války. Německo rozpoutalo obě světové války a po skončení druhé z nich bylo okupováno čtyřmi vítěznými mocnostmi - Spojenými státy americkými, Velkou Británií, Francií a Sovětským svazem. Západní okupační zóny se sjednotily a vytvořily Spolkovou republiku Německo, tzv. západní Německo, a na území sovětské zóny vznikla Německá demokratická republika, tzv. východní Německo. Berlínská zeď vztyčená v srpnu 1961 se stala symbolem jejich oddělení. Až po rozkladu východního bloku bylo Německo 3. října 1990 znovusjednoceno.

Od roku 1957 je Spolková republika členem Evropské unie, která je jedním ze stěžejních cílů německé zahraniční politiky. Německá spolupráce s dalším velkým a silným státem, Francií, je považována za hnací sílu Evropské unie. Jelikož je Německo nejlidnatějším státem Unie, disponuje největším počtem poslanců Evropského parlamentu. Za německého předsednictví EU se kancléřka Merkelová zasazovala o znovuoživení evropské ústavy a prohloubení stávající integrace. Německo se staví proti vstupu Turecka do evropských struktur, upřednostňovalo by určitou formu konfederace.

Německo patří tradičně k čistým přispěvatelům (ze všech členských států EU přispívá největší měrou) do rozpočtu Evropské unie, což znamená, že mnohem více přispívá, než z rozpočtu čerpá. Spolková republika je také členem tzv. Schengenského prostoru, a to od 4. června 1985 resp. od 3. října 1990 (po sjednocení Spolkové republiky Německo s Německou demokratickou republikou) a od 1. ledna 2002 používá jednotnou měnu euro.

Berlín na Google Maps

Odkazy:

Oficiální stránky spolkové kancléřky
http://www.bundeskanzlerin.de/Webs/BK/DE/Homepage/home.html
Oficiální stránky spolkového prezidenta
http://www.bundespraesident.de/
Oficiální stránky Bundestagu
http://www.bundestag.de/
Oficiální stránky spolkové vlády
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Homepage/home.html
Stránky německého zastoupení v České republice
http://www.deutsche-botschaft.cz/EN/HOME/index.html

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nemecko/1000636/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.