Top banner
zpět na homepage
Nizozemí
Kategorie: Členské státy EU

Nizozemské království

Nizozemsko se nachází v západní Evropě mezi Belgií a Německem. Západní břeh země v délce 451 km omývá Severní moře. Nizozemsko je konstituční monarchií, v jejím čele stojí královna Beatrix.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Nizozemsko
Oficiální název (=rozšířený název) Nizozemské království
Název v rodném jazyce Koninkrijk der Nederlanden
Hlavní město Amsterdam 789 285 obyvatel (2011)
Státní zřízení federativní konstituční monarchie s parlamentní demokracií
Rozloha 41 526 km2
Délka hranic 1 027 km
Obyvatelstvo 16 730 348 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,45 % (2012)
Jazyky úředními jazyky jsou holandština a fríština, často užívaná je i angličtina
Měna euro (EUR)
HDP 602,11 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 32 900 EUR (2011)
Růst HDP 1,2 % (2011)
Člen EU od 25. března 1957
Zastoupení v Evropském parlamentu 25 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 13 hlasů
Dluh 65,2 % HDP (2011)
Počet migrantů 2,02 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Indonézané (2,4 %)
Turci (2,2 %)
Maročané (2 %)
Surinamové (2 %)
Hlava státu královna nizozemská Beatrix Nizozemská (od 30.4.1980)
Předseda vlády Mark Rutte (od 14.10. 2010)

V Nizozemském království převažují pobřežní roviny a tzv. poldry, tedy pobřežní roviny chráněné hrázemi. Jihovýchod země je mírně zvlněný a více než čtvrtina celého území leží pod úrovní mořské hladiny. Podnebí je mírné, ale s chladným létem i zimou. V království žije více než 16 milionů obyvatel, z čehož obyvatelé do 14 let představují 17,8% populace, obyvatelé ve věku od 15 do 64 let představují 67,8% a osoby starší 65 let tvoří 14,4% obyvatel. 83% obyvatel je nizozemské národnosti, zbytek tvoří převážně Turci, Maročané, obyvatelé Antil, Surinamu a Indonésie. 31% obyvatel vyznává římsko-katolické náboženství, 13% dánské reformované náboženství, 7% kalvinismus, 5,5% islám, 2,5% jiné a 41% obyvatel jsou ateisté.

Území dnešního Nizozemska bylo původně osídleno keltskými a germánskými kmeny. Později se území rozdrobilo na menší knížectví, která byla v 15. století sjednocena rodem Habsburků. V průběhu nizozemské revoluce se ze severních provincií utvořila Utrechtská unie, která v roce 1581 vyhlásila Spojené provincie nizozemské. V roce 1815 se ustavilo Spojené království nizozemské, jehož součástí byla až do roku 1830 Belgie a Lucembursko. Osamostatněním Belgie vzniklo Nizozemské království spojené personální unií s Lucemburskem. Ve druhé světové válce bylo Nizozemsko obsazeno německou armádou a po skončení války spojila země svůj osud s evropskou integrací. Nizozemsko se stalo jedním ze zakládajících členů Evropských společenstev a díky svým zkušenostem s vytvořením celní unie mezi zeměmi Beneluxu přicházelo s nejrůznějšími iniciativami, jak ještě více prohloubit evropskou integraci. Evropská unie představuje pro Nizozemsko nástroj zahraniční politiky, který mu pomáhá zviditelnit se a lépe prosadit svůj vliv na evropské dění. Nizozemské království do rozpočtu hodně přispívá, ale i hodně čerpá. Patří mezi největší přispěvatele v přepočtu na obyvatele. Je členem tzv. Schengenského prostoru od 4. června 1985 a používá jednotnou měnu euro od 1. ledna 2002.

Amsterdam na Google Maps

Odkazy:

Oficiální stránky nizozemské královské rodiny
http://www.koninklijkhuis.nl/english/index.jsp
Oficiální stránky nizozemské vlády
http://www.regering.nl/index.jsp
Oficiální stránky nizozemské parlamentu
http://www.tweedekamer.nl/
Stránky nizozemského zastoupení v České republice
http://www.netherlandsembassy.cz/

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/nizozemsko/1000807/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.