Top banner
zpět na homepage
Polsko
Kategorie: Členské státy EU

Polská republika

Polsko (polsky Polska), oficiální název Polská republika (polsky Rzeczpospolita Polska), je stát střední velikosti ležící ve střední Evropě. Polsko má hranice s Německem (456 km) na západě, s Českou Republikou (658 km) a Slovenskem (444 km) na jihu, Běloruskem (407 km) a Ukrajinou (526 km) na východě a s Litvou (91 km) a Ruskem (Kaliningradská oblast, 206 km) na severu. Ze severu má Polsko přístup k Baltskému moři (491 km pobřeží). Polsko má převážně nížinatý terén, pouze na jihu země je pohoří Karpaty , jejichž část tvoří Vysoké Tatry, kde se nachází i nejvyšší hora Polska, Rysy (2 499 m.n.m.). Polsko je členskou zemí Evropské unie a Severoatlantické aliance (NATO).

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Polsko
Oficiální název (=rozšířený název) Polská republika
Název v rodném jazyce Rzeczpospolita Polska
Hlavní město Varšava (Warszawa) 1 720 398 obyvatel (2010)
Státní zřízení parlamentní republika
Rozloha 312 685 km2
Délka hranic 3 056 km
Obyvatelstvo 38 208 618 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel -0,08 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je polština
Měna 1 złotý (PLN) = 100 grošů
HDP 370,01 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 16 315 EUR (2011)
Růst HDP 4,3 % (2011)
Člen EU od 1. května 2004
Zastoupení v Evropském parlamentu 50 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 27 hlasů
Dluh 56,3 % HDP (2011)
Počet migrantů -0,47 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Němci (0,4 %)
ostatní (2,7 %)
Hlava státu prezident republiky Bronislaw Komorowski (od 10.4.2010)
Předseda vlády Donald Tusk (od 16.11.2007)

Stávající polská ústava je z roku 1997. Prezident je volen přímou volbou na pět let. 490 členů dolní komory parlamentu, Sejmu, je voleno poměrným systémem. 100 členů senátu je voleno většinovou metodou. Vláda je jmenována prezidentem na návrh předsedy vlády, který většinou vzejde z koaličních dohod na základě rozdělení sil v dolní komoře parlamentu. Nynějším předsedou vlády je od září 2005 Jarosław Kaczyński a prezidentem je od října 2005 jeho dvojče Lech Kaczyński.

Polsko má necelých 40 miliónů obyvatel. 71,1 % populace je v produktivním věku a věkový medián je 37,3 roku. Přirozený přírůstek obyvatelstva je záporný. Rovněž míra migrace je záporná, to znamená, že emigruje více lidí z Polska než jich imigruje do Polska, v důsledku toho se počet obyvatel snižuje. Většinu obyvatelstva tvoří etničtí Poláci (96,7 %), dále zde žijí Němci (0,4 %), Ukrajinci (0,1 %) a další (2,7 %). Většina polského obyvatelstva je výrazně nábožensky založena. 89,8 % obyvatel vyznává římsko-katolickou víru, 75 % z toho náboženství aktivně praktikuje. Mezi další větší náboženské skupiny patří pravoslavná církev a protestantská církev.

Polsko je státem s dlouhou historií, která se píše od poloviny 10. století. První zprávy o něm pocházejí z roku 962/963 a týkají se knížete Měška I., který je prvním historicky doloženým vládcem polského státu. Zlatý věk pro Polsko nastal v 16. století. Během století následujícího posilovala šlechta a vnitřní rozpory oslabily národ. Za pomoci několika smluv mezi lety 1772 a 1795 si Polsko mezi sebe rozdělily v takzvaném trojím dělení Rusko, Prusko a Rakousko. Polsko získalo nezávislost v roce 1918, ale během druhé světové války jej obsadili Německo a Sovětský svaz. Během studené války bylo Polsko satelitem Sovětského svazu, ale v roce 1980 se vytvořily nezávislé odbory Solidarita (polsky Solidarność), které se postupně staly důležitou politickou silou a v prvních popřevratových volbách v roce 1990 zvítězily v parlamentních volbách. Po pádu předchozího režimu prodělala polská ekonomika i společnost „šokovou terapii“, s cílem transformovat svoji ekonomiku. Polská ekonomika ale stále čelí přetrvávajícím těžkostem s vysokou mírou nezaměstnanosti, nedostatečně rozvinutou infrastrukturou a chudým venkovským obyvatelstvem. V roce 1999 se země stala členem Severoatlantické aliance (NATO) a v roce 2004 vstoupilo do EU.

Růst HDP na počátku 21. století je založený na zvyšující se spotřebě obyvatelstva, velkých přírůstcích investic a rostoucích vývozech. Růst v roce 2006 činil 5,3 %. Spolu s udržováním nízké míry inflace, jedné z nejnižších v EU, má Polsko, i přes některé nedostatky především v podobě vysoké míry nezaměstnanosti, zdravě rostoucí ekonomiku. Od roku 2002 se vývoz více než zdvojnásobil. Z fondů EU pro léta 2007 až 2013 má Polsko k dispozici skoro 60 miliard euro.

Polsko vstoupilo do EU spolu s dalšími devíti zeměmi 1. května 2004. S téměř 40 milióny obyvatel se Polsko stalo šestou největší zemí EU, zároveň je největší zemí z nových členů EU. Jako taková hraje ve strukturách EU významnou roli. Celkem má Polsko 54 poslanců v Evropském parlamentu a 27 hlasů v Radě. Polskou komisařkou je Danuta Hübner, která má na starosti regionální politiku. Předsednictví EU se Polsko ujme v druhé polovině roku 2011. Polsko často vytváří jednotný blok se Španělskem, především v rámci jednání o nové ústavní smlouvě. Dále je jednou ze zemí Visegrádské skupiny (V4), která v rámci EU spolupracuje na společných postojích. Polsko vstoupí do Schengenského prostoru spolu Českou Republikou v roce 2008.

Varšava na Google Maps

Odkazy:

Vše o Evropské Unii - Polsko (česky):
http://www.euroskop.cz/43584/clanek/polsko/
Oficiální stránky Polské Republiky (v angličtině):
http://www.poland.gov.pl
CIA The World Factbook - Polsko (v angličtině)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.