Top banner
zpět na homepage
Portugalsko
Kategorie: Členské státy EU

Portugalská republika

Portugalsko je zemí nacházející se na samém jihozápadním cípu Evropy, v západní části Pyrenejského poloostrova. Jediným jeho pevninským sousedem je Španělsko (délka hranic 1 214 km), západní a jižní břehy země omývají vody Atlantského oceánu (délka pobřeží 1 793 km). Portugalsku dále náleží souostroví Azory a Madeira. Portugalsko je převážně hornatou zemí s nížinatými územími na jihu země. Portugalsko je členem OSN od roku 1955, EU od roku 1986 a zakládajícím členem NATO a OECD.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Portugalsko
Oficiální název (=rozšířený název) Portugalská republika
Název v rodném jazyce República Portuguesa
Hlavní město Lisabon (Lisboa) 564 657 obyvatel (2010)
Státní zřízení parlamentní republika
Rozloha 92 391km2
Délka hranic 1 214 km
Obyvatelstvo 10 541 840 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,18 % (2012)
Jazyky portugalština; běžně užívaná je také španělština, francouzština a angličtina
Měna euro (EUR)
HDP 170,93 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 19 400 EUR (2011)
Růst HDP -1,6 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 1986
Zastoupení v Evropském parlamentu 22 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 12 hlasů
Dluh 107,8 % HDP (2011)
Počet migrantů 2,90 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Brazilci (0,07 %)
Hlava státu prezident republiky Aníbal Cavaco Silva (od 9.3.2006)
Předseda vlády Pedro Passos Coelho (od 21.6.2011)

Portugalsko je parlamentní republikou. Demokratický systém byl v Portugalsku vytvořen až po pádu Salazarova režimu v roce 1974, kdy proběhla takzvaná karafiátová revoluce, a zejména po prvních demokratických volbách v roce 1976. Zákonodárnou moc má Shromáždění republiky (parlament), portugalsky Assembleia da República, v čele s předsedou. Parlament je jednokomorový, má 230 poslanců. Kromě parlamentu existují dvě regionální shromáždění (Assembleia Regional), a to na ostrově Madeira a na Azorských ostrovech. Vládu tvoří ministerský předseda, šestnáctičlenný sbor ministrů a ministryň, státní tajemníci a případně státní podtajemníci. Předsedou vlády je od 24. 4. 2006 José Sócrates. Hlavou státu je prezident republiky volený na pětileté období. Prezident republiky předsedá Státní radě, v souladu s Ústavou stanovuje termíny voleb, jmenuje ministerského předsedu, na jeho návrh pak jmenuje a odvolává členy vlády, jmenuje pět členů Státní rady, předsedá Nejvyšší radě národní obrany atd. Současný prezident Aníbal Cavaco Silva zvítězil ve volbách 22.1.2006 a do funkce byl uveden 9.3.2006. Státní rada je politický poradní orgán prezidenta. Skládá se z předsedy parlamentu, premiéra, předsedy Ústavního soudu, Ochránce spravedlnosti (ombudsman), z předsedů regionálních vlád, z pěti občanů vybraných prezidentem a z pěti občanů volených parlamentem. Ústavní soud (portugalsky Tribunal Constitucional) má 13 členů, z nichž deset volí parlament a tři jsou vybráni zvolenými deseti. Nejvyšší soudní dvůr (portugalsky Supremo Tribunal de Justiça) je nejvyšší v soustavě soudů, aniž by bylo dotčeno postavení Ústavního soudu. Tvoří jej 13 soudců s šestiletým mandátem, z nichž deset je jmenováno parlamentem a ti potom zvolí další tři.

Portugalsko má přes 10,5 miliónu obyvatel. 66,3 % populace je v produktivním věku a věkový medián je 38,8 roku. Přirozený přírůstek obyvatelstva je kladný. Čistá míra migrace je kladná a poměrně vysoká (3,31 migrantů na 1000 obyvatel, rok 2007). To znamená, že do Portugalska imigruje více lidí než jich emigruje z Portugalska. V důsledku toho se počet obyvatel zvyšuje. Národnostně je tato země značně jednolitá - pouze 0,5% obyvatelstva patří k jinému než portugalskému etniku. 93% obyvatel je římskokatolického vyznání, asi 3% jsou evangelíci. Velké potíže činila hlavně v minulosti negramotnost, která se i dnes pohybuje kolem 5%, což je jedno z nejvyšších čísel v EU.

Na území Portugalska se za posledních 3000 let vystřídalo mnoho civilizací. Féničané, Kelti, Řekové, Kartaginci, Římané i Arabové všichni pozměnili a poznamenali vývoj této části Evropy. Ve 14. a 15. století to byli naopak Portugalci, kteří svými zámořskými objevy změnili tvář celého světa.
V pátém století vznikla Suebská říše, kterou dobyli Vizigóti, o tři století později Arabové. V 11. století vzniklo v průběhu reconquisty portugalské hrabství, které se roku 1139 prohlásilo královstvím. Portugalci dobyli Lisabon zpět v roce 1147, reconquista byla v Portugalsku dovršena roku 1250. Portugalsko se stalo v průběhu 15. století průkopníkem zámořské expanze. Nejvýznamnějšími koloniemi bývaly Brazílie, Angola a Mosambik. Portugalsko bylo vyhlášeno republikou 5. října 1910. Za první světové války stálo Portugalsko na straně Dohody. V roce 1926 došlo k vojenskému puči. Roku 1932 zavedl Salazar v zemi zmítané krizí diktaturu. Za druhé světové války bylo Portugalsko neutrální. Portugalsku se nepodařilo udržet svoje koloniální panství. Jeho rozklad započal rokem 1961. Právě nákladné a neúspěšné války o kolonie vedly nakonec k pádu Salazarova režimu.
Salazarův nástupce Caetano byl svržen armádou v roce 1974 a Portugalsko nastoupilo cestu pluralitní demokracie. V roce 1986 země vstoupila do Evropských společenství.

Portugalsko se stalo ekonomikou založenou na sektoru služeb. Za posledních 20 let bylo zprivatizováno mnoho státních firem a liberalizováno mnoho klíčových oblastí ekonomiky, především finanční sektor a telekomunikace. Portugalsko bylo mezi 12 zeměmi, které zavedly euro od 1.1.2002. Růst ekonomiky výrazně nepřekonává průměrný růst HDP EU, HDP na obyvatele se proto drží přibližně na dvou třetinách průměru EU. Největším problémem růstu je nedostatečně rozvinutý vzdělávací systém. Příliv zahraničních investic se výrazně snížil v důsledku růstu konkurence ze strany zemí střední a východní Evropy a asijských ekonomik. V roce 2005 se deficit veřejných rozpočtů vyhoupl až na 6 % HDP, ale v roce 2006 byl snížen na 4,6 %.

Portugalsko se stalo členskou zemí Evropských společenství v roce 1986, téměř 10 let poté, kdy se zbavilo vojenské diktatury (obdobně jako sousední Španělsko). Portugalsku vládne koalice pravicově orientované Sociálnědemokratické strany (PSD), která přes svůj název náleží do pravého středu politického spektra, a vysloveně pravicové konzervativní Lidové strany (PP). Strany koalice se dohodly na společné kandidátce pro volby do Evropského parlamentu - daly jí jméno "Portugalská síla". Ani spojení dvou vládních stran a bojovně znějící jméno koalice jim ale nepomohlo porazit opoziční levicovou Socialistickou stranu. Socialisté si udrželi 12 křesel z roku 1999, na které potřebovali 45 % hlasů. Portugalskou sílu předstihli o 11 procentních bodů. Portugalsko je v Evropském parlamentu zastoupeno celkem 24 poslanci. Portugalec José Manuel Durao Barroso, bývalý ministerský předseda Portugalska, stojí v čele současné Evropské komise od roku 2004. V první polovině roku 2000 se Portugalsko zhostilo předsednictví Evropské unie. Během jeho předsednictví vrcholila vyjednávání s deseti kandidátskými zeměmi pro vstup do EU v roce 2004. Portugalsko je opět předsednickou zemí EU v druhé polovině roku 2007. Během tohoto svého předsednictví se soustředí na oblast rozvoje vztahů mezi EU a Afrikou a také zhodnocením výsledků a revitalizací Lisabonské strategie. Zároveň převzalo od Velké Británie předsednictví s očekáváním dokončení jednání o nové evropské smlouvě.

Lisabon na Google Maps

Odkazy:

Vše o Evropské Unii - Portugalsko (česky)
http://www.euroskop.cz/43571/clanek/portugalsko/
Oficiální stránky Vlády Portugalské republiky (v angličtině)
http://www.portugal.gov.pt/Portal/EN/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.