Top banner
zpět na homepage
Rakousko
Kategorie: Členské státy EU

Republika Rakousko

Rakousko je vnitrozemský federativní stát ležící ve střední Evropě. Skládá se z 9 spolkových zemí. Hraničí s Lichtenštejnskem (délka hranice 35 km) a Švýcarskem (164 km) na západě, s Itálií (430 km) a Slovinskem (330 km) na jihu, s Maďarskem (366 km) a Slovenskem (91 km) na východě a s Českou republikou (362 km) a Německem (784 km) na severu. Rakousko je vnitrozemský stát. Rakousko je členskou zemí Evropské unie. Rakousko je jednou ze zemí tzv. střechy Evropy, protože západní a jižní část pokrývají velehory Alpy. Naopak severní a východní části mají nížinatý charakter.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Rakousko
Oficiální název (=rozšířený název) Republika Rakousko
Název v rodném jazyce Republik Österreich
Hlavní město Vídeň (Wien) 1 724 381 obyvatel (2011)
Státní zřízení federativní parlamentní republika
Rozloha 83 872 km2
Délka hranic 2 562 km
Obyvatelstvo 8 443 018 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,03 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je němčina, regionálně slovinština (ofic. v Korutanech), chorvatština (ofic. v Burgenlandu), maďarština (ofic. v Burgenlandu)
Měna euro (EUR)
HDP 300,71 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 32 299 EUR (2011)
Růst HDP 2,7 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 1995
Zastoupení v Evropském parlamentu 17 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 10 hlasů
Dluh 72,3 % HDP (2011)
Počet migrantů 1,79 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny bývalí Jugoslávci (4 %)
Turci (1,6 %)
Němci (0,9 %)
Hlava státu prezident republiky Heinz Fischer (od 8.7.2004)
Předseda vlády Werner Faymann (od 2.12.2008)

Rakouská republika je spolkovým státem. Je budována na federativním principu. Právní základ Rakouské republiky tvoří spolková ústava, státní smlouva z r.1955 a zákon o neutralitě země z téhož roku. V čele republiky je přímo volený spolkový prezident, jehož volební období trvá 6 let. Od 8.7.2004 je rakouským prezidentem Heinz Fischer. V Rakousku funguje dvoukomorový parlamentní systém (Národní rada, Spolková rada). Zákonodárná a výkonná moc je rozdělena mezi spolek (Bund) a 9 spolkových zemí. Podle ústavy je v kompetenci zemí všechno, co není výslovně záležitostí celospolkovou. Zákonodárným orgánem spolkové země je zemský sněm, který je jednokomorový. Každá spolková země má svou zemskou vládu, v jejímž čele stojí zemský hejtman (Landeshauptmann). Poslední volby proběhly v Rakousku v říjnu 2006. V těchto volbách zvítězila strana SPÖ (sociální demokracie), které se však nepodařilo sestavit jednobarevnou vládu. Po dlouhých jednáních byla 11. ledna 2007 vytvořena tzv. velká kolice – u vlády kromě SPÖ je ještě druhá největší rakouská strana ÖVP (lidovci). Předsedou vlády je od 11. Ledna 2007 sociální demokrat Alfred Gusenbauer.

Rakousko má přibližně 8,2 miliónu obyvatel. 67,5 % populace je v produktivním věku a věkový medián je 41,3 roku. Přirozený přírůstek obyvatelstva je kladný. Rovněž míra migrace je kladná, to znamená, že z Rakouska emigruje méně lidí než jich imigruje do Rakouska, v důsledku toho se počet obyvatel zvolna zvyšuje. Většinu obyvatelstva tvoří etničtí Rakušané (91,1 %), národnostní menšiny tvoří příslušníci národů bývalé Jugoslávie (4,0 %), Turci (1,6%) a Němci (0,9 %). Nejrozšířenějším náboženstvím v Rakousku je římskokatolické (73,6%), dále jsou zastoupeni protestanti (4,7 %) a muslimové (4,2 %). Bez vyznání je 12 % obyvatelstva.

První zmínky o Rakousku (Ostarrichi), říšské východní marce, se datují do 10. století. Rod Babenberků zde vládl do roku 1246, kdy vymřel po meči. Po krátké české vládě (Přemysl Otakar II.) udělil římský král Rudolf I. Habsburský Rakousy roku 1280 v léno svým synům. V majetku Habsburků zůstaly až do roku 1918. V 16. století Habsburkové postupně získali vládu nad dalšími státy, například českým a uherským královstvím, Nizozemím aj. a vytvořili rozsáhlou habsburskou monarchii, která byla roku 1804 prohlášena Rakouským císařstvím. Jejím centrem se stala rakouská Vídeň. Po první světové válce, kterou Rakousko-Uhersko prohrálo, byli Habsburkové sesazeni a jejich říše zanikla. Meziválečné Rakousko bylo pro svou nejasnou identitu poměrně nestabilní. V roce 1938 bylo Rakousko anektováno nacistickým Německem a po roce 1945 obsazeno vítěznými spojenci. Státní smlouva z roku 1955 ukončila období okupace, uznala nezávislost Rakouska a zakázala sjednocení s Německem. Ústavní zákon v témže roce vyhlásil „věčnou neutralitu“ Rakouska, což bylo podmínkou ke stažení sovětských vojsk. Rakousko se v roce 1995 stalo členskou zemí Evropské unie.

Rakousko se svou dobře rozvinutou tržní ekonomikou a vysokou životní úrovní je hospodářsky silně propojené s dalšími zeměmi EU. Rakousko započalo reformní úsilí zaměřené především na zefektivnění státní správy, zvyšování konkurenceschopnosti a zvyšování atraktivity pro zahraniční investory. Proběhla penzijní reforma, ale v důsledku snížení daní v letech 2005 až 2006 se Rakousko potýkalo s nepatrným státním deficitem v roce 2006. V nynější době se Rakouské hospodářství potýká především s rostoucí konkurencí z nových členských zemí EU. Proto Rakousko musí dále plnit reformní plán a směřovat ke znalostní ekonomice a oborům s vysokou přidanou hodnotou. HDP na obyvatele v roce 2006 činilo $34,600 a ekonomika zaznamenala v důsledku zlepšení situace celé EU zrychlení růstu na 3,3 %.

Rakousko vstoupilo do EU v roce 1995 společně s Finskem a Švédskem v rámci čtvrté, takzvané severní, vlny rozšiřování. Rakousko v rámci EU patří do skupiny středně velkých zemí. V Evropském parlamentu Rakousko zastupuje 18 poslanců a v Radě má 10 hlasů. Komisařkou pro vnější vztahy a Evropskou politiku sousedství je Rakušanka Benite Ferrero-Waldner. Svého prvního předsednictví se Rakousko ujalo v roce 1998, druhé předsednictví absolvovalo v první polovině roku 2006. Další předsednictví Rakousko převezme v první polovině roku 2019.

Vídeň na Google Maps

Odkazy:

Vše o Evropské Unii - Rakousko (česky):
http://www.euroskop.cz/43555/clanek/rakousko/
Vše o Rakousku (česky)
http://vseorakousku.cz/
Oficiální stránky Federálního kancléřství Rakouska (v angličtině)
http://www.bundeskanzleramt.at/DesktopDefault.aspx?alias=english&init&init
CIA The World Factbook – Rakousko (v angličtině)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.