Top banner
zpět na homepage
Řecko
Kategorie: Členské státy EU

Řecká helénská republika

Řecko se nachází v jižní Evropě na jihu Balkánského poloostrova a na ostrovech v Egejském, Středozemním a Iónském moři na celkové rozloze 131 940 km². Hlavním městem jsou Atény. Již od roku 1981 Řecko patří mezi středně velké státy Evropské unie a také mezi jedny z chudších států sedmadvacítky. Řecko sousedí s Albánií, Bulharskem, Tureckem a Makedonií.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Řecko
Oficiální název (=rozšířený název) Helénská republika
Název v rodném jazyce Elliniki Dhimokratia/Ellas
Hlavní město Athény 750 000 obyvatel (2010)
Státní zřízení parlamentní republika
Rozloha 131 940 km2
Délka hranic 1 228 km
Obyvatelstvo 11 290 785 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,06 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je řečtina
Měna euro (EUR)
HDP 215,01 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 20 700 EUR (2011)
Růst HDP -6,9 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 1981
Zastoupení v Evropském parlamentu 22 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 12 hlasů
Dluh 165,3 % HDP (2011)
Počet migrantů 2,32 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Albánci, Slované, Turci (7 %)
Hlava státu prezident republiky Károlos Papoúlias (od 12.3.2005)
Předseda vlády Antonis Samaras (od 20.6.2012)

Řecko je považováno za kolébku demokracie. Dnes je tato republika spravována parlamentním systémem vlády. Prezidentem je od roku 2005 Karolos Papoulias, premiérem Kostas Karamanlis od roku 2004. Vládu tvoří konzervativní strana Nová demokracie. Druhá nejsilnější socialistická strana PASOK působí v jednokomorovém parlamentu v opozici.

V Řecku žije 10,7 milionů obyvatel a stejně jako ostatní země Evropské unie se Řekové potýkají s malým přírůstkem obyvatelstva (0,163%) a stárnutím populace. Většinu populace tvoří Řekové, kteří se hlásí k pravoslavné církvi. Oficiálním jazykem je řečtina.

Odhaduje se, že v Řecku žije na jeden milion přistěhovalců zejména z Albánie, ze které pochází až 60% z celkového počtu přistěhovalců. Dále do Řecka míří zejména Bulhaři, Rumuni, Ukrajinci, Pákistánci a Gruzínci.

Řecko má tržně orientované hospodářství, jehož podstatným sektorem jsou služby spojené s turismem a lodní přeprava, ve které zaujímá Řecko dlouhodobě jednu z nejsilnějších pozic. Řecko se potýká s vládním deficitem, nezaměstnaností a problémy, které jsou spojené s reformou sociálního zabezpečení a daní. Kvůli tomu, aby Řecko mohlo vstoupit v roce 2001 do eurozóny, uvedlo nepravdivé informace o stavu svého hospodářství. Řecká vláda ale již své hospodářství uvedla do souladu s Evropským paktem stability, takže neporušuje žádné podmínky plynoucí ze členství v Evropské unii. HDP Řecka činí 156,3 mld. dolarů, per capita 24 000 dolarů a jeho ekonomika v roce 2006 rostla o 4,2%.

O historii Řecka, která sahá až do roku 3000 př.n.l., se můžeme dočíst již v Homérově Odysei. Od 8. století př.n.l. vznikají první řecká polis, městské státy, mezi nimi nejvýznamnější Atény a Sparta. Rozkvět kultury a vzdělanosti ukončily války mezi městskými státy. Následně řecké území prošlo nadvládou Makedonského království, Římské říše a po dobytí Konstantinopole (dnešní Istanbul) v roce 1453 Turky upadla oblast Řecka pod osmanskou nadvládu. Řecký boj za nezávislost byl úspěšný až v letech 1821-1832. Roku 1821 se Řecko formálně osamostatnilo od Osmanské říše. Po První světové válce, kdy Řecko stálo na straně Dohody, si Řecko nárokovalo část tureckého území. Následné boje dopadly pro Řeky katastroficky a došlo k výměně řeckého a tureckého obyvatelstva mezi oběma státy. Během Druhé světové války bylo řecké území obsazeno německými vojsky, proti kterým se zformoval odboj. Rozpory mezi skupinami odbojářů a počínající studená válka vedly k občanské válce v letech 1946-1949, během které došlo k masové emigraci obyvatelstva. Levicové křídlo bylo v občanské válce poraženo pravicí podporovanou USA a Řecko se jako konstituční monarchie začlenilo do tábora Západu, který čerpal americkou pomoc z Marshallova plánu. V 60. a 70. letech 20. století vládla v Řecku vojenská junta, která nastolila totalitní pravicově fašistický režim, který padl v roce 1974 společně s nastalou Kyperskou krizí (eskalace „Kyperského problému“ - vylodění tureckých jednotek na ostrově). Od 70. let se v Řecku u vlády střídají pravicové a levicové vlády konzervativní strany Nová demokracie a socialistického PASOKu. 80. léta byla specifická levicovou protizápadní vládou premiéra Papandrea, která žádala revizi vstupních podmínek do EHS a dokonce hrozila vystoupením ze společenství. Moderní řecká historie je poznamenána napětím mezi Řeckem a Tureckem kvůli územním sporům a Kyperskou otázkou.

Řecko vstoupilo do ES 1.1.1981. Obecně země přispívá do evropského rozpočtu méně, než následně čerpá. Řecko je členem Schengenského prostoru a od roku 2001 zde můžeme platit eurem. Při hlasování v Radě Řecko disponuje 12 hlasy (stejně jako například ČR) a v Evropském parlamentu jej zastupuje 24 poslanců. Řecko podporuje vizi federalistického uspořádání Evropské unie. Mezi jeho priority patří prohlubování Hospodářské a měnové unie, Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) a Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). Řekové patří mezi největší zastánce toho, aby v Ústavě pro Evropu byl začleněn závazek vzájemné obrany, a také jsou pro liberalizaci evropského zbrojního trhu. Další integrace EU nesmí proběhnout na úkor malých států. Řečtí poslanci v EP prosazují posílení evropské ekonomiky a podpory trhu práce. Dále jsou zastánci ochrany životního prostředí a posilování soudržnosti mezi státy Evropské unie. Řecko má tradičně napjaté vztahy s Tureckem, se kterým má nevyřešené územní spory o ostrůvky v Egejském moři a také zde hraje velkou roli otázka rozděleného ostrova Kypr (členský stát EU), jehož severní část se nachází pod patronací Turecka. Stejně tak Řecko vede spor o název státu Makedonie, který jako název neuznává. Řecko je proti rozšíření EU o Turecko a Makedonii, do doby než dojde k vyřešení těchto sporů.

Athény na Google Maps

Odkazy:

Řecké ministerstvo zahraničních věcí (anglicky)
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US
server Euroskop odboru informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR, Řecko (česky)
http://www.euroskop.cz/43567/clanek/recko/
zpravodajský server BBC, článek „EK hrozí Řecku kvůli zkreslení statistiky“ z 1. prosince 2004 (česky)
http://www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2004/12/041201_eu_greece_1645.shtml
server Integrace přináší články a studie o zemích EU, Řecko (česky)
http://www.integrace.cz/integrace/clanek.asp?id=8
databáze CIA o zemích světa, Řecko (anglicky)
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gr.html
internetová encyklopedie Wikipedia, heslo Řecko (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.