Top banner
zpět na homepage
Španělsko
Kategorie: Členské státy EU

Španělské království

Španělská monarchie se rozprostírá v jihozápadní Evropě na Pyrenejském poloostrově a je oddělena Pyrenejským pohořím od Francie a malého státečku Andorry. Dále sousedí s Portugalskem a Gibraltarem. Španělské enklávy Ceuta a Melilla se nachází v africkém Maroku. Španělsko je konstituční monarchií v čele s králem Juanem Carlosem I.

statni vlajka
Základní údaje
Španělsko
Oficiální název (=rozšířený název) Španělské království
Název v rodném jazyce Reino de Espana
Hlavní město Madrid 3 265 0384 obyvatel (2011)
Státní zřízení konstituční monarchie s parlamentní demokracií
Rozloha 504 782 km2
Délka hranic 1 917,8 km
Obyvatelstvo 46 196 277 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,65 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je (kastilská) španělština, regionálně katálanština, galicijština a baskičtina
Měna euro (EUR)
HDP 1 073,38 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 24 900 EUR (2011)
Růst HDP 0,7 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 1986
Zastoupení v Evropském parlamentu 50 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 27 hlasů
Dluh 68,5 % HDP (2011)
Počet migrantů 5,02 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Maročané, Ekvádorci, Rumuni (12,2 %)
Hlava státu král Španělska Juan Carlos I. (od 22.11.1975)
Předseda vlády Mariano Rajoy Brey (od 21.12. 2011)

Střed Španělska tvoří obrovská planina, která je obklopena horami, na severu se nachází vysoké Pyrenejské pohoří. Podnebí se vyznačuje horkým létem ve vnitrozemí, mírnějším a často větrným podnebím podél pobřeží. Vnitrozemské zimy jsou studené a větrné, podél pobřeží je v zimních měsících částečně chladno. Ve Španělsku žije více jak 40 milionů obyvatel, z čehož populace do 14 let představuje 14,4%, obyvatelé ve věku od 15 do 64 let představují 67,8% a osoby starší 65 let tvoří 17,8%. Žije zde 73 % Španělů, 18 % Katalánců a 2,5% Basků. Španělsko za svůj domov zvolilo i hodně obyvatel Maroka, Ekvádoru, Kolumbie, Argentiny, Britů, Rumunů aj. Jednoznačně zde převažuje římskokatolické náboženství, vyznává jej téměř 94% obyvatel.

Území Španělska bylo původně osídleno kmeny Keltů a Iberů, později čelilo expanzím Kartága a Římské říše. Usídlily se tu rovněž kmeny Vizigótů, kteří zde založili svou říši. Počátkem 8. století se stal Pyrenejský poloostrov cílem nájezdů arabských kmenů, které na příštích několik staletí ovládly většinu poloostrova. Postupně však vznikala jednotlivá království, která se tzv. reconquistou (znovudobytím) postupně sjednotila. V 16. století se Španělsko pod vládou Habsburků stalo nejmocnější zemí západní a střední Evropy. Těžilo zejména ze zisků, které přinesly zámořské objevy. Zlomovým okamžikem byla pro Španělsko třicetiletá válka, která z něj udělala druhořadou evropskou velmoc. Před druhou světovou válkou čelilo Španělsko občanské válce, která vyústila v nástup diktátora Francisca Franka, který se u moci udržel až do roku 1975. Svým nástupce učinil současného krále Juana Carlose I. Až po pádu diktátora mohlo Španělsko spojit svůj osud s evropskou integrací, učinilo tak v roce 1986. Od té doby je považováno za důležitého hráče evropské politiky. Tradiční španělskou prioritou je i v rámci EU vytváření a posilování vztahů se zeměmi rozprostírajícími se kolem Středozemního moře. Španělsko rovněž těží ze vztahu k Latinské Americe, kde má z členů Evropské unie nejsilnější zázemí a kontakty. V poslední době zvýšilo ostražitost vůči zemím afrického kontinentu. Důvodem je nárůst ilegální imigrace, které je Madrid nucen čelit. Španělské království souhlasí s přijetím evropské ústavní smlouvy a aktivně se podílí na procesu vedoucímu k jejímu oživení. Španělsko patří k čistým příjemcům z rozpočtu Evropské unie, což znamená, že čerpá více finančních prostředků, než přispívá. Je členem tzv. Schengenského prostoru, a to od 25. června 1992, jednotnou měnu euro používá od 1. ledna 2002.

Madrid na Google Maps

Odkazy:

Oficiální stránky španělské královské rodiny
http://www.casareal.es/index-iden-idweb.html
Oficiální stránky španělského premiéra
http://www.la-moncloa.es/default?idioma=en-GB
Oficiální stránky španělského ministerstva zahraničí
http://www.mae.es/es/home
Stránky španělského zastoupení v České republice
http://www.embajada-esp-praga.cz/

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sp.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/spanelsko/1000541/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.