Top banner
zpět na homepage
Švédsko
Kategorie: Členské státy EU

Švédské království

Švédské království (Konungariket Sverige) rozprostírající se ve východní části Skandinávského poloostrova je s rozlohou téměř 450 tisíc km2 čtvrtou největší zemí Evropy. Hlavním městem království je Stockholm ležící na břehu Baltského moře. Švédsko je zemí s vyspělým průmyslem a s vysokou životní úrovní obyvatel. Je považováno za symbol sociálního státu.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Švédsko
Oficiální název (=rozšířený název) Švédské království
Název v rodném jazyce Konungariket Sverige
Hlavní město Stockholm 864 324 obyvatel (2011)
Státní zřízení konstituční monarchie s parlamentní demokracií
Rozloha 449 964 km2
Délka hranic 2 233 km
Obyvatelstvo 9 482 855 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,17 % (2012)
Jazyky úředním jazykem je švédština
Měna švédská koruna (SEK)
HDP 386,77 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 31 700 EUR (2011)
Růst HDP 3,9 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 1995
Zastoupení v Evropském parlamentu 19 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 10 hlasů
Dluh 38,4 % HDP (2011)
Počet migrantů 1,65 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Finové (5 %)
ostatní (12,8 %)
Hlava státu švédský král Carl XVI. Gustaf (od 19.9.1973)
Předseda vlády Fredrik Reinfeldt (od 5.10.2006)

Na západě a severu Švédska tvoří Skandinávské pohoří 1619 km dlouhou hranici s Norskem. Severovýchodní hranice s Finskem má pouze třetinovou délku 614 km. V roce 2001 překlenul úžinu mezi Dánskem a Švédskem Öresundský most, jenž spojil dánskou metropoli Kodaň a třetí největší švédské město Malmö. S výjimkou severních oblastí ležících daleko za polárním kruhem, kde vládne studené subarktické klima, panuje díky golfskému proudu na většině švédského území klima mírné.

Švédsko je konstituční monarchií, v jejímž čele stojí král Karel Gustav XVI. Jeho role je ale víceméně pouze reprezentativní. Státní vlajkou království je žlutý kříž na modrém pozadí. Od roku 2006 vládne Švédsku pravostředová koalice pod vedením ministerského předsedy Fredrika Reinfelda. Za posledních 75 let je to však teprve čtvrtá vláda, které se neúčastní Švédská sociální demokracie.

Během 17. století se Švédsko stalo jednou z hlavních evropských velmocí a jeho vliv sahal od Finska přes Pobaltí, Polsko až do severního Německa. V 18. století však bylo z pozice dominantní velmoci na Baltu vytlačeno Ruským impériem pod vedením Petra Velikého.

Ve Švédsku žije 9 131 425 obyvatel, z nichž 18 % je mladších 14 let a 17 % starších 65 let. Přirozený přírůstek obyvatelstva byl v roce 2006 14 736 osob. Významnější však byl populační přírůstek zapříčiněný imigrací, který činil 50 482 osob. Imigranti či jejich potomci tvoří v současném Švédsku přibližně jednu osminu obyvatel. Jedná se většinou o imigranty z ostatních severských zemí, kteří přišli do neutrálního a nacisty neokupovaného Švédska během druhé světové války, a o imigranty ze států bývalé Jugoslávie. 87 % obyvatel se hlásí k luteránské církvi. Naprostá většina Švédů hovoří švédským jazykem, ale existuje zde i pět oficiálních menšinových jazyků. Jedná se o Finštinu, ugrofinský jazyk Meänkieli, Sámštinu, Romštinu a Jidiš.

Pro Švédsko je příznačný model sociálního státu a vysoká míra daňového zatížení, jež dosahuje hodnoty přibližně 50%. Hrubý domácí produkt švédské ekonomiky činí 285,1 mld. USD, neboli 31 600 USD na jednoho obyvatele. Švédská ekonomika vzrostla v roce 2006 o 4,2 %.

V roce 1995 vstoupilo Švédsko spolu s Finskem a Rakouskem do Evropské unie. Odmítlo však přijmout společnou měnu euro a ponechalo si švédskou korunu (SEK). V roce 2001 předsedalo Švédsko Evropské radě, kde se snažilo prosazovat svoje dlouhodobé priority, mezi než patří rozšiřování EU, zaměstnanost, transparentnost EU, rovnost pohlaví a spolupráce s Ruskem.

Švédsko má v evropské radě 10 hlasů z celkových 345. V Evropské Unii patří mezi státy, které do Evropského rozpočtu dávají více peněz, než z něj dostávají. Švédsko platí 26 mld. SEK a zpátky v podobě různých dotací a fondů dostává pouze 15 mld. SEK. Od roku 1996 je Švédsko jako člen EU součástí Schengenského prostoru.

Stockholm na Google Maps

Odkazy:

Souhrnné teritoriální informace (CZ)
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/svedsko/1000810/
Stránky o jednotlivých členských státech (CZ)
http://www.euroskop.cz/43564/clanek/svedsko/
oficiální stránky Švédského království (EN)
http://www.sweden.se
oficiální stránky švédské vlády (EN)
http://www.sweden.gov.se
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.