Top banner
zpět na homepage
Velká Británie
Kategorie: Členské státy EU

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Spojené království zahrnuje Velkou Británii, tj. Anglii, Skotsko a Wales, dále Severní Irsko a přilehlé ostrovy (Western Isles, Orkney Islands, Shetland Islands, Isles of Scilly, Isle of Wight, Isle of Anglesey). Nachází se v západní Evropě severozápadně od pobřeží Francie. Hraničí s Irskem. Velká Británie je monarchií, v jejímž čele stojí královna Alžběta II. Státním symbolem je vlajka Union Jack.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Velká Britanie
Oficiální název (=rozšířený název) Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Název v rodném jazyce United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Hlavní město Londýn (London) 7 825 200 obyvatel (2010)
Státní zřízení konstituční monarchie s parlamentní demokracií
Rozloha 244 820 km2
Délka hranic 360 km
Obyvatelstvo 62 989 550 (k 1. lednu 2012)
Přírůstek obyvatel 0,55 % (2012)
Jazyky angličtina, velština, skotská gaelština
Měna libra šterlingů (GBP)
HDP 1 746,96 mld. EUR (2011)
HDP na hlavu 27 300 EUR (2011)
Růst HDP 0,8 % (2011)
Člen EU od 1. ledna 1973
Zastoupení v Evropském parlamentu 72 zástupců
Hlasovací síla v Radě EU 29 hlasů
Dluh 85,3 % HDP (2011)
Počet migrantů 2,59 migrantů/1 000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Skoti (8,6 %)
Velšané (4,9 %)
Sev. Irové (2,9 %)
Indové (1,8 %)
Pákistánci (1,3 %)
Hlava státu královna Velké Británie a Severního Irska Alžběta II. (od 6.2.1952)
Předseda vlády David Cameron (od 11.5.2010)

Území Velké Británie je převážně kopcovité a hornaté. Podnebí je mírné a často větrné. Převážnou část dne bývá zataženo. Žije zde více než 60 milionů obyvatel, z čehož populace do 14 let představuje 17,2%, obyvatelé ve věku od 15 do 64 let představují 67% a osoby starší 65 let tvoří 15,8% obyvatel. Ve Velké Británi žije 83,8% Angličanů, 8,5% Skotů, 4,9% Velšanů a 2,8% Irů. Mezi největší etnické skupiny patří Indové, Pákistánci, Bangladéšané, Číňané a Poláci. 71,6 % obyvatel vyznává křesťanské náboženství, tj. anglikánskou, římskokatolickou, presbyteriánskou nebo metodistickou církev, 2,7% praktikuje islám, 1% hinduismus, 1,6% jiné náboženství a 23,1% je bez vyznání nebo své náboženství nespecifikovalo.

Spojené království svou existenci datuje do roku 1707, kdy na britském souostroví vznikla unie sjednocující Anglii, Wales a Skotsko v jedno království. Zákonem o unii z roku 1800 bylo připojeno Irsko, čímž vzniklo Spojené království Velké Británie a Irska, roku 1921 pak Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Monarchie již před sjednocením postupně budovala svou koloniální říši a stala se námořní velmocí číslo jedna, v roce 1831 vznikl Commonwealth (tzv. Britské společenství národů). Velká Británie byla rovněž prvním evropským státem, který prošel průmyslovou revolucí. Z obou světových válek vyšla vítězně a potvrdila tak své velmocenské postavení. To ztratila faktickou prohrou v Suezské krizi v roce 1956. K evropské integraci se Velká Británie připojila až v roce 1973, ale přesto se řadí k jejím stěžejním hráčům. Její dřívější euroskepticismus se projevuje i v současné době zejména v jejím přístupu k měně euro, přijetí Schengenské úmluvy nebo oblastech sociální politiky. Za předsednictví Velké Británie byly zahájeny přístupové rozhovory s Tureckem. Velká Británie patří ke štědrým příspěvatelům do rozpočtu Evropské unie, ale zároveň se řadí ke státům, které dokážou z evropských fondů hodně čerpat. Známý je tzv. britský rabat, sleva z rozpočtu, kterou vyjednala britská premiérka Margaret Thatcherová v roce 1984. Představuje dvě třetiny britského čistého příspěvku.

Londýn na Google Maps

Odkazy:

Oficiální stránky britské monarchie
http://www.royal.gov.uk/output/Page1.asp
Oficiální stránky britského parlamentu
http://www.parliament.uk/
Stránky Downing street 10 (sídlo britského premiéra)
http://www.number10.gov.uk/output/Page1.asp
Stránky britské královské rodiny
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/theQueen.htm
Oficiální stránky britského ministerstva zahraničí
http://www.fco.gov.uk/
Stránky britského zastoupení v České republice
http://www.britishembassy.gov.uk

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/velka-britanie/1000687/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.