Top banner
zpět na homepage
Maroko
Kategorie: Sousedé EU

Království Maroko

Oficiální název je Království Maroko, v arabštině Al-Mamlaka al-Maghribíja. Tato země leží v severozápadní části Afriky a její rozloha činí 446 550 km2, bez území Západní Sahary. Oficiálně se ale udává 710 850 km2 tedy rozloha s územím Západní Sahary, samosprávným územím dříve náležícím k Maroku. Země se administrativně člení na 16 regionů, které zahrnují 42 provincií a 25 městských prefektur.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Maroko
Oficiální název (=rozšířený název) Marocké království
Název v národním jazyce Al-Mamlaka al-Maghribíja
Hlavní město Rabat-Salé
Státní zřízení konstituční monarchie
Rozloha 446 550 km2
Délka hranic 2 017,9 km
Obyvatelstvo 32 309 239 (červenec 2012)
Přírůstek obyvatel 1,054% (2012 )
oficiální Jazyk arabština, berberský jazyk Tamazight
ostatní Jazyky berberské jazyky (Tachelhit, Tarifit), francouzština
Měna dirham (MAD)
HDP 99,24 miliard USD (2011 )
HDP na hlavu 5 100 USD (2011)
Růst HDP 4,3% (2011)
Člen EU ne
Dluh 65% HDP (2011)
Počet migrantů -3,67 migrantů/1000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Maročané (99,5 %), Mauretánci, Senegalci, Evropané
Hlava státu král Mohammed VI (30. červenec 1999)
Předseda vlády Abdelilah Benkirane (29. leden 2011)

Maroko je od 3. 3. 1962, kdy získalo nezávislost na původní francouzské správě, konstituční monarchií se silnou rolí hlavy státu. Současný král Mohamed VI. (* 21. 8. 1963 v Rabatu) náleží k dynastii Alavitů. Na trůn nastoupil v roce 1999, krátce po smrti svého otce, krále Hasana II. Král je největší světskou i náboženskou autoritou v zemi, je nejen králem (malik), ale současně i knížetem věřících (Amír al-Muminín) se statutem nedotknutelnosti. Disponuje rozsáhlými pravomocemi, je nositelem výkonné moci v zemi, vyhlašuje výjimečný stav, válku, referendum, schvaluje složení parlamentu nebo jmenuje premiéra. Krátce, veškeré pravomoci nad správou země jsou v jeho rukou, včetně vystupování a rozhodování na mezinárodní úrovni. Kritika alavitského trůnu a panovníkovy rodiny je nepřípustná.

Parlament je od roku 1997 dvoukomorový. Dolní komora se nazývá Sněmovna reprezentantů (Chambre des Représentants) a má 325 křesel, o která se v posledních volbách v roce 2002 ucházelo 26 politických stran. Tři největší politická seskupení získala přibližně stejný počet křesel: KUTLA (102), WIFAQ (100), Střed (97). Další parlamentní volby se uskuteční 7. 9. 2007.

Horní komora se nazývá Sněmovna radů (Chambre des Conseillers) a má 270 členů. Každé 3 roky je obměněna 1/3 senátorů. Obměna 1. třetiny proběhla v roce 2000, obměna 2. třetiny proběhla v roce 2003, třetí třetiny pak v září 2006. Volby nijak výrazně nezměnily složení sněmovny. Parlament může být králem rozpuštěn, ale následující parlament nesmí být rozpuštěn během prvního roku své činnosti.

Státním náboženstvím je islám (98,7 % obyv.). Křesťanství (1 % obyv.) ztrácí svůj vliv s ubýváním Evropanů, kteří trvale žijí v Maroku a Židovství (0,2 %) s odchodem většiny židovské komunity do Izraele ztrácí význam, nicméně stále existuje a je tolerováno (oficiálně je deklarováno cca 5 000 Židů, skutečně však v Maroku žije nejméně 10 000 osob židovského původu-někteří konvertovali na islám).

Od roku 1956 je Maroko členem OSN a většiny institucí této organizace jako jsou Dětský fond OSN, Konference OSN pro obchod a rozvoj nebo Organizace OSN pro výživu a zemědělství . Dále je členem Skupiny Světové banky (WB), Mezinárodního měnového fondu (IMF), Mezinárodní obchodní organizace (WTO), Mezinárodní organizace práce (ILO) nebo Světové zdravotnické organizace (WHO) a mnoha dalších. Zároveň je členem mnoha regionálních organizací, např. Ligy arabských států, Svazu arabského Maghrebu, Organizace islámské konference, Africké rozvojové banky nebo Islámské rozvojové banky.

Jako nečlenská země Evropské unie má Maroko určitá specifika a především Evropská politika je pro Maroko nejvýznamnější součástí jeho zahraničních vztahů. Vyplývá to z historického kontextu, kdy bylo Maroko francouzskou kolonií a z jeho relativní blízkosti státům EU ve Středozemním regionu. Marocká vláda usiluje o co nejširší spolupráci s Evropskou unií jako politicky a hospodářsky nejdůležitějším partnerem. 1.března 2000 vstoupila v platnost Asociační dohoda, podepsaná Marokem a EU v roce 1996, která upravuje jednotlivé druhy spolupráce mezi EU a Marockým královstvím (vývoz, bezpečnostní politika, uzavírání mezinárodních smluv apod.)

Maroko usiluje o přidružení, partnerství či statut pozorovatele v celoevropských institucích EU, v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a spolupracuje s NATO v rámci Středomořského dialogu a snaží se o posílení skupiny „5 + 5" (státy Maghrebské unie + Portugalsko, Španělsko, Francie, Itálie a Malta).

Hlavním obchodním partnerem Maroka jsou tedy členské země Evropské unie v čele s Francií. S Evropou probíhají zhruba 2/3 zahraničního obchodu, z toho s Francií cca 26 %. Pro marocké zemědělství je obchod se zeměmi EU významný, především z hlediska vývozu do členských zemí EU. Jedná se především o citrusy a další subtropické plodiny. Pro budoucnost zemědělství a jeho rozvoj v Maroku jsou rozhodující podmínky vyjednané v rámci asociační dohody s EU (viz výše). V poslední čtvrtině roku 2003 došlo k dohodě v zemědělské oblasti. Od 1. ledna 2004 byly stanoveny pro Maroko relativně výhodné kvóty na vývoz zeleniny, především rajčat. V roce 2005 byla otevřena nová jednání o obchodu se zemědělskými výrobky, která by měla vést k úplnému odstranění celních a jiných bariér u těchto komodit. Bylo by vyjmenováno pouze několik druhů zboží, které by nadále zůstaly chráněny.

Rybolov je pro Maroko strategickým odvětvím. Mořské ryby a další mořské druhy (měkkýši a korýši) jsou významným exportním artiklem jak v čerstvém, tak v konzervovaném stavu. Rybolov přímo či nepřímo zaměstnává více než 400 tisíc osob. Navíc marocká vláda proto pro léta 2006–2010 vyčlenila částku cca 80 mil. USD, která má přispět k modernizaci marocké flotily a k výstavbě nových provozů na zpracování ryb.

Tzv. Barcelonský proces je partnerství 27 členských zemí Evropské unie a 10 zemí Středomoří (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko, Turecko). V roce 1999 získala statut pozorovatele Libye. Název se používá od okamžiku, kdy tyto země přijaly tzv. Barcelonskou deklaraci na první Euro-středomořské konferenci ministrů zahraničních věcí ve dnech 27.-28. listopadu 1995 v Barceloně.

Partnerství má být rámcem pro spolupráci a sdílení problémů ve středomořské oblasti. Chce posílit vazby Evropy na její blízké a strategicky významné sousedy. Vzhledem ke geografické blízkosti mezi Evropou a severoafrickým regionem a k politické výbušnosti či nestabilitě převážně arabského regionu je Barcelonský proces nezbytností. Cílem Evropské unie je vytvoření stabilního a mírového prostředí v bezprostředním okolí svých hranic. Proto se EU snaží podporovat rozvoj okolních zemí a principy demokracie, lidských práv a tzv. dobrého vládnutí. To zpětně pozitivně ovlivňuje i vztahy EU a tohoto regionu.

EU má přirozený zájem na eliminaci hrozby terorismu, která je v současné době spojována především s tímto regionem. V členských zemích Unie dnes žijí velmi početné muslimské menšiny s úzkými vazbami na své domovské státy. V případě vyostření situace ve své domovině by mohly tyto menšiny představovat pro evropské země hrozbu jejich vnitřní bezpečnosti, jak se ukázalo například při teroristických útocích v Madridu.

Barcelonský proces má tři hlavní oblasti. První je politika a bezpečnost. Druhým pólem je ekonomika a finance. Třetí je oblast sociální, kulturní a lidských práv, kde je cílem řešení migračních toků, obchodu s drogami, terorismu a mezinárodního zločinu, korupce, rasismu a xenofobie.

Rabat na Google Maps

Odkazy:

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky: encyklopedie zemí, Maroko (česky):
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={F5A04B27-DD2F-4A63-9108-FFCA20818005}
Informace portálu businessinfo.cz o Maroku (česky):
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/maroko/1000685/
Oficiální stránky Marocké vlády (anglicky):
http://www.mincom.gov.ma
Obecné informace o Maroku v mnoha světových jazycích:
http://www.maroc.ma
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.