Top banner
zpět na homepage
Egypt
Kategorie: Sousedé EU

Egyptská arabská republika

Egypt je jednou ze zemí severní Afriky, část země leží i na území Asie, na Sinajském poloostrově, kde se nalézá nejvyšší hora Egypta Gebel Katherína (2637). Na jihu má společné hranice se Súdánem, na západě s Libyí a na severovýchodě s Izraelem. Jedinou řekou Egypta je Nil, na kterém byla v roce 1970 postavena Asuánská přehrada. Plocha egyptského území je značná, ale pouze 3% celkové rozlohy jsou využitelná jako orná půda. Více než 50 milionů Egypťanů žije v okolí Nilu, zbytek území je pokryt pouští. Egypt je místem jedné z nejstarších světových civilizací a jakýmsi mostem mezi Afrikou a Asií.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Egypt
Oficiální název (=rozšířený název) Egyptská arabská republika
Název v národním jazyce Gumhúrijat Misr Al-Arabija
Hlavní město Cairo
Státní zřízení poloprezidentská republika
Rozloha 1 001 450 km2
Délka hranic 2 665 km
Obyvatelstvo 83 688 164 (červenec 2011)
Přírůstek obyvatel 1,922% (2011)
oficiální Jazyk arabština
ostatní Jazyky
Měna egyptská libra (LEG)
HDP 235,7 miliard USD (2011 )
HDP na hlavu 6 600 USD (2011)
Růst HDP 1,8% (2011)
Člen EU ne
Dluh 76,4% HDP (2011)
Počet migrantů -0,2 migrantů/1000 obyvatel (2011)
Etnické menšiny Berbeři, Beduíni, Bedžůnové, Nubijci. Nepatrné množství tvoří Evropané - Italové, Francouzi, Angličané, Arméni a Řekové.
Hlava státu prezident republiky Muhammad Mursi (30. června 2012)
Předseda vlády Hesham Qandil (4. července 2012)

Prezidentem Egypta je od roku 1981 Muhammed Hosni Mubarak, který jmenuje vládu a je volen na šest let. Předsedou vlády je Ahmed Nazif. Od roku 1978 je v čele vlády Národní demokratická strana. V Egyptě je dvoukomorový systém složený z Lidového shromáždění (454 křesel) a Poradní Rada , která má pouze konzultativní funkce (264 křesel). Státní vlajka je složena ze tří shodných horizontálních pruhů červené, bílé a černé barvy (shora) se státním znakem (zlatý orel s roztaženými křídly nesoucí vlajku na prsou) uprostřed v bílém pruhu.

Obyvatelstvo tvoří z 98% Egypťané, poté Berberové, Núbijci a Beduíni (1%), Arméni a evropané (1%). Zhruba 63% obyvatel jsou lidé ve věku 15 – 64 let. 32% tvoří děti do 14 let a zbytek obyvatelé nad 64 let. Průměrný věk je v Egyptě 24 let. Ženy se v průměru dožívají 74 let, muži 69 let. Nárůst obyvatel na tisíc za rok je 23. Státním náboženstvím je sunnitský islám, který vyznává kolem 90% obyvatel. Zbylých deset procent jsou křesťané, především koptští. Gramotnost obyvatelstva se pohybuje kolem 51%.

Většina egyptských občanů se živí zemědělstvím. Venkovští zemědělci zvaní feláhové žijí v úrodném pruhu podél celého Nilu. Pěstuje se bavlna, rýže, pšenice a ovoce. V okrajových částech úrodného pruhu žijí beduíni, kteří se zabývají pastevectvím a chovem velbloudů, skotu a ovcí. Do Egypta je nutné dovážet stroje a zařízení, dále některé potraviny. Egypt naopak vyváží ropu, ropné produkty, bavlnu, výrobky chemického průmyslu, kovové rudy. Rozvinutý je průmysl chemický, textilní a potravinářský. Velmi důležitým zdrojem příjmů je také turistika. Návštěvníky z celého světa láká na množství svých památek, chrámů a pyramid. Nezaměstnanost se pohybuje na 10 procentech. Roční příjem HDP na hlavu tvoří 4000 USD. V Egyptě je zhruba 17% obyvatel žijících pod hranicí chudoby s příjmem rovným nebo nižším než 1 USD na den.

Počátky egyptské civilizace sahají až do 4. tisíciletí před naším letopočtem. Díky výhodné poloze na pomezí dvou kontinentů a dobrému klimatu (severní Afrika byla před několika tisíci lety mnohem vlhčí) se stal tento národ jedním z nejstarších tvůrců lidské civilizace. Starověký Egypt se dělil na Horní a Dolní – oba tyto státy spolu dlouhá léta soupeřili, až v 3. tisíciletí př.n.l. byly sjednoceny a vznikla Stará říše. Hlavním městem této říše byl Memfis, v jehož okolí byly postaveny první dvě velké pyramidy – Džoserova v Sakkáře a další v okolí Gízy. Období Staré říše skončilo státními převraty, kdy úředníci a kněží byli mocnější než faraón. Po opětovném sjednocení vzniká Střední říše. V tomto období vzkvétalo umění, věda. Stavěly se velké stavby, hlavně zavlažovací kanály. Střední říše se rozpadla po vpádu starověkého národa Hyksósů do delty Nilu. Tento vpád vedl k úplnému rozpadu Dolního Egypta. Sto let trvalo než se faraónům opět podařilo zemi sjednotit. Toto období nazýváme Novou říší. Poslední dynastie tohoto období (Ramesse III.-XI.) už musela svádět mnoho bojů s Chetity a mořskými národy. Z této doby pocházejí archeologické vykopávky z Luxoru a Karnaku. Egyptská říše zanikla roku 332, kdy Egypt dobyl Alexandr Veliký, který založil město Alexandrii na pobřeží Středozemního moře. Nové období rozmachu pak následovalo za vlády dynastie Ptolemaiovců. Období starověkého Egypta bylo završeno okupací Říma a později Byzantskou říší. V tomto období se v Egyptě prosadilo koptské křesťanství. V letech 639 – 641 začlenili Egypt do svých strategických plánů arabští muslimové, kteří ho obsadili a učinili součástí arabsko-islámské říše (chalífátu). Během sta let tady převládl islám a arabština. Během 10.-12. století zde vládla ší´itská dynastie Fátimovců, kteří z Egypta udělali centrum tehdejší islámské vzdělanosti. V této době také vzniklo nové hlavní město al-Káhira. V roce 1517 se Egypt stal provincií Osmanské říše. V 19. století o území Egypta soupeřila Francie s Velkou Británií, jejíž vliv nakonec převážil. V roce 1876 byl slavnostně otevřen Suezský kanál, jejž vybudoval francouzský inženýr Ferdinand de Lesseps. V roce 1922 byla oficiálně vyhlášena nezávislost, ale ve skutečnosti Egypt stále zůstával pod částečnou nadvládou Británie. V roce 1952 uskutečnila skupina Svobodných důstojníků převrat, svrhla královskou rodinu a nastolila republiku. O dva roky později se stal egyptským prezidentem Gamál Abd an-Násir, za jehož vlády došlo v roce 1956 k Suezské krizi, poté, co Suez znárodnil. Poté vyhlásil rozsáhlý program reforem známý pod názvem „arabský socialismus“. Provedl dvojí reformu zemědělství, uvrhl všechny náboženské instituce pod státní kontrolu a zahájil výstavbu Asuánské přehrady, která je jedním z největších umělých jezer na světě. Po jeho smrti nastoupil do čela vlády Anvar Sadat, který se pomalu odkláněl od politiky svého předchůdce. V roce 1977 nabídl Izraeli mír za navrácení okupované Sinaje. O rok později byla podepsána egyptsko-izraelská mírová dohoda v Camp Davidu. Na Sadata byl v roce 1981 spáchán atentát, který nepřežil. Po jeho smrti ho v čele země vystřídal Husní Mubárak.

Egypt je z 27 členného bloku největším partnerem EU, kdy pro Egypt představuje Evropská Unie asi 42% dovozů a 37% vývozů. Tento dvoustranný obchod není zanedbatelný a dosahuje mezi EU a Egyptem asi 10 miliard eur ročně. K hlavním položkám egyptského vývozu patří energie, textil a zemědělské plodiny zatímco k hlavním exportním položkám EU směřujícím do Egypta patří strojní zařízení a energetické celky, chemikálie, dopravní vybavení, potraviny a zemědělské produkty. Egypt je součástí Evropské politiky sousedství, která nabízí ekonomické a sociální příspěvky zemím za hranicemi EU. Egypt tak dostane od EU 550 miliónů eur na reformy a demokratizaci země.

Káhira na Google Maps

Odkazy:

oficiální stránky egyptského ministerstva zahraničí (v angličtině):
http://www.mfa.gov.eg/MFA_Portal/en-GB
portál americké zpravodajské služby CIA (v angličtině):
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.