Top banner
zpět na homepage
Jordánsko
Kategorie: Sousedé EU

Jordánsko

Jordánsko patří mezi menší státy Blízkého východu a je důležitým stabilizačním a modernizačním faktorem regionu. Jordánsko propaguje také politickou reformu arabských států v rámci Ligy arabských států, zaujímá vyvážený postoj vůči arabsko-izraelskému konfliktu a je ostře proti radikalizaci Islámu. To vše činí z Jordánska pro EU důležitého partnera v zájmu vytvoření stability a míru v tomto regionu přímo ovlivňujícím Evropu.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Jordánsko
Oficiální název (=rozšířený název) Jordánské hášimovské království
Název v národním jazyce Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah
Hlavní město Ammán
Státní zřízení konstituční monarchie
Rozloha 89 342 km2
Délka hranic 1 635 km
Obyvatelstvo 6 508 887 (červenec 2012)
Přírůstek obyvatel -0,965% (2012)
oficiální Jazyk arabština
ostatní Jazyky
Měna jordánský dinár (JOD)
HDP 29,23 miliard USD (2011 )
HDP na hlavu 6 000 USD (2011)
Růst HDP 2,5% (2011)
Člen EU ne
Dluh 60,7% HDP (2011)
Počet migrantů -33,42 migrantů/1000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Arabi 98%, Čerkesové 1%, Arméni 1%
Hlava státu král Abdallah II (7. únor 1999)
Předseda vlády Fayez al-Tarawneh (2. květen 2012)

Hlavní město je Ammán, celková rozloha státu 92 300 km². Jordánskou krajinu tvoří pahorkatina na západě a pouštní planina na východě. Převažuje zde aridní subtropické klima. Jordánsko sousedí s Irákem, Izraelem, Saudskou Arábií, Sýrií a Západním břehem Jordánu. Celková délka pozemní hranice je 1 635 km. Pobřeží je dlouhé pouze 26 km.

Jordánské hášimovské království je dědičná konstituční monarchie, jíž od roku 1999 vládne král Abdalláh II. Premiérem byl v listopadu 2005 zvolen Maruf al-Bachit

V Jordánsku žije pře 6 milionů obyvatel. Roční přírůstek obyvatelstva činí 2,412%. Žijí zde hlavně Arabové. Minorita Arménů tvoří pouze 1% populace. Oficiálním jazykem je arabština. Asi 92% občanů v Jordánsku vyznává sunnitský Islám, dalších 6% křesťanství. Na jordánském území žije asi 1,8 milionu palestinských uprchlíků a až 1 milion uprchlíků z Iráku.

Jordánská ekonomika je ve schodku, žije převážně z turismu a zemědělství. Dováží se dvakrát více zboží než vyváží. Státy EU tvoří až čtvrtého největšího obchodního partnera Jordánska. Země trpí nedostatkem vody pro další rozvoj hospodářství a zemědělství. Negativně jordánskou ekonomiku poznamenala válka v Iráku a zvýšení cen ropy. Navzdory částečné liberalizaci a privatizaci hospodářství budou potřebné další reformy, které by konečně umožnily příliv zahraničního kapitálu. HDP je 30 mld. dolarů, per capita 5 100 dolarů. V roce 2006 hospodářství zaznamenalo růst o 6,3%. Oficiální měnou je jordánský dinár (JOD).

Po první světové válce a rozpadu Osmanské říše přešlo Jordánsko pod správu Velké Británie. Území získalo nezávislost v roce 1946 a v roce 1950 bylo vytvořeno Jordánské království. Země byla pod vládou krále Hussajna až do roku 1999. Jordánsko se podílelo na Šestidenní válce v roce 1967, ve které ztratilo Východní Jeruzalém a Západní břeh Jordánu. Mnoho palestinských uprchlíků přešlo na území Jordánska. Také zde začala působit OOP (Organizace pro osvobození Palestiny) a vzrůstalo napětí mezi Palestinci, podporovanými Sýrií a Egyptem, a Jordánským královstvím. Napětí přerostlo v konflikt, ve kterém byla OOP z Jordánska vytlačena. V roce 1994 Jordánsko uzavřelo mírovou smlouvu s Izraelem. V roce 2000 vstoupilo Jordánsko do WTO a o rok později se začalo podílet na Jednotném evropském trhu. Vláda se zabývá také politickou reformou, zlepšení situace chudých a bojem s korupcí. Syn a nástupce krále Hussajna Abdulláh II. v Jordánsku provádí rozsáhlé ekonomické reformy.

Jordánsko patří mezi země zapojené do programu Evropské politiky sousedství. Asociační dohoda byla podepsána v roce 1997 a vstoupila v platnost roku 2002. Mezi priority politiky vůči EU patří politické a bezpečnostní partnerství, ekonomická a finanční spolupráce (podílení se na Jednotném evropském trhu), hospodářská stabilita a ekonomická reforma, rozvoj lidských zdrojů, rozvoj infrastruktury, spolupráce v oblasti kultury a regionální spolupráce v rámci Euro-středomořského partnerství. Jordánsko je zapojeno do Euro-středomořského partnerství, MEDA, Národního programu pro Jordánsko NIP a Evropské politiky sousedství.

Mezi hlavní problémy ve vztahu mezi EU a Jordánskem patří nedostatečná transparentnost správních institucí a boj s korupcí v Jordánsku. Dále EU upozorňuje na nutnost reformy právního systému v zájmu jeho větší nezávislost a efektivnosti, demokratizace společnosti, zvýšení podílu žen podílejících se na politickém, ekonomickém a občanském životě společnosti, dodržování lidských práv, rovného přístupu ke vzdělání jak mužům tak ženám a nutnost svobody tisku.

Ammán na Google Maps

Odkazy:

Jordánské ministerstvo zahraničních věcí (ofic. Stránky země) (anglicky):
http://www.mfa.gov.jo/index.php
internetová encyklopedie Wikipedia, heslo Jordánsko (česky):
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A1nsko
databáze CIA o zemích světa, Jordánsko (anglicky):
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/jo.html#Intro
stránky Evropské komise, vztahy EU a Jordánska (anglicky):
http://ec.europa.eu/external_relations/jordan/intro/index.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.