Top banner
zpět na homepage
Bělorusko
Kategorie: Sousedé EU

Běloruská republika

Bělorusko je mnohými označováno za poslední diktaturu v Evropě. V čele státu stojí prezident Alexandr Lukašenko, který řídí zemi autoritativním stylem. Běloruská ekonomika se těší poměrně velkému růstu a to i přes svoji zastaralost a centrální řízení. Hospodářství se však daří převážně jen díky dodávkám levných surovin z Ruska. Osud Běloruska je do budoucna nejasný a země je v mezinárodní izolaci.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Bělorusko
Oficiální název (=rozšířený název) Běloruská republika
Název v národním jazyce Respublika Belarus'
Hlavní město Minsk
Státní zřízení prezidentská republika
Rozloha 207 600 km2
Délka hranic 3 306 km
Obyvatelstvo 9 465 150 (1.leden 2012)
Přírůstek obyvatel -0,362% (2011)
oficiální Jazyk běloruština (23,4%), ruština (70,2%)
ostatní Jazyky polština, ukrajinština
Měna běloruský rubl (BYR)
HDP 55,48 miliard USD (2011)
HDP na hlavu 15 200 USD (2011)
Růst HDP 5,3% (2011)
Člen EU ne
Dluh 50,2% HDP (2011)
Počet migrantů 0,38 migrantů/1000 obyvatel (2011)
Etnické menšiny Rusové 8,3%, Poláci 3,1%, Ukrajinci 1,7%, další 3,2% (2009)
Hlava státu úrezident republiky Alexandr Lukašenko (10. červenec 1994)
Předseda vlády Michail Vladimirovič Mjasnikovič (prosinec 2010)

Bělorusko získalo samostatnost až po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Území, na kterém se dnes Bělorusko rozkládá, bylo do 11. století součástí Kyjevské Rusi. Do konce 18. století byla oblast pod kontrolou Polska. Během dělení Polska Rusko postupně připojilo celé běloruské území. Ve 20. století se Bělorusko stalo součástí Sovětského svazu jako jedna ze svazových republik.

Obyvatelstvo Běloruska tvoří z 80% Bělorusové. Nejvýznamnější menšinou v zemi jsou Rusové (13%). Mezi další menšiny patří Poláci a Ukrajinci. Kromě běloruštiny je ruština druhým úředním jazykem. Lukašenkův režim podporuje těsné vztahy s Ruskem. Běloruská ekonomika je vysoce centralizovaná a neefektivní. Na druhou stranu se díky dodávkám levných surovin z Ruska daří udržovat vysoký růst ekonomiky. Kromě petrochemického průmyslu se Bělorusku nedaří prosadit na zahraničních trzích. V Bělorusku se nachází velké průmyslové závody ještě z dob Sovětského svazu, které však nejsou schopny konkurence.

Evropská unie udržuje minimální diplomatické vztahy s Běloruskem. Brusel kritizuje nedemokratický režim Alexandra Lukašenka a snaží se přimět tamní vládu k demokratickým reformám. V rámci některých svých programů zahraniční pomoci EU podporuje rozvoj demokratické společnosti v zemi. V tomto ohledu jsou pak mnohem aktivnější některé jednotlivé členské státy EU ze střední a východní Evropy. Pomoc pro běloruskou opozici je soustředěna zejména na rozvoj nevládních organizací, ale také na podporu běloruských vysokoškolských studentů. Kritici Bruselu však tvrdí, že Unie nedělá dost na podporu běloruské opozice.

Bělorusko v roce 1995 podepsalo Dohodu o partnerství a pomoci s EU, avšak vzhledem k zhoršující se vnitropolitické situaci se už země nestala součástí bruselské iniciativy Politiky evropského sousedství.

Bělorusko jako jeden z mála evropských států nezažádalo o členství v Evropské unii. Lukašenkův režim přivedl zemi na pokraj mezinárodní izolace. Hlavní partnerem v Evropě pro Minsk zůstává jen Rusko. Nicméně v poslední době došlo i k ochlazení vztahů s Ruskem.

Minsk na Google Maps

Odkazy:

Stručné informace o Bělorusku (domácí politická situace, zahraniční politika, hospodářství):
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={3237FCEB-1F86-4AFA-83F2-A869DB2490F0}
Geografická a historická charakteristika Běloruska:
http://www.libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=18
Vztahy EU a Běloruska (v angličtině):
http://ec.europa.eu/external_relations/belarus/intro/index.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.