Top banner
zpět na homepage
Makedonie
Kategorie: Sousedé EU

Republika Makedonie

Makedonie leží na Balkánském poloostrově. Země je poměrně novou demokracií, která se od počátku svého vzniku v roce 1991 potýká s nestabilitou a byla ovlivněna válkou na Balkáně a v Kosovu, přestože se do nich přímo nezapojila. Prioritou Makedonie číslo jedna je členství v Evropské unii, od roku 2005 jí byl přiznám status kandidátské země. Evropská unie poskytuje Makedonii rozsáhlou finanční pomoc, jejíž smyslem je podpořit demokratizaci země a provedení mnoha reforem, vedoucích ke stabilizaci země. Politika EU vůči Makedonii se řídí širší politikou EU vůči zemím jihovýchodní Evropy, jejímž cílem je udržení míru, stability a rozvoj prosperity a občanské svobody v tomto regionu. Mezi problémy, se kterými se Makedonie dnes potýká, patří korupce, problematická svoboda občanů (zejména albánské menšiny), šedá ekonomika a zahraničně politický spor s Řeckem o název Makedonie.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Makedonie
Oficiální název (=rozšířený název) Republika Makedonie
Název v národním jazyce Republika Makedonija
Hlavní město Skopje
Státní zřízení parlamentní republika
Rozloha 25 713 km2
Délka hranic 766 km
Obyvatelstvo 2 082 370 (červenec 2012)
Přírůstek obyvatel 0,237% (2012 )
oficiální Jazyk makedonština (66,5%), albánština (25,1%)
ostatní Jazyky turečtina (3,5%), rumunština (1,9%), srbština (1,2%), ostatní jazyky (1,8%)
Měna makedonský denár (MKD)
HDP 10,33 miliard USD (2011 )
HDP na hlavu 10 500 USD (2011)
Růst HDP 3% (2011)
Člen EU ne
Dluh 28,2% HDP (2011)
Počet migrantů -0,48 migrantů/1000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Makedonci 64,2 %, Albánci 25,2 %, Turci 3,9 %, Rómové 2,7 %, Srbové 1,8 %, Ostatní (Vlaši, Bulhaři, ...) 2,2 %
Hlava státu prezident republiky Ďorge Ivanov (12. březen 2009)
Předseda vlády Nikola Gruevski (26. srpen 2006)

Makedonie vede spory o název svého státu s Řeckem, a proto provizorní název užívaný od roku 1993 OSN,EU a NATO zní Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonie, FYROM)

Makedonie se rozkládá na 25 333 km2, hlavním městem je Skopje. Země sousedí s Albánií, Bulharskem, Řeckem a Srbskem, pozemní hranice tvoří 766 km. Převažuje hornatý terén s hlubokými údolími, v Makedonii leží tři velká hraniční jezera a protéká jí řeka Vardar. Léto a podzim bývá suchý, zima chladná s mohutným sněžením. V zemi žijí přes 2 miliony obyvatel, jejich roční přírůstek je malý, 0,263%. Populace jako ve většině evropských zemí stárne. V zemi žije 64,2% Makedonců, dále podstatná skupina 25,2% Albánců, 3,9% Turků, 2,7% Romů a 1,8% Srbů. 64,7% obyvatelstva vyznává pravoslaví, 33,3% Islám. Oficiální jazyk je Makedonština.

Republiku Makedonii řídí parlamentní systém vlády. Prezidentem byl zvolen v květnu roku 2004 Branko Crvenkovski a jako premiér od srpna 2006 působí Nikola Gruevski, který stojí v čele vlády Demokratické strany pro národní jednotu a socialistů.

Makedonská ekonomika se zaměřuje hlavně na výrobní odvětví, obchod a zemědělství. Vyváží převážně textilie a ocel. V zemi panuje vysoká nezaměstnanost, cca 37%. Ačkoli Makedonie velmi pokročila v reformách a otevírání ekonomiky, tržní hospodářství je stále oslabováno nefunkčním institucionálním zázemím, pomalými administrativními a právními procesy. Prostředí nestimuluje růst a rozvoj ekonomiky ani investic. V Makedonii stále funguje rozsáhlá šedá ekonomika. Obchod s EU činí asi 55% z celkového exportu a dovoz ze zemí Evropské unie tvoří asi 65% celkového importu. HDP je 16,94 mld. dolarů, per capita 8 300 dolarů. V roce 2006 HDP rostlo o 3,1%. Oficiální měnou je makedonský denár (MKD).

Makedonie byla až do 20. století pod nadvládou Osmanské říše. Roku 1913 bylo území Makedonie rozděleno mezi tři státy, Bulharsko, Řecko a Srbsko. Území dnešní republiky Makedonie bylo součástí Srbska. Po druhé světové válce byla v rámci Jugoslávie vyhlášena Lidová republika Makedonie, od roku 1963 Socialistická republika Makedonie. Po rozpadu Jugoslávie v roce 1991 Makedonie vyhlásila nezávislost, kterou ale Srbové neuznali. Makedonii se podařilo udržet se mimo válečný konflikt na Balkáně až do roku 1999, kdy ji ovlivnila válka v Kosovu a příliv kosovských uprchlíků. V letech 2000 - 2001 sužovaly zemi boje mezi vládou a ozbrojenými oddíly zformovanými albánskou menšinou v zemi. NATO a EU se zasadili o urovnání konfliktu. Vztahy mezi slovanskými Makedonci a albánskými Makedonci však zůstávají napjaté. V roce 2004 Makedonie podala přihlášku do EU a od roku 2005 má status kandidátské země.

Makedonie má již od svého vzniku špatné vztahy s Řeckem, které neuznává název republiky Makedonie a považuje jej za historický název území ležícího na severu Řecka. Řecko celý fakt bere jako ohrožení své územní integrity. Mezinárodní společenství tento spor obešlo používáním názvu Bývalá jugoslávská republika Makedonie.

Makedonie je od prosince roku 2005 kandidátem na členství v EU. Členství země v Evropské unii bylo pro Makedonii prioritou už od jejího vzniku v roce 1991. Cílem vlády je splnit všechny podmínky a evropské standardy tak, aby země mohla do EU vstoupit do roku 2010. Mezi hlavní body přizpůsobování se patří demokratická stabilizace země, reforma právního systému a policejní reforma, která by pomohla bojovat proti rozsáhlé korupci. Dále ekonomické reformy, které by pomohly do Makedonie přivést zahraniční kapitál a zemi dále rozvíjet a které by Makedonii dovolily zapojit se brzy do jednotného evropského trhu. Zavedením acquis communautaire se posílí role veřejné administrativy a institucí. Mělo by také dojít ke zlepšení vzdělávacího systému. Makedonie je zapojena do programu PHARE, CARDS a programu Evropské humanitární pomoci. V letech 1992-2005 ES Makedonii poskytlo cca 767 milionů Euro.

Mezi hlavní problémy ve vztahu Evropské unie a Makedonie patří spor o název země s Řeckem, které je rozhodnuto zablokovat další sbližování Makedonie s EU, dokud spor nebude vyřešen. Dále EU vytýká Makedonii politiku vůči albánské menšině a nedodržování jejích práv, v neposlední řadě také korupci a černý trh.

Skopje na Google Maps

Odkazy:

oficiální stránky Makedonské vlády (angličtina)
http://www.vlada.mk/english/index_en.htm
Makedonské ministerstvo zahraničí (anglicky)
http://www.mfa.gov.mk/default.aspx?ItemID=282
internetová encyklopedie Wikipedia, heslo Makedonie (česky)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Makedonie
portál Euractiv, Vztahy EU a Západního Balkánu, 7.5.2006 (česky)
http://www.euractiv.cz/print-version/link-dossier/vztahy-eu-a-zpadnho-balknu
internetová encyklopedie Wikipedia, heslo Vstup FYROM do EU (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_the_former_Yugoslav_Republic_of_Macedonia_to_the_European_Union
stránky Evropské komise, FYROM (anglicky)
http://ec.europa.eu/enlargement/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/index_en.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.