Top banner
zpět na homepage
Rusko
Kategorie: Sousedé EU

Ruská federace

Oficiálním názvem Ruská federace je s rozlohou 17 075 400 km² největší zemí na světě. Zahrnuje značnou část východní Evropy a téměř celou severní Asii. S počtem 142 milionů obyvatel je Ruská federace osmá nejlidnatější země na světě.

Sousedy Ruska jsou Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Bělorusko, Ukrajina, Gruzie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Čína, Mongolsko a Severní Korea. Ruské Kurilské ostrovy jsou na dohled od Japonska a z ruské Čukotky je velmi blízko na Aljašku (USA).

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Rusko
Oficiální název (=rozšířený název) Ruská federace
Název v národním jazyce Rossijskaja Federacija
Hlavní město Moskva
Státní zřízení federativní poloprezidentská republika
Rozloha 17 098 242 km2
Délka hranic 20 241,5 km
Obyvatelstvo 138 082 178 (červenec 2012)
Přírůstek obyvatel -0,48% (2012)
oficiální Jazyk ruština
ostatní Jazyky jazyky etnických menšin
Měna rubl (RUB)
HDP 1,85 bilionů USD (2011 )
HDP na hlavu 17 000 USD (2011)
Růst HDP 4,3% (2011 )
Člen EU ne
Dluh 8,7% HDP (2011)
Počet migrantů 0,29 migrantů/1000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Rusové 90 %, Tataři 3,87 %, Ukrajinci 1,41 %, Baškirové 1,15 %,
Čuvaši 1,05 %, Čečenci 1,04%, Arméni 0,86 %,
a asi 160 dalších národností a etnických skupin.
Hlava státu prezident republiky Vladimir Vladimirovič Putin (7. květen 2012)
Předseda vlády Dmitrij Anatoljevič Medvěděv (8. květen 2012)

Rusko je parlamentní demokracií. Formou vlády se jedná o prezidentskou republiku. V čele země tedy stojí prezident.

Výkonná moc patří vládě, zákonodárná se dělí mezi vládu a dvoukomorový parlament – Federální shromáždění. Ten je nejvyšším reprezentativním a zákonodárným orgánem země.

Dolní komorou je Státní duma, horní se nazývá Rada federace. Duma je tvořena 450 poslanci volenými v parlamentních volbách. V Radě federace zasedá 170 senátorů.

Podle posledního sčítání lidu z 1. září 2007 činí počet obyvatel Ruské federace více než 142 000 000 lidí.

Rusové tvoří 79,83 % veškerého obyvatelstva. Významnými menšinami jsou Tataři (3,83 %), Ukrajinci (2,03 %), Baškirové (1,15 %), Čuvaši (1,13 %) a Čečenci (0,94 %).

V současném Rusku existuje více než 70 náboženských směrů. Podle ústavy jsou všechny náboženské spolky v zemi nezávislé na státu a rovnoprávné před zákonem. Tradičními náboženstvími v Rusku jsou pravoslaví, islám, v menší míře judaismus a buddhismus. Většina obyvatel vyznává pravoslaví 55 %. Islám 18 %, judaismus 5 % a křesťanství 7 %.

Historie současného Ruska začala ve 14. století územní expanzí malého moskevského knížectví. Rusko se postupně stalo jednou z klíčových mocností Evropy. Panovnicí jako Petr I. a Kateřina Veliká pomohli svými reformami a výbojnou zahraniční politikou vzestupu Ruska. První světová válka otřásla doslova celým Ruskem a přivodila pád monarchie. Nová bolševická vláda vyhlásila na troskách ruské říše v roce 1922 Sovětský svaz. V druhé polovině 20. století se pak Sovětský svaz stal jedním z hlavních aktérů studené války. Prohra v soupeření se Spojenými státy během studené války a vnitřní hospodářské problémy vedly k rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 a vzniku nezávislého Ruska.

Rusko je se 17 miliony kilometry čtverečními největším státem na světě. Na západě hraničí s pobaltskými republikami a Baltským mořem, na východě pak s Tichým oceánem. Reliéf je převážně rovinatý, mimo pohoří Ural, které tvoří hranici mezi evropským Ruskem a Sibiří a Kavkaz s nejvyšší horou Elbrusem (5642 m). Na východ od Uralu leží jedna z největších nížin světa - bažinatá Západosibiřská rovina, protékaná veletoky Obu s Irtyšem a Jenisejem. Jezero Bajkal představuje největší zásobárnu sladké vody na světě a zároveň jedinečný ekosystém.

Rusko je rozsáhlou zemí, a proto zde najdeme několik rozdílných klimatických oblastí. Pro počasí v severním a středním Rusku je charakteristické velké střídání teplot v průběhu roku. Jaro a podzim jsou o něco studenější než ve střední Evropě. Na druhé straně jsou zimy podstatně chladnější a to nejen na severu, ale také v centrálním Rusku. Na jihovýchodě, tedy v oblasti stepí, jsou velmi nízké teploty v zimě a naopak velmi vysoké v létě, kdy také málo prší. Na černomořském pobřeží jsou zimy mírné a léta příjemně teplá. Pro oblast Sibiře jsou typické velice nízké teploty v zimě, léta jsou krátká a četnými srážkami. Celá Sibiř a Dálný východ se nacházejí v pásmu věčné zmrzlé půdy, která působí značné problémy při výstavbě.

Ruské hospodářství se soustředí převážně na získávání a export nerostného bohatství země (zejména ropy a zemního plynu). V zahraničí jsou proto dobře známy ruské energetické společnosti, jako například firma Gazprom. Zemědělství je poměrně zaostalé a do budoucna představuje pro Rusko velkou výzvu.

EU a Rusko:

Ruská federace patří k jednomu z nejvýznamnějších sousedů EU. Rusko je největším státem světa a s Unií sdílí nejdelší hranici. Rusko je pro EU důležité zejména v oblasti obchodu a zajišťování bezpečnosti.

Unie dnes odebírá více jak čtvrtinu své veškeré spotřeby zemního plynu a ropy z Ruska. Tato závislost na Rusku se bude do budoucna pravděpodobně zvětšovat. Některé evropské státy proto hledají alternativní dodavatele, aby tak snížily svou závislost.

Rusko stále zůstává důležitým hráčem na mezinárodním poli a může například sehrát významnou roli při snaze Bruselu stabilizovat oblast Balkánu nebo Kavkazu. Dále pak Moskva a Brusel spolupracují v oblasti boje s organizovaným zločinem a boje proti terorismu.

Na druhou stranu EU občas kritizuje některé problémy ruské demokracie, jako nedostatečnou svoboda tisku, a porušování lidských práv (například v Čečensku). Rusko je zase nespokojeno s vízovou politikou EU vůči ruským občanům a usiluje o její zmírnění či zrušení. Zejména palčivý je v tomto ohledu problém Kaliningradské oblasti, která je sice součástí Ruska, ale je obklopena státy Evropské unie.

Setkání nejvyšších představitelů EU a Ruska probíhají na pravidelných summitech dvakrát do roka.

Moskva na Google Maps

Odkazy:

Stručné informace o Rusku (domácí politická situace, zahraniční politika, hospodářství):
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={0A56BA9E-2EC6-4552-A648-91A604ACAA8D}
Geografická a historická charakteristika Ruska:
http://www.libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=141
Vztahy EU a Ruska (v angličtině):
http://ec.europa.eu/external_relations/russia/intro/index.htm
Wikipedie – otevřená encyklopedie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.