Top banner
zpět na homepage
USA
Kategorie: Sousedé EU

Spojené státy americké

Spojené státy leží v Severní Americe a skládají se z 50 států. V čele států stojí prezident, který plní podobnou roli jako premiér ve většině evropských států. Zákonodárnou moc vykonává dvoukomorový parlament neboli Kongres. Jednotlivé státy mají vlastní vládu, ale musí se v zásadních otázkách a zahraniční politice podřídit federální vládě ve Washingtonu.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název USA
Oficiální název (=rozšířený název) Spojené státy americké
Název v národním jazyce United States of America
Hlavní město Washington, DC
Státní zřízení federativní prezidentská republika
Rozloha 9 826 675 km2
Délka hranic 12 034 km
Obyvatelstvo 313 847 465 (červenec 2012)
Přírůstek obyvatel 0,899% (2011)
oficiální Jazyk angličtina (82,1%), havajština (na Havaji)
ostatní Jazyky španělština (10,7%), další indo-evropské jazyky (3,8%)
Měna dolar (USD)
HDP 15,09 bilionů USD (2011)
HDP na hlavu 49 000 USD (2011)
Růst HDP 1,7% (2011 )
Člen EU ne
Dluh 69,4% HDP (2011)
Počet migrantů 3,62 migrantů/1000 obyvatel (2011)
Etnické menšiny Bílí Američané 79,96%, Afroameričané 12,85%, Asiati 4,43%,
Indiáni a původní obyvatelé Aliašky 0,97%,
původní obyvatelé Havaje a ostatní pacifičtí ostrované 0,18%
Hlava státu prezident republiky Barack H. Obama (20. leden 2009)
víceprezident Joseph Biden (20. leden 2009)

Spojené státy jsou nejstarší federací světa. Jde o zastupitelskou demokracii. Území spadá pod troje orgány – na federální, státní a místní úrovni, ačkoliv mnohé oblasti jsou spravovány více místními správami, například i okresními nebo metropolitními orgány. Všechny tyto správní orgány jsou voliči voleny v tajných volbách nebo jmenovány voliči volenými zástupci.Státní správa se na federální úrovni skládá ze tří složek. První je zákonodárná – tvoří ji kongres, skládající se ze senátu a sněmovny reprezentantů, určující federální zákony, vyhlašující války, schvalující mezinárodní dohody a federální rozpočet. Druhou je složka výkonná - sem patří prezident, se schválením senátu jmenující vládu a další úředníky, spravující federální právo, vetující návrhy zákonů a velící armádě. Třetí složkou je soudnictví – ji tvoří nejvyšší soud a níže postavené federální soudy jmenované prezidentem se svolením senátu jež právo vykládají a určují platnost zákonů podle ústavy.

Kongres Spojených států je parlamentem dvoukomorovým. Sněmovna reprezentantů má 435 členů. Poměr počtu zástupců z každého státu se každý desátý rok mění podle vývoje počtu obyvatel. Každému státu je však zajištěn nejméně jeden zástupce, jehož má v současnosti sedm států. Každý stát má dva senátory volené na šestileté volební období. Po dvou letech se třetina senátu obměňuje.

Ústava Spojených států je nejvyšším zákonným dokumentem amerického právního systému. Je společenskou smlouvou upravující fungování společnosti pomocí zvolené vlády. Veškeré zákony i postupy států a federální vlády mohou být předmětem zkoumání a je-li shledáno, že nejsou ve shodě s ústavou, jsou zneplatněny.

Politický systém je většinový. K americké politické kultuře patří velká soupeřivost mezi dvěma největšími stranami a vysoký podíl veřejnosti v politice. Americké politice dominují dvě největší strany – Republikánská strana a Demokratická strana. Členové těchto dvou stran drží převážnou většinu volených úřadů v celé zemi na federální, státní i místní úrovni.

Spojené státy mají více než 300 milionů obyvatel. Počet ilegálních imigrantů se odhaduje na 12 milionů. Populační růst je 0,89 %, což je celkem vysoké číslo; např. v porovnání s Evropskou Unií, kde je přírustek pouze 0,16 %. USA mají velmi rozmanitou populaci. V zemi je 31 etnických skupin s počtem obyvatel větším než 1 milion. Je to dáno imigrací, která provázela Spojené státy po celou jejich historii, a stále provází. Předchozí staletí se do Spojených států stěhovali hlavně Evropané, dnešní imigranty představují přistěhovalci z Latinské Ameriky a z Asie.

Podle odhadu z roku 2005 tvoří 74,7 % obyvatelstva běloši, 12,1 % afroameričané, 4,3 % Asiaté, indiáni a Inuité 0,8 %, jiná nebo více ras tvoří 7,9 %. Nejrychleji rostoucí skupinou jsou obyvatelé hispánského původu. Nehispánští běloši (většinou evropského původu) nyní představují asi 67,1 % populace.

Nejrozšířenějším náboženstvím ve Spojených státech je křesťanství, k němuž se hlásí asi 3/4 obyvatel. Nekřesťanská náboženství představují asi 3,5 % obyvatel USA, přičemž nejvýznamnější z nich jsou judaismus, islám, budhismus a hinduismus. Zejména počet vyznavačů islámu a budhismu rychle roste. Obyvatel bez vyznání je asi 14 %.

Spojené státy vznikly z boje 13 anglických kolonií v Severní Americe za nezávislost na konci 18. století. V následujícím období se nová republika vydala na cestu nevídané hospodářské a teritoriální expanze. Problém otrokářství v 19. století rozdělil americkou společnost. V roce 1861 začala občanská válka, poté co se odtrhlo několik jižních států odmítajících zrušení otroctví. Válka skončila v roce 1865 vítězstvím Severu a zachováním teritoriální jednoty Spojených států. Ve 20. století se pak Spojené státy díky své obrovské hospodářské a vojenské síle intenzivně angažovaly ve světovém dění.

Spojené státy americké leží v Severní Americe. Jejich břehy omývá z východu Atlantský oceán a ze západu Tichý oceán. Stát Aljaška leží v severní části. Aljašku odděluje od Euroasijského kontinentu Beringův průliv. Mezi nejznámější poloostrovy patří Florida na jihu USA, která odděluje Mexický záliv od Atlantského oceánu. Ze severu mají USA společnou hranici s Kanadou a na jihu s Mexikem. Floridský průliv odděluje USA od souostroví Bahamy a od Kuby.

Větší část území USA patří do úmoří Atlantského oceánu. Vlévají se do něj veletoky jako Mississippi, s přítokem Missouri (nejdelší říční soustava USA - 6212 km), Řeka Svatého Vavřince, Rio Grande. Tichý oceán přijímá většinou kratší toky tekoucí z Kordiller. Mezi významnější patří řeky Columbia a Colorado.

V USA najdeme i mnoho jezer. Ledovcového původu jsou Velká jezera (Hořejší jezero, Michiganské jezero, Huronské jezero a jezero Ontario), které tvoří největší zásobárnu sladké vody na světě a přírodní hranici mezi USA a Kanadou.

Spojené státy mají v současné době stále nejvýkonnější ekonomiku na světě. Vyspělý strojírenský průmysl se specializuje například na výrobu dopravních letadel. Spojené státy mají také rozsáhlý bankovní a finanční sektor. Sektor služeb tvoří významnou část amerického hospodářství.

EU a USA:

Již od konce druhé světové války se Spojené státy silně angažovaly v Evropě. Spojené státy prostřednictvím své ekonomické pomoci Evropě byly i u zrodu Evropské unie. V dnešních dnech je přítomnost Spojených států v Evropě viditelná zejména díky vojenské organizaci NATO.

V oblasti zahraniční politiky se EU a USA do určité míry rozchází. Válka v Iráku ochladila vztahy s EU. Některé členské státy se ostře postavily proti akcím Washingtonu na Blízkém Východě.

Dá se proto s jistou mírou zjednodušení tvrdit, že oproti USA, upřednostňuje Unie v zahraniční politice opatrnější přístup s důrazem na diplomatické řešení.

I přesto zůstávají USA a EU jeden pro druhého klíčovými partnery. Toto partnerství je postavené především na sdílených demokratických hodnotách, propojenosti jednotlivých ekonomik a spolupráci v NATO.

Ale i tito partneři se občas nevyhnou tvrdým obchodním sporům. Spor o zemědělské dotace a soupeření výrobců letadel amerického Boeingu a evropského Airbusu bude zaměstnávat politiky v Bruselu a Washingtonu ještě hodně dlouho. Dalším jablkem sváru je pak oblast ekologie. Unie kritizuje neochotu Spojených státu přistoupit na Kjótský protokol o omezení produkce skleníkových plynů.

K posílení obchodu a možná i vzájemných vztahů se do budoucna uvažuje o zřízení zóny volného obchodu mezi USA a EU.

Washington D.C. na Google Maps

Odkazy:

Stručné informace o Spojených státech (domácí politická situace, zahraniční politika, hospodářství):
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={058D3AB9-040F-4801-999E-291CD12585A3}
Geografická a historická charakteristika Spojených států:
http://www.libri.cz/databaze/staty/podlist.php?id=156
Vztahy EU a Spojených států (v angličtině):
http://ec.europa.eu/external_relations/us/intro/index.htm
Wikipedie – otevřená encyklopedie:
http://en.wikipedia.org/wiki/Usa
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.