Top banner
zpět na homepage
Čína
Kategorie: Sousedé EU

Čínská lidová republika

Čínská lidová republika je největším asijským státem a čtvrtým největším státem světa. Je také současně nejlidnatějším státem světa, jenž se každý rok rozrůstá o zhruba 14 milionů obyvatel. Čína zaujímá rozlehlé území ve východní Asii až k Tichému oceánu. Spojnice nejsevernějšího bodu s nejjižnějším měří 5 500 km a nejvýchodnějšího s nejzápadnějším 5 200 km.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Čína
Oficiální název (=rozšířený název) Čínská lidová republika
Název v národním jazyce Zhonghua Renmin Gongheguo - Čung-chua žen-min kung-che-kuo
Hlavní město Peking
Státní zřízení komunistická republika s vládou jedné strany
Rozloha 9 596 961 km2
Délka hranic 22 117 km
Obyvatelstvo 1 343 239 923 (červenec 2011)
Přírůstek obyvatel 0,481% (2011)
oficiální Jazyk standartní čínština neboli mandarínština, mongolština (v Nei Mongol), iighur (v Xinjiang Uygur) a tibetšina (Xizang - Tibet)
ostatní Jazyky Yue (Canton), Wu (Shanghai), Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese), Xiang, Gan, Hakka, jazyky etnických menšin
Měna juan (RMB)
HDP 7,298 bilionů USD (2011)
HDP na hlavu 8 500 USD (2011)
Růst HDP 9,2% (2011 )
Člen EU ne
Dluh 43,5% HDP (2011)
Počet migrantů -0,33 migrantů/1000 obyvatel (2011)
Etnické menšiny Zhuang, Manchu, Hui, Miao, Uighur, Tujia, Yi, Mongolové, Tibeťané, Buyi, Dong, Yao, Korejci atd. 8,5% (2000)
Hlava státu generální tajemník Komunistické strany číny Hu Jintao (15. březen 2003)
Předseda vlády Wen Jiabao (16. březen 2003)

Čína přímo sousedí se 14 zeměmi, má proto nejvíce sousedů ze všech zemí světa. Jsou jimi Indie (3380 km), Pákistán (523 km), Afghánistán (76 km), Tádžikistán (414 km), Kyrgyzstán (858 km), Kazachstán (1533 km), Rusko (3645), Mongolsko (4677 km), Severní Korea (1416 km), Vietnam (1281 km), Laos (423 km), Myanmar (2185 km), Bhútán (470 km) a Nepál (1236 km). Další sousedé jsou odděleni mořem – je to Japonsko, Jižní Korea, Filipíny, Čínská lidová republika na Tchai-wanu, Brunej, Indonésie a Malajsie. Jižní a východní hranici obklopuje Po-chajské moře, jež je považováno za čínské kontinentální moře, dále pak Žluté, Východočínské a Jihočínské moře, které jsou součástí Tichého oceánu. Čína má vícestupňový správní systém, na jehož vrcholu stojí provincie. Těch je celkem třiadvacet. Mimo provincie je Čína rozdělena na 5 autonomních oblastí (Džungarsko, Tibet, Vnitřní Mongolsko, Ningxia a Guangxi), které obývají především příslušníci národnostních menšin, 4 samosprávná města (Čchung-čching, Peking, Šanghaj, Tchien-t´in) a 2 zvláštní správní oblasti (Hongkong, Macao). Klima je velmi různorodé – tropické na jihu a subarktické na severu. Na území Číny se nalézá velké množství hor, rovin, pouští na západě, delt a kopců na východě. V Číně se také nalézá nejvyšší hora světa – Mount Everest (8 850 m). V zemi jsou časté tajfuny při pobřeží – zhruba pět za rok, dále pak povodně, vlny tsunami, zemětřesení a období sucha.

V čele Čínské lidové republiky stojí prezident Chu Ťin Tchao (od 15. března 2003). Prezident je volen Národním lidovým shromážděním na pětileté období, přičemž zvolen může být maximálně dvakrát. Prezident navrhuje premiéra, kterého poté schvaluje Shromáždění. Současným čínským premiérem je Wen Ťia-pao. Parlament je jednokomorový – Národní lidové shromáždění – má 2 985 křesel. Členové jsou voleni městskými, regionálními a provinčními Shromážděními na pětileté období. Státní vlajka je červené barvy, na ní je jedna velká žlutá pěticípá hvězda a čtyři malé v horním levém rohu.

Na území Číny žije 55 oficiálně uznávaných menšin světa, například Mongolové, Tibeťané, Kazaši, Ujgurové, národy Čuangů, Iů a Miaoů, přesto 93% obyvatel Číny tvoří Číňané Chanové. Nejpočetnější část obyvatelstva tvoří lidé ve věku 15 – 64 let (zhruba 71%), dále 20% jsou to děti do 15 let a zbylých 9% tvoří lidé starší 64 let. Průměrný věk obyvatelstva je kolem 33 let. Délka dožití je v průměru 72 let, z toho ženy se dožívají průměrně 74 let, muži 71 let. Čína je oficiálně ateistickou zemí, 69% obyvatelstva jsou oficiálně ateisté. 20% obyvatelstva zastupují konfuciáni, 5% buddhisté, 2% taoisté, 3-4% křesťané a 1-2% muslimové.

Čínská ekonomika se během posledního čtvrt století změnila z centrálně plánované na více obchodně a mezinárodně orientovanou. Vzrostl také počet soukromých podniků. V dnešní době je Čína jedním z hlavních aktérů globální ekonomiky. V 70 letech započaly reformy, které postupně přecházely z kolektivního zemědělství na soukromý sektor a povolovaly postupnou liberalizaci cen. Od té doby také velmi vzrostl nestátní sektor. V roce 2006 se Čína stala po Spojených státech 2. největší ekonomikou světa, ačkoliv zde stále žije okolo 130 milionů lidí pod hranicí chudoby. HDP v roce 2006 dosahoval 2,68 bilionů USD a inflace se udržela pod 2%. Průmysl v Číně zaujímá 48%, služby 40% a zemědělství 12%. V Číně jsou zásoby uhlí, železa, ropy, zemního plynu, rtuti, cínu, uranu a dalších, proto je rozvinutý důlní průmysl, dále pak průmysl zpracování rud, železa a oceli. V zemi je i průmysl strojní, chemický, potravní a lodní. Pěstuje se rýže, pšenice, kukuřice, brambory, ořechy, čaj, bavlna. Nezaměstnanost se pohybuje okolo 4,5%.

Od sjednocení v roce 221 př.n.l. byla Čína císařstvím. Téměř tisíc let vlády císařů zakončila dynastie Čching, která vládla od roku 1644 až do svého pádu v roce 1911. Kritické období císařství prožívalo v období tří opiových válek, kdy v roce 1842 ztratilo Hongkong, který připadl Británii. Další války Čína vedla s Francií a Japonskem, které získalo ostrov Taiwan. Poslední silnou panovnicí byla císařovna Cch´-si, po jejíž smrti poslední čínská dynastie padla. 1. ledna 1911 po revolučním převratu byla vyhlášena Čínská republika, v čele s prezidentem Sunjatsenem. Až do roku 1949 byla však země prakticky bez vlády, zmítaná v bojích mezi komunisty, nacionalisty a místními válečníky. Situace se vyhrotila ještě v roce 1937, kdy zemi okupovalo Japonsko. Po druhé světové válce pokračovaly rozbroje mezi komunisty v čele s Mao Ce-Tungem, kteří se obrátili na nejpočetnější vrstvu obyvatelstva – na rolníky a nacionalisty – Kuomintangem v čele s Čankajškem. V roce 1946 začala občanská válka, která si vyžádala 11 až 12 milionů životů. Komunistická strana obsadila většinu území. Čankajšek se svými příznivci uprchl na ostrov Taiwan, kde vyhlásil Čínskou republiku. Mao Ce-Tung vyhlásil 1. října 1949 Čínskou lidovou republiku. Od tohoto dne až do roku 1976 vládl v Číně Mao. Ten zestátnil průmysl a kolektivizoval zemědělství, v roce 1950 okupoval Tibet. V roce 1958 vyhlásil program Velkého skoku – všeobecné mobilizace obyvatel a zdrojů Číny k zajištění rychlého hospodářského růstu. Tato reforma však v konečném efektu byla pro Čínu pohromou – na hladomor zemřelo podle odhadů kolem 30 milionů obyvatel. Dalším špatným krokem Maa bylo v roce 1966 vyhlášení programu – Velké proletářské kulturní revoluce. Tento program Mao vyhlásil zvláště proto, že se obával vzrůstu úřednické a intelektuální elity. Učitelé, technici, vědci, ale i straničtí funkcionáři byli prohlášeni za třídní nepřátele a posláni na venkov – takto mělo být dosaženo skutečné beztřídní společnosti. V roce 1964 Čína provedla úspěšnou jadernou zkoušku a zařadila se tak mezi jaderné mocnosti. Po smrti Mao Ce-Tunga v roce 1976 označila nová vláda Kulturní revoluci i Velký skok za největší tragédii v dějinách Číny. V následujících letech proběhly reformy a Čína se hlavně po ekonomické stránce začala přibližovat Západu. Vznikly dokonce Zvláštní ekonomické zóny, kde bylo povoleno podnikat zahraničním investorům. 1. července 1997 byl k Čínské lidové republice připojen Hongkong, dříve pod správou Velké Británie, pod podmínkou „jeden stát, dva systémy“. 20. prosince 1999 bylo pod stejnými podmínkami připojeno Macao, jež bylo dříve pod správou Portugalska.

Před 18 lety uvalila EU na Čínu zbrojní embargo, o jehož zrušení Čína loni v září požádala. Evropská Unie je v současnosti znepokojena vysokým vývozem čínské oceli a textilu do EU. To způsobuje EU velký deficit. Čína Evropské Unii ustoupila, když souhlasila se zvýšením vývozních cel na textil, EU zvažuje další opatření proti čínskému dovozu.

Peking na Google Maps

Odkazy:

oficiální stránky čínského velvyslanectví v ČR (česky):
http://www.chinaembassy.cz/cze/
portál americké zpravodajské služby CIA (v angličtině):
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
Encyklopedie států na stránkách Ministerstva zahraničí ČR (česky):
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={7F7ECA5C-4318-4C9C-881C-ECA5E7CAD6E5}
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.