Top banner
zpět na homepage
Palestina
Kategorie: Sousedé EU

Autonomní území pod Palestinskou národní správou

Palestinská území jsou blízkovýchodní lokality rozprostírající se v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu v rozmezí hranic z roku 1967. Až do roku 2005, kdy se izraelská armáda stáhla z Pásma Gazy, byla obě území okupována Státem Izrael. Pásmo Gazy sousedí s Izraelem a Egyptem a jeho západní pobřeží je omýváno Středozemním mořem. Západní břeh Jordánu sousedí s Izraelem a Jordánskem a patří k němu malá část Mrtvého moře. Palestinci si nárokují jako své hlavní město Východní Jeruzalém, který nazývají Al-Kuds. Prozatím jsou však veškeré vládní instituce rozmístěny v městě Gaza v Pásmu Gazy a městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu. Palestina je republikou se silným postavením prezidenta, kterým je Mahmud Abbás.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Palestina
Oficiální název (=rozšířený název) Autonomní území pod Palestinskou národní správou
Název v národním jazyce Al-Sulta al-wataníja al-filastiníja
Hlavní město Východní Jeruzalém, fakticky Ramalláh
Státní zřízení poloprezidentská autonomní oblast
Rozloha Celkem:(Západní břeh a Gaza): 6 220 km2, Západní břeh Jordánu čítá:5,860 km2, Pásmo Gazy: 360 km2
Délka hranic Pásmo Gazy: 62 km, Západní břeh Jordánu: 404 km
Obyvatelstvo Západní břeh Jordánu: 2 622 544 (červenec 2012), Pásmo Gazy: 1 710 257 (červenec 2012)
Přírůstek obyvatel Západní břeh Jordánu: 2,063% (2012), Pásmo Gazy: 3,108% (2012)
oficiální Jazyk arabština
ostatní Jazyky hebrejština
Měna nový izraelský šekel (NIS), neoficiálně: na západním břehu jordánský dinár (JOD), v pásmu Gazy egyptská libra (EGP);
HDP 6,641 miliard USD (2009 )
HDP na hlavu 2 900 USD (2009)
Růst HDP 7% (2009)
Člen EU ne
Dluh 1,04 miliard USD (2010)
Počet migrantů 0 migrantů/1000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny Arabi 83%, Židé 17%
Hlava státu Mahmoud Abbas (uznávaný Fatahem), Aziz Duwaik (uznávaný Hamasem)
Předseda vlády Salam Fayyad (uznávaný Fatahem), Ismail Haniyeh (uznávaný Hamasem)

Pásmo Gazy je převážně rovinaté až kopcovité, kolem pobřeží se často vytváří písečné duny. Západní břeh Jordánu je především skalnatý a hornatý, vegetace se nachází spíše na západě, blíže k izraelským hranicím, východ území je zcela pustý. Palestinská území mají mírné podnebí s mírnou zimou, avšak suchým a horkým létem. Teploty a množství srážek se mění v závislosti na nadmořské výšce.

Palestina má více než 3 miliony obyvatel, z čehož 46% tvoří obyvatelé do 14 let, 10,6% mladí od 15 do 19 let, 38,9% pak obyvatelé ve věku od 20 do 59 let a zbylá 4,3% jsou obyvatelé nad 60 let. V Palestině žije 83% palestinských a jiných Arabů a zbytek obyvatel představují Židé. Palestinské obyvatelstvo je převážně muslimské (98 % - především sunnité), s tím že křesťané tvoří necelá 2 % celkového počtu obyvatel. Země oficiálně uznává islám, křesťanství a víru sekty Samaritánů.

Palestina je původní označení pro historické území rozprostírající se mezi Středozemním mořem a řekou Jordán. Na většině tohoto území se dnes rozkládá židovský Stát Izrael. Palestina byla četně osidlována nejrůznějšími kmeny a střídavě byla podmaňována Asýrií, Babylonií, Makedonskou říší, Egyptem a později se stala jednou z římských provincií. V 7. století byla obsazena muslimy a ovlivněna Islámem. Od 16. století se stala součástí velké Osmanské říše, ve které setrvala až do konce první světové války, po jejímž skončení byla spravována Velkou Británií. Již od druhé poloviny 19. století se Palestina stala cílem židovských osadníků, kteří sem přicházeli s úmyslem vytvořit trvalý židovský stát. Ideový směr, jehož hlavním cílem je právě vznik nového židovského státu v zaslíbené zemi, se nazývá sionismus. Za jeho zakladatele je považován Theodor Herzl. Sionismus se brzy rozšířil zvláště mezi východoevropskými Židy, které ohrožoval antisemitismus (nepřátelství nebo předsudky vůči Židům jako představitelům judaismu, etnické skupině nebo rase) a pogromy (rasové nepokoje zaměřené proti Židům, ke kterým docházelo ve východní Evropě a Rusku). Později se Židé do Palestiny uchylovali ve snaze uniknout nacistickému pronásledování.

V květnu 1948 byl proti vůli arabských obyvatel Palestiny vyhlášen samostatný židovský stát, který se okamžitě stal terčem útoku okolních arabských států. Své uznání si musel několikrát v průběhu druhé poloviny 20. století vydobýt zbraněmi. Kořeny arabsko-izraelského konfliktu můžeme tedy hledat ve sporu o kontrolu palestinského území, ale i v dohadech o status města Jeruzalém, které je oběma stranami považováno za hlavní město. Velkým problémem je i otázka návratu palestinských uprchlíků či kontroverzní bariéra vystavěná Izraelem kolem Západního břehu Jordánu ve snaze zabránit teroristickým útokům na Stát Izrael.

Vznik nezávislé palestinské státní správy je pak výsledkem pozdějších mírových dohod z počátku 90. let. Slibně se vyvíjející mírový proces byl však přerušen vypuknutím tzv. intifády, palestinského povstání, a do dnešních dnů se jej nepodařilo obnovit. Palestinská samospráva se potýká s naprostou ekonomickou závislostí na Izraeli, s neschopností zamezit teroristickým útokům, které jsou vedeny z jejího území na židovský stát, s chudobou, nedostatkem financí a de facto občanskou válkou mezi přívrženci politických hnutí Fatah a Hamas. Přítomnost izraelských vojáků a osadníků na Západním břehu ztěžuje ekonomický rozvoj a běžný život Palestiny.

Palestinská samospráva je součástí tzv. Barcelonského procesu, partnerství členských zemí Evropské unie a 10 zemí (mj. Egypt, Izrael apod.), které se rozprostírají kolem Středozemního moře. Název je odvozen od Barcelonské deklarace přijaté v roce 1995 ve stejnojmenném španělském městě. Od roku 2004 spadá tento proces pod Evropskou politiku sousedství. Evropská unie má s Palestinou uzavřenou asociační dohodu a snaží se aktivně zapojovat do blízkovýchodního mírového procesu, např. poskytováním financí palestinské vládě či snahou o liberalizaci vzájemného obchodu, což se k kvůli probíhající občanské válce a existenčním sporům se Státem Izrael stává obtížným.

Východní Jeruzalém na Google Maps

Odkazy:

Oficiální stránky palestinského ministerstva informací
http://www.minfo.gov.ps/
Oficiální stránky palestinského ministerstva zahraničí (stránky jsou zatím ve výstavbě)
http://www.mofa.gov.ps/English/index.php
Stránky nevládní organizace Passia
http://www.passia.org/
Stránky palestinského zastoupení v České republice
http://www.palestine.cz/

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook : Pásmo Gazy
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html
CIA World Factbook : Západní břeh
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/we.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/palestina/1001469/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.