Top banner
zpět na homepage
Švýcarsko
Kategorie: Sousedé EU

Švýcarská konfederace

Švýcarsko je středoevropský stát rozkládající se východně od Francie a severně od Itálie. Sousedí s 5 státy, a to s Rakouskem, Francií, Itálií, Lichtenštejnskem a Německem, přičemž jejich společná hranice měří 1 852 km. Je spolkovou republikou s konfederativními rysy. Prezident je volen na roční funkční období a je zároveň jedním ze sedmi ministrů Spolkové rady (vlády). Od ledna 2007 tuto funkci vykonává ministryně zahraničních věcí Michelin Calmy-Rey.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Švýcarsko
Oficiální název (=rozšířený název) Švýcarská konfederace
Název v národním jazyce německy: Schweizerische Eidgenossenschaft,
francouzsky: Confédération Suisse
italsky: Confederatione swizzera
Hlavní město Bern
Státní zřízení federativní republika s přímou demokracií
Rozloha 41 277 km2
Délka hranic 1 852 km
Obyvatelstvo 7 655 628 (červenec 2011)
Přírůstek obyvatel 0,199% (2011)
oficiální Jazyk němčina (63,7%), francouzština (20,4%), italština (6,5%)
ostatní Jazyky srbochorvatština (1,5%), albánština (1,3%), portugalština (1,2%), španělština (1,1%), angličtina (1%)
Měna švýcarský frank (CHF)
HDP 636,1 miliard USD (2011)
HDP na hlavu 43 900 USD (2011)
Růst HDP 1,9% (2011)
Člen EU ne
Dluh 52,4% HDP (2011)
Počet migrantů 1,27 migrantů/1000 obyvatel (2011)
Etnické menšiny Němci 65%, Francouzi 18%, Italové 10%, Rumuni 1%, další 6%
Hlava státu spolková radní Doris Leuthard
spolková radní Eveline Widmer-Schlumpf
spolkový rada Ueli Maurer
spolkový rada Didier Burkhalter
spolková radní Simonetta Sommaruga
spolkový rada Johann Schneider-Ammann
spolkový rada Alain Berset
Spolková kancléřka Corina Casanova

Švýcarsko je převážně hornaté, na jihu se rozprostírají Alpy, na severozápadě pohoří Jura. Střed země je rovinatý až kopcovitý, s velkým množstvím jezer. Podnebí je mírné, ale mění se v závislosti na nadmořské výšce. Zimy jsou chladné se sněhovými nebo deštivými přeháňkami, léta jsou o poznání teplejší, ale často větrná a deštivá. Žije zde 65% Němců, 18% Francouzů, 10% Italů a 7% ostatních národností. 63,6% Švýcarů hovoří německy, resp. zvláštní švýcarskou němčinou, tzv. schwytzerdütsch, 19,2% francouzsky, 7,6% italsky, 0,58% rétorománsky (rétský prajazyk, ovlivněný latinou), 9% jinou řečí. Obyvatelé do 14 let představují 16,1% populace, obyvatelé ve věku od 15 do 64 let 68,2% a osoby starší 65 let tvoří 15,8% obyvatel. 44% Švýcarů vyznává římskokatolické náboženství, 37% protestantské, 8% jiné náboženství a nebo je bez vyznání.

Území Švýcarska bylo původně osídleno keltskými kmeny Rétů a Helvétů, později se stalo součástí Římské říše. Spojení kultur Rétů a Římanů dalo vzniknout rétorománštině, která se dochovala dodnes. Po rozpadu Římské říše spadalo Švýcarsko do Franské říše a poté bylo připojeno k římskoněmeckému císařství. V roce 1290 utvořily tři kantony Uri, Schwytz a Unterwaltz tzv. Helvétskou konfederaci, která zajišťovala vzájemnou pomoc v boji proti Habsburkům. Postupně se ke svazu připojovaly další kantony. V 16. století byly kantony ovlivněny nastupující náboženskou reformací, zejména kalvinismem. Samostatnost kantonů byla stvrzena až podepsáním Vestfálského míru v roce 1648, od kdy se také datuje jejich vojenská neúčast v evropských sporech. Vídeňský mír z roku 1815 potvrdil Švýcarsko v hranicích, jaké známe dnes. Švýcarská ústava byla sepsána v roce 1848 po krátké občanské válce.

I když je Švýcarsko obklopeno státy Evropské unie, samo jejím členem není. V roce 1992 odmítlo účast v Evropském hospodářském prostoru, ale má s Unií uzavřeno několik bilaterálních smluv, které pokrývají např. spolupráci v rámci Schengenské a Dublinské konvence, spolupráci v boji proti padělatelům a spolupráci v oblasti zlepšování životního prostředí, vzdělání, vědy či kultury.

Švýcarsko je členem Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které vzniklo v roce 1960 jako alternativa k evropské integraci rozvíjející se kolem Francie a Německa. Ústředním členem ESVO byla až do roku 1973 Velká Británie. I přesto, že Konfederace splňuje veškeré podmínky pro vstup do Evropské unie, švýcarská veřejnost je v současné době proti vstupu. Švýcarsko je druhým největším obchodním partnerem členských zemí Unie.

Bern na Google Maps

Odkazy:

Informace o Švýcarsku
http://www.swissinfo.org/eng/index.html
Oficiální stránky švýcarského parlamentu
http://www.parlament.ch/e/
Seznam oficiálních stránek švýcarských institucí
http://www.gov.ch/govchen.nsf/webfmMain
Stránky švýcarského zastoupení v České republice
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/reps/eur/vcze/embpra.html

Při zpracování hesla čerpáno také z:

CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sz.html
Oficiální portál pro podnikání a export Businessinfo.cz
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/svycarsko/1000681/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.