Top banner
zpět na homepage
Norsko
Kategorie: Sousedé EU

Norské království

Norské království (Kongeriket Norge) rozprostírající se v západní a severní části Skandinávského poloostrova je s rozlohou téměř 330 tisíc km2 sedmou největší zemí Evropy. Hlavní městem království je Oslo ležící na konci Oslofjordu. Norsko patří mezi největší producenty ropy a zemního plynu na světě. Jedná se o zemi s velmi vysokou životní úrovní obyvatel. Hodnota hrubého domácího produktu přepočtená na jednoho obyvatele je po Lucembursku druhá nejvyšší na světe.

statni vlajka
Základní údaje
Běžný název Norsko
Oficiální název (=rozšířený název) Norské království
Název v národním jazyce Kongeriket Norge
Hlavní město Oslo
Státní zřízení konstituční monarchie s parlamentní demokracií
Rozloha 323 802 km2
Délka hranic 2 542 km
Obyvatelstvo 4 985 870 (1.leden 2012)
Přírůstek obyvatel 0,327% (2012)
oficiální Jazyk dvě rovnoprávné verze norštiny (převládající bokmål a nynorsk)
ostatní Jazyky
Měna norská koruna (NOK)
HDP 483,7 miliard USD (2011 )
HDP na hlavu 54 200 USD (2011)
Růst HDP 1,7% (2011 )
Člen EU ne
Dluh 48,4% HDP (2011)
Počet migrantů 1,69 migrantů/1000 obyvatel (2012)
Etnické menšiny 7,5% Poláci (55 172 osob), Švédi (39 172), Němci (22 411), Dánové (20 939),
Litevci (16 396) a Briti (13 995). Iráčané (10 555), Somálci (11 117), Afghánci (8 230),
Pákistánci (8 300), Rusové (10 818) a Thajci (9 295); v nejsevernějších oblastech žije okolo 20 000 Laponců
Hlava státu král Harald V (17. leden 1991)
Předseda vlády Jens Stoltenberg (17. říjen 2005)

Norsko sousedí se třemi státy, na severovýchodě s Ruskem (196km) a Finskem (727 km) a na západě se Švédskem (1619km). Přestože se Norsko rozprostírá v nejsevernějších částech Evropy, panuje na většině norského území díky golfskému proudu mírné klima.

Norsko je konstituční monarchií, v jejímž čele stojí král Harald V. Jeho role je ale víceméně pouze reprezentativní. Státní vlajkou království je modrý a bílý kříž na červeném pozadí. Od roku 2005 vládne Norsku levostředá koalice složená ze Strany práce, Socialistické strany a Centra. Ministerským předsedou je Jens Stoltenberg ze strany práce.

V osmém století začala vikingská expanze, během které Norové zakládali města v Irsku, Grónsku, či na ostrovech u pobřeží Kanady. Ve 14. století se Norsko stalo součástí Dánska a během Napoleonských válek součástí Švédska. Samostatné Norsko bylo vyhlášeno až v roce 1905. Během druhé světové války bylo vzhledem ke své strategické pozici okupováno nacistickým Německem.

V Norsku žije 4 627 926 obyvatel, z nichž 19 % je mladších 14 let a 14.8 % starších 65 let. Přirozený přírůstek obyvatelstva byl v roce 2006 0.363%. Imigranti či jejich potomci tvoří v současném Norsku přibližně jednu dvanáctinu obyvatel. Nejvíce imigrantů pochází ze Švédska, Pákistánu a Iráku. Na severu Norska žijí původní obyvatelé Skandinávie - Sámové. 83 % obyvatel se hlásí k Norské luteránské církvi, zbytek tvoří většinou neluteránští křesťané a ateisté. Naprostá většina Norů hovoří Norským jazykem, ale existují zde i tři oficiální menšinové jazyky. Jedná se o Finštinu, ugrofinský jazyk Kven a Sámštinu.

Norsko disponuje bohatými nalezišti ropy a zemního plynu. Vláda si je vědoma skutečnosti, že se tyto naleziště jednou vyčerpají a tak ukládá zisky z prodeje těchto surovin do tzv. Ropného fondu. Nyní je v něm uloženo už více než 250 mld.$. Hrubý domácí produkt norské ekonomiky činil v roce 2006 213 mld. USD, neboli 46 300 USD na jednoho obyvatele. Norská ekonomika vzrostla v roce 2006 o 4,6 %.

Norští občané odmítli vstup Norska do Evropské unie v referendu. A to dokonce hned dvakrát. Napoprvé se tak stalo v roce 1972 a podruhé v roce 1994. Norsko však v roce 1994 vstoupilo do volného hospodářského prostoru, čímž pro něj platí volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu jako v ostatních částech Unie. Za přístup na vnitřní trh EU však musí Norsko Evropské unii finančně přispívat na podporu jejich slabších regionů. Od roku 1999 je Norsko také součástí Schengenského prostoru.

Oslo na Google Maps

Odkazy:

Souhrnné teritoriální informace (CZ)
http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/norsko/1000790/
Stránky o jednotlivých členských státech (CZ)
http://www.euroskop.cz/43564/clanek/svedsko/
oficiální stránky norské vlády (EN)
http://www.regjeringen.no/en.html?id=4
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.