Top banner
zpět na homepage
Evropský parlament
Kategorie: Instituce a organizace

Oficiální název: Evropský parlament

Anglicky: The European Parliament

Evropský parlament (EP) patří spolu s Radou EU a Evropskou komisí k základním institucím EU a je tedy jedním z nejvýznamnějších hráčů v evropském rozhodovacím procesu.

evropsky_parlament

Postavení EP je unikátní v tom, že je jedinou přímo volenou institucí Unie. Od roku 1979 se volby opakují v pětiletých intervalech – naposledy proběhly v roce 2009. Díky tomuto přímému vztahu s občany získal EP značný politický vliv i řadu formálních pravomocí a z původního slabého parlamentního shromáždění se vyvinula instituce v mnoha směrech podobná národním parlamentům.

Hlavním úkolem EP je podílet se na vytváření evropské legislativy (nařízení, směrnic atd.). EP ve spolupráci v Radou EU zpracovává návrhy Evropské komise. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost v prosinci 2009 se Evropský parlament účastní procesu v rámci tzv. běžné legislativní procedury jako rovnoprávný hráč a Rada jej – na rozdíl od minulosti – již nemůže přehlasovat. Kromě toho se EP podílí také na schvalování rozpočtu EU a vykonává i kontrolní funkci - jmenuje a může také odvolat Evropskou komisi.

V souladu s Lisabonskou smlouvou má EP v současnosti 736 členů. Přesné počty poslanců za jednotlivé státy byly stanoveny smlouvami a pohybují se od 5 (Malta) do 99 (Německo). Českou republiku zastupuje 22 poslanců.

Poslanci zasedají v EP podle své politické příslušnosti. V současnosti působí v EP 7 politických skupin, nejsilnějšími jsou skupina Poslanecký klub Evropské lidové strany - Křesťanských demokratů (EPP) a Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů. Předsedou EP byl v červenci 2009 zvolen Jerzy Buzek (EPP).

Poslanci EP pracují střídavě v Bruselu a ve Štrasburku. Sekretariát EP se nachází v Lucemburku. Finančně i časově náročné přesuny poslanců, dokumentace i zázemí EP mezi těmito třemi městy jsou předmětem časté kritiky.

Jedním ze základních pravidel EP je, že každý poslanec může na zasedání vystupovat ve svém mateřském jazyce. Proto EP zaměstnává nejvíce tlumočníků a překladatelů na světě - téměř 1/3 jeho zaměstnanců pracuje v těchto službách.

Odkazy:

Oficiální webové stránky Evropského parlamentu (česky)
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_cs.htm
Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice (česky)
http://www.evropsky-parlament.cz
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.