Top banner
zpět na homepage
Evropská centrální banka
Kategorie: Instituce a organizace

Anglicky: The European Central Bank

Evropská centrální banka (ECB) odpovídá od 1. ledna 1999 za provádění měnové politiky v eurozóně, tzn. v zemích, které zavedly euro. Ačkoliv je formálně integrována do institucionální struktury Unie, je při svém rozhodování nezávislá na ostatních orgánech či institucích EU i na vládách členských států. Proto jsou také veškeré finanční záležitosti ECB spravovány odděleně od ostatních finančních záležitostí Společenství.

Prvořadým cílem ECB je udržovat cenovou stabilitu v eurozóně, tzn. ochraňovat hodnotu eura. ECB tedy stanovuje a vede měnovou politiku eurozóny, spravuje devizové rezervy (finanční prostředky držené v cizí měně) států eurozóny, provádí devizové operace (nákup nebo prodej cizí měny) a má také výlučné právo povolovat vydávání bankovek v eurozóně.

ECB řídí tzv. Eurosystém složený z centrálních bank států eurozóny a také tzv. Evropský systém centrálních bank, prostřednictvím kterého koordinuje činnost centrálních bank všech členských států Evropské unie.

ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Jejími hlavními orgány jsou Výkonná rada, Rada guvernérů a Generální rada, v čele stojí prezident. Od roku 2003 zastává tuto pozici Jean-Claude Trichet, bývalý guvernér francouzské centrální banky. Jeho předchůdcem byl Wim Duisenberg z Nizozemska. Českou republiku zastupuje do 30. června v Radě guvernérů ECB Zdeněk Tůma, guvernér České národní banky. Ve funkci jej bude následovat jeho nástupce.

Odkazy:

Oficiální stránky Evropské centrální banky (česky)
http://www.ecb.int/ecb/html/index.cs.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.