Top banner
zpět na homepage
OBSE
Kategorie: Instituce a organizace

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), anglicky Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), je mezinárodní bezpečnostní organizace vzniklá roku 1995 transformací Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE, též Helsinská konference). OBSE je největší regionální bezpečnostní organizací na světě, jejíchž 56 členských států se rozprostírá na území od Vancouveru po Vladivostok. Kromě všech evropských států jsou členy i zakavkazské a středoasijské státy, USA a Kanada.

Osce_flag

Od roku 1989 byla Evropská Společenství a později Evropská Unie zastupována na zasedáních KBSE, později OBSE, zástupcem země předsedající v Radě a zástupcem Evropské Komise. Přes dvě třetiny celkového rozpočtu OBSE jsou tvořeny příspěvky členských států EU. Po Maastrichtské smlouvě je spolupráce OBSE a EU velmi pevná především v oblastech prevence konfliktů, demokratizace, monitorování voleb a včasného varování.

Předchůdce OBSE, Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), byla tvořena systémem mezinárodních jednání a smluv, které měly za cíl zajistit mír a prohloubit spolupráci mezi evropskými státy. Roku 1966 státy Varšavské smlouvy iniciovaly úsilí o svolání KBSE. První ze série jednání byla přípravná konference v Helsinkách v listopadu 1972, které se účastnili diplomatičtí zastupitelé. Následná konference ministrů zahraničních věcí v Helsinkách byla uskutečněna v červenci 1973 a odstartovala vlastní proces jednání. Od září 1973 do června 1975 následovala konference expertů v Ženevě. V období do července 1975 probíhala jednání o podobě "Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě". Tento dokument byl 1. srpna 1975 v Helsinkách podepsán nejvyššími představiteli 33 evropských států, Kanady a USA, čímž skončila nejdůležitější fáze procesu KBSE. Závěrečný akt KBSE byl složen z pěti částí: otázky bezpečnosti v Evropě, spolupráce v oblasti ekonomiky, vědy a techniky, bezpečnost a spolupráce států při Středozemním moři, spolupráce v oblasti humanitární a pokračování procesu KBSE.

Celý systém konferencí KBSE a výsledek procesu jednání znamenal posílení stability v Evropě rozdělené geopoliticky na západní a východní blok, KBSE jako taková znamenala významný mezník ve vývoji Studené války, a to nejen v Evropě a ve Středozemním moři. Vliv KBSE zasáhl i do vnitropolitické situace zúčastněných států, v Československu byla produktem odezvy KBSE např. Charta 77. V souvislosti s kolapsem komunistických režimů ve státech východního bloku byla patrná potřeba změn i v rámci KBSE. Dne 21. listopadu 1990 byla podepsána pařížská smlouva, která započala s proměnou KBSE. Ta byla ukončena dne 1. ledna 1995 transformací KBSE na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Hlavními cíly OBSE je podpora a rozvoj plně demokratické společnosti, prevence lokálních konfliktů, obnovování stability a míru ve válečných oblastech, prosazování kolektivní bezpečnosti a odstraňování rozdílů mezi státy. Organizace uskutečňuje mise v krizových oblastech Evropy (např.: Bosna a Hercegovina, Makedonie, Kosovo, Chorvatsko) s cílem budování míru a posílení demokratických institucí.

Nejvyšším orgánem OBSE je Následná schůze, která se koná nepravidelně, a scházejí se na ní nejvyšší představitelé členských států. Dalšími orgány jsou Summit, Ministerská rada, Vysoká rada, Stálá rada a Fórum pro bezpečnostní spolupráci. V době, kdy nezasedá Následná rada nebo Summit, řídí organizaci Výkonný předseda, který vždy pochází z předsednické země. V roce 2009 tvořili předsednickou trojku Řecko, Finsko a Kazachstán. Sekretariát v čele s Generálním tajemníkem sídlí ve Vídni. V nynější době je Generálním tajemníkem Marc Perrin de Brichanbaut z Francie, který převzal funkci po Jánu Kubišovi ze Slovenska. Dalšími významnými institucemi jsou Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (sídlo ve Varšavě) a Vysoký komisař pro národnostní menšiny (sídlo v Haagu).

Další informace:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR: OBSE - Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (česky)
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?id=12891&ido=7576&idj=1&amb=1
Oficiální stránky OBSE (anglicky)
http://www.osce.org
Europa.eu: The EU's relations with the Organisation for Security and Cooperation in Europe (anglicky)
http://ec.europa.eu/external_relations/osce/index.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.