Top banner
zpět na homepage
Tři pilíře EU
Kategorie: Principy a činnost EU

Tři pilíře EU

Struktura Evropské unie bývala v minulosti přirovnávána ke struktuře antického chrámu stojícího na třech pilířích, protože pracovala ve 3 odlišných režimech. Každý ze tří pilířů, na nichž Unie stojí, označoval určitou oblast aktivit, která měla vlastní pravidla fungování.

tri_pilire.gif, 3 kB

Pilířová struktura byla vytvořena na základě Maastrichtské smlouvy (v platnosti od roku 1993), která zastřešila veškerou dosavadní evropskou integrační činnost a dala tak vzniknout Evropské unii. Pilířová struktura ale byla kritizována pro svou složitost a nesrozumitelnost pro běžné občany. Na první pohled souměrný Maastrichtský chrám v praxi stál zejména na spolupráci v rámci prvního pilíře. Zejména po invazi do Iráku se jasně ukázalo, že druhý pilíř EU (Společná zahraniční a bezpečnostní politika) je velmi nestabilní, protože členské státy nebyly schopny dohodnout se na jednotném postupu. Třetí pilíř procházel od svého vzniku neustálým dynamickým vývojem.

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost k 1. prosinci 2009, proto tuto strukturu zrušila a zakotvila nové rozdělení pravomocí mezi institucemi EU a členskými státy. Smlouva nicméně i do budoucna zachovala zvláštní režim pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

Odkazy:

Euroskop.cz: Politiky EU (česky)
http://www.euroskop.cz/665/sekce/antidiskriminace/
Europa.eu: Lisabonská smlouva v kostce (česky)
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_cs.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.