Top banner
zpět na homepage
Vnitřní trh EU
Kategorie: Principy a činnost EU

Vnitřní trh EU

Jednotný vnitřní evropský trh je jádrem současné Evropské unie. Spočívá na čtyřech základních svobodách pohybu. Jedná se o svobodu pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu. Zavedení jednotného trhu má zvýšit objem obchodu mezi jednotlivými členskými státy EU.

V roce 1957 bylo po podpisu Římských smluv založeno Evropské hospodářské společenství. (zakládajícími členy byla Francie, Německá spolková republika, Itálie a státy Beneluxu). Jeho cílem bylo vytvoření jednotného společného trhu, který měl pomoci zvýšit hospodářský růst zakládajících zemí. Do konce šedesátých let se podařilo Evropskému společenství odstranit všechny kvóty a tarify pro obchod mezi členskými zeměmi a sjednotit cla na zboží dovezené z třetích států. Hlavním problémem, který brzdil další rozvoj jednotného trhu, byly rozdílné hygienické, technické, či daňové normy v jednotlivých členských státech. V 70. letech navíc postihla západní Evropu hospodářská recese a prohlubování jednotného trhu se zastavilo.

trh

V polovině 80. let Evropská komise oznámila, že Evropa zaostává za USA i za Japonskem a že je potřeba vytvořit lepší konkurenční prostředí. V roce 1986 podepsaly členské státy tzv. Jednotný Evropský akt, ve kterém se zavázaly učinit do konce roku 1992 více než 300 opatření, která pomohla odstranit bariéry pro vznik volného trhu. 1. ledna 1993 byl jednotný vnitřní trh Evropské unie formálně zaveden.

Jednotný trh je založen na čtyřech následujících základních svobodách:

 • volný pohyb zboží - zboží je možno prodávat ve všech státech EU. Zboží z ostatních členských zemí nemůže být znevýhodňováno oproti výrobku domácímu clem či speciální daní;
 • volný pohyb osob - právo občana EU volně cestovat, usazovat se a začít podnikat v ostatních zemích EU. Některé státy jako např. Německo či Rakousko si po přistoupení nových členů do EU, vymohly tzv. přechodné období, během kterého v nich občané z nových členských států nemají povolení pracovat. Občan má právo v místě kde pobývá volit do Evropského parlamentu a do místních zastupitelstev. Cestování uvnitř Evropské unie upravuje Schengenská smlouva, která odstranila hraniční kontroly mezi jednotlivými státy Unie. Smlouvu nepodepsaly Kypr, Velká Británie a Irsko. Do Schengenského systému se naopak zapojilo Švýcarsko, Norsko a Island;
 • volný pohyb služeb - umožňuje podnikům nabízet své služby i v ostatních členských státech. Jedná se například o bankovnictví, pojišťovnictví či kadeřnictví. Volný pohyb služeb však stále naráží na celou řadu bariér a ze všech čtyř základních volných pohybů je nejméně funkční.
 • volný pohyb kapitálu - hmotný majetek i finanční kapitál se mohou volně pohybovat po členských zemích Evropské unie. Občané evropské unie také mohou využívat finančních služeb v jakémkoliv jiném členském státě. Volný pohyb kapitálu je naprosto nezbytný předpoklad pro umožnění výše jmenovaných tří volných pohybů. Je základním nástrojem jednotného trhu.
 • Odkazy:

  Europa.eu: Politiky a činnosti EU – Vnitřní trh (česky)
  http://europa.eu/pol/singl/index_cs.htm
  Euroskop.cz: Vnitřní trh EU (česky)
  http://www.euroskop.cz/8732/sekce/strucna-historie-vnitrniho-trhu/
  Businessinfo.cz: Vnitřní trh EU (česky)
  http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/podnikatelske-prostredi/vnitrni-trh-eu/1000520/39094/
  Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.