Top banner
zpět na homepage
Schengenský prostor
Kategorie: Principy a činnost EU

Schengenský prostor je území části Evropy, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, kde byla 14. června 1985 podepsána příslušná mezistátní dohoda. Schengenská dohoda se v rámci Amsterdamské smlouvy stala nedílnou součástí smluv EU.

schengen

Historie

Zakládajícími členy Schengenského prostoru je pět členských států EU (Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko), které se dohodly na zrušení veškerých kontrol osob cestujících v rámci těchto zemí. V současné době zahrnuje v zásadě všechny členské státy EU kromě Irska a Velké Británie, které sice v roce 2000 Schengenskou dohodu také podepsaly, ale účastní se jen její části (např. policejní spolupráce). Členy Schengenského prostoru jsou navíc také Island a Norsko. Rozhodnutím referenda z 5. července 2005 byla ratifikována Schengenská smlouva také ve Švýcarsku. Z dvanácti nových zemí, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007, se této politiky plně neúčastní Kypr, Bulharsko a Rumunsko.

Rozšíření

Česko a dalších 8 nových zemí EU (kromě výše zmíněných) vstoupilo do Schengenského prostoru k 31. prosince 2007, a to v rámci rozšířeného SIS I (Schengenský informační systém). Toto datum bylo dohodnuto na schůzce ministrů vnitra EU v Bruselu 5. prosince 2006 a týkalo se pozemních a námořních hranic. Na letištích zmizely kontroly až 29. března 2008. Termín rozšíření se zdál být několikrát ohrožen. V prosinci 2006 se Slovensko odpozdilo s přípravou ochrany slovensko-ukrajinské hranice. V červenci 2007 se zase ukázalo, že některé původní země Schengenského prostoru neaktualizují dostatečně rychle svoji databázi Schengenského informačního systému.

Principy

Země Schengenského prostoru zavedly pro celou oblast společnou vízovou politiku a dohodly se na zavedení účinných kontrol na svých vnějších hranicích. Vnitřní hranice z hlediska pohybu osob a zboží de fakto neexistují. Lze však na nich po omezenou dobu obnovit kontroly tehdy, když si to vyžaduje zachování veřejného pořádku či vnitrostátní bezpečnosti. Toho využilo například Finsko během Mistrovství světa v atletice 2005 nebo Německo během Mistrovství světa ve fotbale 2006. Občané všech zemí Schengenského prostoru mohou svobodně cestovat v rámci celého Schengenského prostoru a překračovat vnitřní hranice kdekoliv na silnicích i ve volné přírodě. Totéž platí i pro cizince mající tzv. schengenské vízum opravňující ke vstupu do jedné ze zemí Schengenu - toto vízum jim tedy umožňuje cestovat i do všech ostatních zemí Schengenského prostoru. Protože vstup do jedné země Schengenu umožňuje cestování celou smluvní oblastí bez dalších hraničních kontrol, musí se na vnější hranici Schengenského prostoru (to znamená i na hranicích na letištích) provést hraniční kontrola současně zástupně pro všechny země Schengenu. Podle Schengenské dohody mají přípustná úřední rozhodnutí, která nějaké osobě zabrání vcestovat, působnost prakticky pro celý Schengenský prostor.

Schengenský informační systém

Schengenský informační systém (zkratka SIS) je bezpečnostní databázový systém, který provozují členské státy Schengenské smlouvy v souvislosti se zabezpečením hranic. Je základním prvkem, bez kterého by nemohly být odstraněny vnitřní hranice Schengenského prostoru. Od začátku existence Schengenského prostoru se používá verze informačního systému, která se nyní pro odlišení označuje jako SIS I. Před rozšířením Evropské unie v roce 2004 bylo zřejmé, že systém nemůže být bez úprav použit pro 25 členských států. Proto bylo dohodnuto, že nové členské země přistoupí k Schengenskému prostoru až po dokončení verze SIS II. To bylo plánováno na říjen 2007. V polovině roku 2006 však bylo zřejmé, že se nový systém nepodaří do plánovaného data dokončit a že se spustí nejdříve v roce 2009. Původní členské státy unie počítaly s tím, že se současně odloží i připojení nových států do Schengenského prostoru. To se však novým členským státům zásadně nelíbilo a proto byl nakonec přijat kompromisní návrh Portugalska, že se původní systém modernizuje (nyní se jmenuje SIS One4All). Termín přistoupení nových států se tím odsunul jen o čtvrt roku.

SIS I: Původní systém obsahuje jména a další základní identifikační údaje osob, překračujících hranice Schengenského prostoru, a informace o tom, zda byly v minulosti ozbrojeny, páchaly násilnosti apod. Dále obsahuje např. přehled ztracených cestovních dokladů nebo zbraní.

SIS II: Druhá verze tohoto systému by měla obsahovat i biometrické údaje osob (např. fotografie nebo otisky prstů) a podrobnější informace o odcizených vozidlech.

Další informace:

Euroskop.cz: Schengen (česky)
http://www.euroskop.cz/300/sekce/co-je-schengen/
Europa.eu: Vaše Evropa - Schengen (česky)
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/cs/citizens/travelling/schengen-area/index.html
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.