Top banner
zpět na homepage
Eurozóna
Kategorie: Principy a činnost EU

Hospodářská a měnová unie

Evropská hospodářská a měnová unie je oblast jednotné měny v rámci jednotného trhu EU, kde se lidé, zboží, služby a kapitál pohybují beze všech omezení. Členské státy Unie koordinují svoji hospodářskou politiku a zároveň používají společnou měnu Euro. Pravidla a cíle hospodářské a měnové unie jsou definovány Maastrichtskou smlouvou.

eurozona

Společná hospodářská politika je záležitostí rady ministrů financí členských zemí Evropské unie. Na tvorbě společné hospodářské politiky se podílí i Dánsko, Švédsko a Velká Británie, které si však ponechaly vlastní měnu a nevstoupily do měnové unie.

Společnou měnovou politiku má na starosti Evropská centrální banka. Ta může jako jediná instituce v Evropské unii ovlivňovat měnovou politikou kurs Eura vůči třetím státům a reagovat tak na vývoj evropského hospodářství. Kromě evropské centrální banky existují i jednotlivé banky národní, které však nemají žádnou pravomoc nezávislé měnové politiky.

Výhodou společné měnové unie je ztráta kursovního rizika a kursovních poplatků. To zlepšuje podmínky pro vzájemný obchod a investice mezi jednotlivými členy unie a výrazně přispívá k volnému pohybu kapitálu. Nevýhodou je naopak skutečnost, že se členské státy musely vzdát vlastní nezávislé monetární politiky. Tuto pravomoc má pouze Evropská centrální banka. Ta však musí dbát na prosperitu celé Unie a nemůže tak pomoci členskému státu v případě recese v takové míře v jaké by mu dokázala pomoci intervence domácí centrální banky.

Po druhé světové válce byly všechny evropské měny fixně vázány na americký dolar, jehož kurs se odvíjel od ceny zlata. V roce 1971 se však tento tzv. Brettonwoodský systém rozpadl. Státy Evropské unie se pak v roce 1979 dohodly na vytvoření evropského měnového systému, který měl nahradit Brettonwoodský systém. Byla vytvořena tzv. Evropská měnová jednotka (EMU), která byla jakýmsi váženým průměrem všech evropských měn. Od této měnové jednotky se pak vypočítávaly směnné kursy mezi jednotlivými evropskými měnami. Vzájemné kursy mezi jednotlivými měnami tak byly pevně stanoveny a povinností členských států bylo zamezit změnám vzájemných kurzů větších než ±2,25%. Pokud hrozilo, že změna kurzu bude větší, byla centrální banka dotyčného státu povinna intervenovat a navrátit kurz do původního stavu.

Tento systém vydržel až do začátku devadesátých let, kdy se většina evropských měn navázala na Německou marku. V roce 1993 se členské státy v Maastrichtské smlouvě domluvily na vytvoření společné evropské měny euro, která vstoupila v platnost v roce 1999. Nejprve pouze v bezhotovostním styku a od roku 2002 i ve styku hotovostním.

Pro přijetí eura musí stát splnit tzv. Maastrichtská kritéria, jež mají za cíl udržet cenovou stabilitu v Eurozóně i po přijetí nových členů. Kritéria jsou následující:

  • Roční deficit veřejných financí nesmí překročit hranici 3% a celkový státní dluh hranici 60% (pokud je tento dluh výrazně vyšší, musí mít alespoň dlouhodobě klesající tendenci).
  • Míra inflace může být pouze o 1.5 % vyšší než je průměr tří členských státu s nejnižší mírou inflace.
  • Stát musí nejméně dva roky před přijmutím Eura svázat svoji měnu s Eurem a během této doby nesmí svoji měnu devalvovat.
  • Dlouhodobá úroková míra může být pouze o 2 % vyšší než je průměr tří členských státu s nejnižší úrokovou mírou.

Poté co stát splní všechna Maastrichtská kritéria, může přijmout společnou evropskou měnu Euro. Každý stát používající Euro však musí dodržovat pakt růstu a stability, který státy zavazuje k deficitu veřejných financí menšímu než 3% HDP a celkovému zahraničnímu dluhu menšímu než 60% HDP.

Odkazy:

Evropská centrální banka: Hospodářská a měnová unie (česky)
http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.cs.html
Businessinfo.cz: Pakt růstu a stability (česky)
http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/pakt-stability-a-rustu/1000521/47666/
Euroskop.cz: Hospodářská a měnová unie (česky)
http://www.euroskop.cz/674/sekce/hospodarska-a-menova-unie/
Europa.eu: Evropa ve 12 lekcích – 7. Hospodářská a měnová unie (česky)
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_7/index_cs.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.