Top banner
zpět na homepage
Liberalismus
Kategorie: Myšlenkové směry

Liberální Evropa (Liberalismus)

Evropští liberálové mají agendu dvojí povahy. Na jedné straně politicko-sociální, která se vyznačuje důrazem na lidská práva a občanské svobody. Podporují svobodné rozhodování občana a maximálně demokratický stát zasahující do života lidí jen minimálně. Na druhé straně mají ekonomický program, počítající s maximálním otevřením trhů a uplatňováním principů volné konkurence a komparativních výhod. Usilují o snižování daní a celkovou deregulaci života ve všech oblastech.

Původ slova liberalismus je od slova liber (svobodný). Liberalismus patří mezi tři základní směry, které se postupně vyvinuly v 19. století, a kterými jsou vedle liberalismu konservatismus a socialismus. Jeho základní hodnotou je svoboda. Ačkoli se jako politický směr plně rozvinul až v 19. století, mezi jeho myšlenkové otce patří již James Locke (1632-1704). Vedle důrazu na svobodu se liberalismus zaměřuje i na ochranu soukromého vlastnictví. Stát je tu pak proto, aby ochraňoval svobodu jednotlivce a jeho individuální práva a umožnil jeho rozvoj.

liberalismus

Důraz na osobní vlastnictví má společný s konservatismem a oba myšlenkové směry či jejich prvky se vyskytly či vyskytují v kombinacích. Ekonomický liberalismus je ekonomický směr, který se vyskytuje v kombinaci s konservatismem jako myšlenkovým směrem. Výrok, který dobře vystihuje klasický liberalismus říká svoboda jednoho jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého jednotlivce. Na rozdíl od konservatismu je liberalismus mnohem více individualistický. Jak konservatismus tak liberalismus se vymezují proti socialismu, liberalismus proti jeho kolektivistickému pohledu na společnost, konservatismus kvůli jeho rovnostářství a revolučnosti. Na rozdíl od konservatismu není liberalismus proti revolučním změnám, I když je nepodporuje v takové míře jako socialismus. Zatímco konzervatismus je spojován s politickou pravicí, liberalismus takové omezení nemá. A tak je mezi liberály počítán John Maynard Keynes, který obhajoval intervenci státu do ekonomiky, i Friedrich A. Hayek, který patří mezi liberálně-konzervativní ekonomy.

Mezi představiteli liberalismu proto najdeme zástupce všech myšlenkových směrů. Mezi nejvýraznější postavy patří James Locke, Immanuel Kant, David Hume, Adam Smith, Alexis de Tocquevile, John Stuart Mill, Johm Maynard Keynes, Isaiah Berlin, Ralf Dahrendorf.

Ačkoli jako celistvý myšlenkový proud v politice v podobě politických stran liberalismus v průběhu 20. století vymizel, zkušenosti s totalitními režimy v podobě nacismu a komunismu udržují hlavní myšlenky liberalismu, vůči kterému se totalitární ideologie nejvíce vymezovaly, trvale přítomné v politickém myšlení.

Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.