Top banner
zpět na homepage
Eurooptimismus
Kategorie: Myšlenkové směry

Více Evropy (Eurooptimismus)

Zastánci projektu usilují obecně o posilování pravomocí institucí EU, o hlubší a pokračující integraci. Přitažlivou alternativou je pro ně evropská federace a za nutnost považují evropskou ústavu. V ekonomické oblasti podporují zvyšování unijního rozpočtu, samozřejmostí je pro ně euro. Rádi Evropu vidí jako světového hráče, který je silný a konkurenceschopný. Z toho důvodu podporují také vědu, výzkum a vše, co může dát Evropě komparativní výhodu.

Obecně se jako eurooptimista označuje ten, kdo věří, že právě cesta evropské integrace je účinným nástrojem k řešení problémů a dosažení cílů v podobě míru, stability a prosperity. Smýšlí o evropské integraci pozitivně.

eurooptimismus

Konkrétně eurooptimisté věří, že evropská integrace v podobě úzké spolupráce států může pomoci vyřešit palčivé problémy současného světa - od stárnutí populace, přes bezpečnost potravin a výrobků, po otázky ochrany životního prostředí nebo problematiku nezaměstnanosti - tím, že například umožní přijímání společných standardů, podpoří efektivní migraci pracovní síly, díky společné měně usnadní ekonomickou spolupráci atd.

Pro skalní zastánce evropské integrace se používá v literatuře termín tvrdý eurooptimismus. Představitelé tohoto směru jednoznačně integraci podporují, bez nutnosti pragmatické kalkulace jednotlivých výhod a nevýhod pro národní zájmy. V zájmu co nejtěsnější integrace podporují přenos národní suverenity na nadnárodní instituce a zrušení práva veta jednotlivých členů.

Jako mírnější forma se pak v literatuře objevuje pojem měkký nebo umírněný eurooptimismus. Jeho zastánci jsou vůči evropské integraci celkově pozitivně naladěni, přesto nezapomínají také na své národní zájmy. Jejich postoje jsou spíše pragmatické, k podpoře další integrace se nepřipojují automaticky, ale teprve po posouzení jejích dopadů na své vlastní zájmy.

Průzkumy Eurobarometr, které se zabývají i obecným monitoringem, pokládají jednoduchou otázku: Je nebo není Evropská unie dobrá věc?. Z posledního průzkumu (Eurobarometr 67) který byl zveřejněn na jaře 2007, vyplývá, že obecně nejméně optimisticky jsou vůči EU naladěni RakušanéMaďaři a Britové, naopak nejvíce ŠpaněléLucemburčané  a Irové.

Odkazy:

Europesimismus a eurooptimismus ve veřejném mínění v EU a v ČR, článek Kláry Vlachové z roku 2004 na portálu Socioweb:
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=185&lst=121
CVVM: počet lidí spokojených s členstvím klesá, portál Euroskop.cz:
http://www.euroskop.cz/8952/7207/clanek/cvvm-pocet-lidi-spokojenych-s-clenstvim-v-eu-klesa/
Francouzské politické strany a evropská integrace, článek Dany Prudíkové na serveru čtvrtletníku Středoevropské politické studie (zajímavý obecný úvod o eurooptimistické/skeptické orientaci politických stran):
http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=242
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.