Top banner
zpět na homepage
Konflikt v Dárfůru
Kategorie: Události

KONFLIKT V DÁRFÚRU v letech 2003 - 2007

[V súdánské provincii Dárfúr probíhá již čtyři roky rozsáhlý konflikt mezi súdánskou vládou a povstalci, i mezi povstalci navzájem. Důsledkem jsou statisíce obětí na životech, miliony uprchlíků a masovivní devastace země.]

V provincii Dárfúr v západním Súdánu probíhá již více než čtyři roky rozsáhlý konflikt mezi súdánskou vládou (či spíše ozbrojenci s její podporou) a povstaleckými skupinami. Od loňského roku dochází k bojům také mezi jednotlivými frakcemi povstalců. Konflikt vypukl kvůli soupeření o vládní podporu a přírodní zdroje a rychle nabyl povahy etnického soupeření jednotlivých kmenů. Jeho důsledkem jsou statisíce obětí na životech, miliony uprchlíků soustředěných v táborech, běžné případy znásilňování žen, devastace rozsáhlých území a tím pádem značná humanitární katastrofa spojená s hladomorem a šířením chorob. V oblasti působí tisíce osob jak v mezinárodních silách udržujících příměří, tak i v mnoha nevládních humanitárních organizacích a agenturách OSN.

darfur

Příčiny a průběh konfliktu

Nepokoje začaly v únoru 2003 útokem na vládní základny ze strany místních povstalců, zastupujících usedlé africké (tj. nearabské) kmeny Fúr, Zagháwa a Masálít, které tvoří většinu populace Dárfúru – jméno znamená „země Fúrů“. Akci zdůvodnili tím, že vláda řízená prezidentem, arabským generálem Omarem al-Bašírem, zanedbává pouštní oblasti západního Súdánu a vyzbrojuje kočovné arabské kmeny, které páchají násilí na afrických zemědělcích. Faktem je, že sucho, postup saharské pouště a přelidnění nutily kočovníky ze severu k průnikům na jižnější osídlená území – mezi prvotní příčiny konfliktu proto patří i změny životního prostředí. Zvláště špatnou pověst si vysloužily skupiny ozbrojenců z arabského kmene Baqqára, kteří začali na vesnice černých Afričanů podnikat systematické nájezdy spojené s vražděním, znásilňováním a vypalováním. Jejich akce často přicházely těsně po bombardování povstaleckých základen súdánským letectvem, což poukazovalo na jejich spojení s centrální vládou. Ta to však vždy popírala s tím, že Džandžawíd jsou kriminální živly.

Ačkoli se vláda v listopadu 2004 dohodla s povstalci na mírových opatřeních v bezpečnostní a humanitární oblasti a na zastavení vojenských letů nad Dárfúrem, konflikt pokračoval. Dvě původní povstalecké skupiny, Súdánská osvoboditelská armáda (SLA) a Hnutí za spravedlnost a rovnost (JEM) se začaly brzy štěpit na skupiny věrné jednotlivým velitelům, především podle kmenové příslušnosti. Většina frakcí se postavila proti míru podepsanému v květnu 2006 jedním z velitelů SLA a jejich spojením následně vznikla Národní fronta spásy (NRF) a o rok později Spojená fronta pro osvobození a rozvoj (UFLD). Násilí se mezitím rozšířilo o boje mezi jednotlivými skupinami povstalců, čímž vznikla zančně nepřehledná situace. Od roku 2004 působí v Dárfúru mise Africké unie, která má udržovat příměří, avšak její nízká početnost (ne více než 7000 mužů) i špatná výzbroj a výstroj její úkol ztěžovaly. Zapojení sil OSN se súdánská vláda bránila až do poloviny roku 2007. Po jejím souhlasu schválila Rada bezpečnosti v červenci 2007 vyslání spojené mise OSN a Africké unie o počtu 26.000 vojáků a policitů, s lepší výzbrojí financovanou zeměmi EU a se silnějším mandátem umožňujícím užití síly na ochranu civilistů. Očekává se, že začne fungovat nejdéle do roka.

Důsledky

Konflikt v Dárfúru připravil o domov přes dva miliony z celkových 7 milionů obyvatel. Někteří z nich museli utíkat několikrát za sebou. Uprchlíci jsou dnes rozmístěni v řadě přeplněných táborů po obou stranách hranice s Čadem, v nichž je značně nepříznivá hygienická a zásobovací situace. Další dva miliony lidí jsou přímo postiženy násilnostmi, ačkoli nemuseli prchat. Střízlivé odhady obětí konfliktu uvádějí číslo 200.000 osob, některé i dvojnásobek. V oblasti působí cca 75 nevládních humanitárních organizací a 14 agentur OSN, pro které na místě pracuje celkem 12.000 zaměstnanců.

Mezinárodní implikace

Vláda Spojených států považuje konflikt v Dárfúru za genocidu a na Súdán uvalila sankce zpřísněné v květnu 2007. Podle evropských zemí a OSN se jedná o sérii válečných zločinů, které musí být souzeny před Mezinárodním trestním tribunálem (ICC), což OSN schválila již v březnu 2005.

Důležité jsou mezinárodní dopady konfliktu. Sousední Čad obvinil súdánskou vládu z podpory místních rebelů snažících se o svržení čadského prezidenta a načas přerušil se Súdánem diplomatické styky. Libye, rovněž sousedící s Dárfúrem, se pokusila konstruktivně zapojit zprostředkováním rozhovorů mezi vládou, provládními ozbrojenci a povstalci. Klíčové frakce povstalců se však jednání nezúčastnily. Významná role v celé situaci připadá Číně, která má zásadní vliv na súdánskou vládu jednak jako největší odběratel ropy a investor, jednak jako největší dodavatel zbraní a vojenské výbavy. Čína přiměla Súdán k souhlasu s rozmístěním spojené mise AU-OSN a posílala tím svůj mezinárodní kredit, pošramocený mimo jiné právě pochybnými aktivitami v Súdánu. Samotný Dárfúr má velké zásoby ropy, která je potenciálním mírotvorným faktorem – ropné infrastruktury lze snadno narušit a pouze stabilita oblasti tak umožní plné využití zisků z její těžby.

V okamžiku, kdy Súdán na jaře 2003 stál na samém pokraji konečného řešení letitého násilného sporu s povstalci na jihu země, došlo k erupci nového násilí na západě, a to s kolosálními katastrofálními důsledky pro miliony civilistů. Současná situace s výhledem na nasazení početné mírotvorné mise dává Dárfúru naději na uklidnění, návrat do normální situace a budoucí prosperitu v souvislosti s ropnými zdroji. Vojáci OSN však nemohou zůstat v Súdánu natrvalo a znepřátelené strany si tak budou muset uvědomit, že jejich společná budoucnost spočívá ve vzájemné dohodě.

Odkazy:

Sudanese News Online – nejaktuálnější zpravodajství
http://www.sudaneseonline.com/
UN News Centre – Stránka OSN k Súdánu
http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=88
ECHO – Stránka Evropského úřadu pro humanitární pomoc k Dárfúru
http://ec.europa.eu/echo/field/sudan/darfur/index_en.htm
BBC – Rychlý průvodce Dárfúrem
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5316306.stm
Reuters
http://www.alertnet.org/printable.htm?URL=/db/crisisprofiles/SD_DAR.htm
International Crisis Group – Dárfúrská krize očima ICG
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=3060
Forum 2000 – Deklarace Iniciativy Společná starost k Dárfúru (v češtině!)
http://www.forum2000.cz/cz/projekty/iniciativa-spolecna-starost/vyzvy/konec-utrpeni-v-darfuru-/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.