Top banner
zpět na homepage
Nedostatek pitné vody
Kategorie: Události

Nedostatek pitné vody

Nedostatek pitné vody je globálním problémem lidstva. Jestliže dnes žije 8% světové populace v zemích, kde se projevuje silný nedostatek pitné vody a dalších 25% v zemích, kde je situace jen o málo lepší, předpokládá se, že budou-li současné trendy pokračovat, budou v roce 2025 žít v zemích s vážným nedostatkem pitné vody dvě třetiny lidí. Dostupné pitné vody přitom stále ubývá – ve srovnání s rokem 1950 poklesly její stavy na méně než polovinu. Problémy trpí nejvíce subsaharská Afrika. Příčiny je možné hledat v kombinaci omezených zdrojů, změn životního prostředí či špatného hospodaření. Příčinou je mimo jiné nedostatečný lokální důraz na tuto problematiku, neboť jen málo zemí považuje zajištění dostatku pitné vody a alespoň minimálního sanitárního zařízení za jednu ze svých priorit. Další vážný problém představuje to, že chudí lidé v rozvojových zemích jsou nuceni platit za čistou vodu často více než lidé bohatí. Tato nerovnost souvisí také s tím, že slumy a sídliště pro chudé jsou jen výjimečně napojeny na vodovodní síť. V Africe je dostatek vody pro každého, avšak nakládaní s vodními zdroji je tam velmi špatné. Voda je mocná a ti, kteří kontrolují tok vody, mohou využívat její síly mnoha způsoby. Často se říká, že čistá voda směřuje k bohatým a ta špinavá k chudým. Chudé země podle odhadů ztrácejí až 8 procent svého hrubého domácího produktu kvůli zhoršování životního prostředí. Kromě ekonomických problémů je nedostatek pitné vody především spojen se zdravím a životy lidí. Přes 2,5 miliardy lidí trpí špatnými hygienickými podmínkami. Na průjmová onemocnění a malárii umírá ročně asi 3,1 milionu lidí - z nich by 1,6 milionu mohlo být zachráněno, pokud by měli přístup k dostatku nezávadné vody a žili v lepších hygienických a zdravotních podmínkách. Kvůli nedostatku pitné vody umírá ročně 1,8 milionu dětí.

pitna_voda

V subsaharské Africe se sice přístup k pitné vodě zvýšil ze 49 na 58 procent mezi léty 1990 a 2002, to je ovšem ještě hodně vzdáleno 75 procentům, které si dal za cíl program Rozvojové cíle tisíciletí (MDG). Alžírsko využívá 42 procent svých vodních zdrojů, zatímco Demokratická republika Kongo, která má vody dvakrát více, pouze 0,03 procenta. Zatímco Evropa využívá k výrobě elektrické energie 75 procent svého vodního potenciálu, v Africe, kde nemá přístup k elektrické energii 60 procent obyvatel, se využívá pouze 7 procent. V Etiopii může být vyrobeno zhruba 30 000 megawattů elektrické energie ve vodních elektrárnách, ale v současné době se vyrábí pouze 670 MW.

Na rozdíl od mnoha světových regionů má Evropa dostatečné zásoby pitné vody. Hlavní problémy zde tvoří znečištění a zacházení s odpadní vodou. Do evropské diskuze vstupují i otázky kolem zneužívání vodních zdrojů, jako například údržba golfových hřišť v oblastech, kde může dočasně docházet k nedostatku pitné vody. Ve Španělsku představuje například vodní spotřeba golfových hřišť stejný objem, jako spotřeba města s 12,000 obyvateli. Problémy představuje i cestovní ruch. V průměru je spotřeba vody turistů o třetinu větší než místních obyvatel.

V České republice se zhoršený stav životního prostředí a především destrukce krajiny projevují poklesem vydatnosti vodních zdrojů, narušením podpovrchového odtoku, zvýšenou rozkolísaností průtoků ve vodních tocích i zhoršením jakosti podpovrchových a podzemních vod, se všemi důsledky na ekosystémy. Více než polovina všech zdrojů pitné vody v ČR neodpovídá státní normě.

Odkazy:

Evropský parlament: Voda jako strategická surovina budoucnosti
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/064-4911-100-04-15-911-20070329STO04903-2007-10-04-2007/default_cs.htm
Světový den vody 2007
http://www.unwater.org/wwd07/flashindex.html
Přehled globálních problémů současného světa
http://web.sks.cz/users/cn/zp/svet.html
Program životního prostředí OSN
http://www.unep.org/
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.