Top banner
zpět na homepage
Hloubkový rybolov
Kategorie: Události

Hloubkový rybolov

Hloubkový rybolov patří mezi destruktivní formy rybolovu, kterému se snaží různé mezinárodní a místní organizace bránit. Evropská komise například vyzývá regionální rybářské svazy ke spolupráci v omezování hloubkového rybolovu, připravila patřičná nařízení a také finanční pomoc pro realizaci změny. Hloubkový rybolov je nebezpečný proto, že v hlubokých mořských vodách sídlí obrovské množství rostlin a živočichů, které dohromady vytvářejí pestrý, ale velmi citlivý ekosystém. Hloubkový rybolov může tento ekosystém narušit, následkem čehož může dojít k nenávratnému vyhynutí živočichů a rostlin. Hloubkový rybolov je příčinou ničení korálových útesů, vymírání některých druhů ryb a mořských řas.

hloubkovy_rybolov

Evropská komise byla iniciátorem nařízení rady OSN č. 61/105 představující vyváženost mezi omezováním destruktivních praktik v rybolovu a zachování tohoto odvětví průmyslu, které je v řadě členských zemí výrazným zdrojem příjmů a sociální stability. Týká se především Španělska, Dánska, Řecka, Polska, Švédska, Francie, Itálie, Portugalska, Německa a Finska.

Pro sektor rybářství EU je k dispozici finanční podpora na základě finančního nástroje pro řízení rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance - FIFG). Cílem je dosáhnout lepší rovnováhy mezi kapacitou flotily pro rybolov a zdroji ryb, které jsou k dispozici, a tím přispět k trvale udržitelnému rybářství. Toho se především dosáhne vyřazováním rybářských lodí. Rovněž se počítá s významnými investicemi do akvakultury, zpracování a přístavních zařízení, stejně jako s pomocí při sociálně ekonomických opatřeních ke zmírnění dopadu důsledků snižování stavu rybářské flotily.

Odkazy:

Evropská komise: rybolov
http://ec.europa.eu/fisheries/index_en.htm
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.