Top banner
zpět na homepage

Encyklopedie Evropa 2045

Encyklopedie Evropa 2045 obsahuje informace o Evropské unii, jejích principech a činnostech, informace o mezinárodních institucích a organizacích, údaje o všech členských státech EU a o významných státech, které s Evropskou unií sousedí.

Zároveň v encyklopedii najdete vysvětlující informace ke hře Evropa 2045, jako je popis základních herních principů, popis herních politik EU a doplňující informace k událostem a krizím simulovaným v rámci hry.

Obsah encyklopedie zobrazíte kliknutím na název příslušné kategorie.

ministri
Generation Europe, o.s. neodpovídá za obsah externích internetových stránek.