Chci hru pro své studenty!

Upozornění

Z technických důvodů, a také proto, že výuková hra již obsahuje zastaralý výukový obsah, bude provoz hry ukončen k 15. 7. 2018.

Výuková hra Evropa 2045 je přesně tím typem projektu, který vám pomůže ve výuce podle Rámcového vzdělávacího programu. Kromě vlastní počítačové simulace je pro vás připraveno podrobné školení, metodická příručka a tipy na dodatečné aktivity do hodiny a úkoly pro vaše studenty, což vám pomůže snadno inovovat náplň mnoha vyučovacích hodin.

Výuková hra Evropa 2045 a souvisejicí metodické materiály jsou pro všechny školy v České republice k dispozici zcela zdarma. Manuál pro učitele ve formátu .pdf naleznete v sekci Ke stažení.

Evropa 2045 je vzdělávací program vyvíjený ve spolupráci odborníků z Univerzity Karlovy v Praze a neziskových organizací Generation Europe, Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) a CIANT. Je vhodná pro výuku ekonomie, politologie, občanské výchovy a základů společenských věd. Zároveň je vynikající pro zařazování následujících „průřezových témat“: environmentální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, výchova demokratického občana a multikulturní výchova. Studenti se při jejím hraní naučí diplomacii, argumentaci, vyjednávání, analýze problémů, myšlení v souvislostech a samostatnému rozhodování.

Screenshot

Hru není třeba zdlouhavě stahovat nebo instalovat, protože se k ní snadno připojíte prostřednictvím internetu na stránce www.evropa2045.cz. Jednoduché flashové animace dělají hru vizuálně zajímavou a zároveň nezatěžují komplikovanou grafikou.

Každý hráč nebo hráčský tým dostane jednu zemi Evropské unie a bude se ji snažit spravovat co nejlépe. Hodnotí se prosperující ekonomika, spokojenost občanů, životní prostředí a další ukazatele. Kromě toho každý hráč usiluje o prosazení své vize Evropy na jednáních s ostatními členy Evropské unie.

Hra má tedy dvě základní části. První je řízení vlastního státu, kdy student nastavuje výši daní, vynakládá investice na infrastrukturu či kulturu, pokouší se o rozvoj energetiky, průmyslu, případně obchodu, a rozhoduje, jestli bude dobré zavést školné. Všechny akce budou mít v následujícím kole odezvu. Propracovaný ekonomický model hry velmi věrně zobrazí rozvoj dané země nejen v závislosti na její vnitřní správě, ale i na situaci v okolních státech. Vysoké investice do průmyslu pak třeba nepomohou, protože investory odláká sousední země nízkými daněmi. Rovněž jsou simulovány reakce obyvatel, kteří mohou protestovat proti vysokému školnému a hráč se s touto situací musí vypořádat.

Druhou částí hry jsou pak celoevropská vyjednávání. Každý stát má svou vlastní vizi Evropy, kterou se snaží prosadit. Na výběr je třeba Zelená Evropa, která ze všeho nejvíce chrání životní prostředí, Konzervativní Evropa, která se vrací k tradičním a křesťanským hodnotám, nebo se student může snažit budovat Evropu, která s radostí přijímá genové inženýrství a plánuje cestu na Mars. Záleží na diplomatických a argumentačních dovednostech studentů, jestli se jim podaří dosáhnout svého. Jednání mohou probíhat během vyučovací hodiny, ale i mimo ni, prostřednictvím mailu a dalších komunikačních kanálů, které si studenti vyberou.

Screenshot

Do hry vstupují i další události, na které musí hráči reagovat. U Finska havaroval ropný tanker, pomůže Evropa s likvidací havárie? Konflikt v Darfúru vyžaduje vyslání vojenské mise, jak se k tomu Evropa postaví? I tyto akce mají své následky. Jestliže se nepodaří zvládnout situaci v Africe, vlna uprchlíků brzo dorazí ke břehům Evropy.

Učitel má úlohu moderátora, který řídí diskusi a vysvětluje problematiku, na kterou studenti během hry narazí. Kupříkladu co je to ekologická daň a jaké následky bude mít její zavedení? K čemu je dobrá minimální mzda? S jakými problémy se potýkají země, do kterých směřují imigranti? Průběh hry je možno upravovat potřeb učitele a zájmu žáků, diskutovat s nimi probíhající události i následky jejich činů. Evropa 2045 obsahuje i databázi nejrůznějších informací, která je dostupná přímo ze hry. Kupříkladu student si čte o probíhajícím konfliktu v Darfúru. Klikne na slovo Darfúr a dozví se všechny podrobnosti o reálném konfliktu včetně odkazů na další internetové zdroje.

Screenshot

Pokud máte zájem vyzkoušet Evropu 2045 ve Vaší výuce, kontaktujte Generation Europe nebo nám napište na info zavináč evropa2045 tečka cz. Absolvujete školení, obdržíte metodickou příručku včetně nápadů na dodatečné aktivity do hodiny a úkoly pro vaše studenty, a můžete se směle vrhnout do budování právě té vaší Evropy.

Přihlášení do hry

Logo FF

Logo MFF

Oficiálními partnery simulace Evropa 2045 jsou Filozofická a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze.